Ränteplaceringar

Last Updated on 5 april, 2021 by Håkan Samuelsson

Ränteplaceringar handlar om att investera i räntebärande papper eller instrument av något slag. Vilken ränta och avkastning du kan få, liksom risken, varierar mycket mellan olika typer av placeringar.

I denna artikel går jag igenom varje form av ränteplacering en och en. Jag listar fördelar och nackdelar med de olika alternativen.

Vad är ränteplaceringar?

Ränteplaceringar är investeringar i någon form av räntebärande instrument eller värdepapper. Det är ett sätt att investera till låg eller mycket låg risk.

Som privatperson har du främst möjlighet att göra en ränteplacering i:

 • Räntefonder
 • ETF med räntebärande papper
 • Privatobligationer
 • Premieobligationer
 • P2P-lån

Är du villig att investera mycket pengar kan även andra former av ränteplaceringar bli aktuella:

 • Företagsobligationer
 • Statsskuldsväxlar
 • Statsobligationer
 • Realobligationer
 • Bostadsobligationer
 • Ränteterminer
 • Certifikat

Du kan förvisso även investera i de flesta av dessa räntebärande papper som privatperson, men då minimibeloppet brukar vara 1 miljon kronor blir det inte praktiskt möjligt för de flesta småsparare.

Som tur är finns det gott om räntefonder med inriktning på en eller flera av ovanstående typer av värdepapper och där är minsta startbelopp oftast bara någon hundralapp. Du kan med andra ord göra samma ränteplaceringar som de stora investerarna utan att behöva lägga stora belopp på en enda investering.

Ränteplaceringar genom räntefonder hos Avanza
På Avanza finns det många räntefonder att välja bland. Detta är det snabbaste och enklaste sättet för dig som privatperson att göra ränteplaceringar på.

Varför gör man ränteplaceringar?

Det finns flera skäl till varför investerare och småsparare kan tänkas vilja placera pengar i räntebärande papper. Här är några av de främsta anledningarna:

 • Likvida medel – du har pengar som du vill kunna använda eller investera inom ett eller några få år. Då är ränteplaceringar ett bra val under tiden.
 • Buffert – du vill ha en sparbuffert men tycker att räntan på bankkonton är alldeles för låg.
 • Balansera portföljen – du har en aktie- eller fondportfölj som du vill balansera risken i genom att göra ränteplaceringar.
 • Hedge – du kan köpa eller sälja certifikat för att motverka ränterisken i en investering eller skuld.

Typer av ränteplaceringar

Vi ska titta lite närmare på de olika formerna av ränteplaceringar som jag nämnde i början. Var och en har sina fördelar och nackdelar. Ofta är det en god idé att placera pengar i en mix av räntepapper för att uppnå önskad risknivå och riskspridning.

Räntefonder

Räntefonder är en typ av fond som gör ränteplaceringar i en eller flera typer av räntebärande produkter. Egentligen kan de flesta av nedanstående kategorier rymmas i en räntefond.

Till exempel finns räntefonder som består av statsskuldsväxlar, statsobligationer, bostadsobligationer och företagsobligationer.

Räntefonder kan ha en kort duration och då kallas de för korta räntefonder eller likviditetsfonder. Dessa har allra lägst risk.

När en räntefond har lång duration kallas den för lång räntefond eller obligationsfond. Dessa har större avkastningspotential men är också känsligare för förändringar i styrräntan.

Fördelar och nackdelar med räntefonder

 • Den främsta fördelen med räntefonder är att du enkelt kan få exponering mot ett stort antal räntebärande papper. Du behöver inte heller investera särskilt mycket pengar om du inte vill.
 • Nackdelen med räntefonder jämfört med andra ränteplaceringar är att du alltid betalar en förvaltningsavgift. Är den hög kommer den att äta upp en stor del av avkastningen. Se därför till att jämföra noga!

Om du investerar som privatperson är räntefonder ofta den bästa typen av ränteplacering. Du kan välja mellan nästan alla typer av placeringar i räntebärande papper, men kan investera i princip vilket belopp du vill – stort eller smått. Dessutom kan du handla snabbt och enkelt via en plattform som exempelvis Avanza.

Se alla räntefonder på Avanza

ETF med räntebärande papper

ETF står för Exchange Traded Fund. Det är en slags fond som handlas direkt på börsen. Precis som med räntefonder finns det flera ETF:er som har inriktning mot statsobligationer, företagsobligationer och andra former av räntebärande papper.

Fördelar och nackdelar med ETF:er

 • Fördelen med att använda ETF:er framför räntefonder är att du kan köpa och sälja fonden direkt via börsen. Ditt innehav dyker upp direkt efter att du handlat din ETF. Detta är en stor fördel om du använder ränteplaceringar lite mer aktivt i dina investeringar.
 • Den främsta nackdelen är att en ETF har en spread mellan köpkurs och säljkurs. Handlar du på lång sikt spelar denna skillnad dock inte så stor roll.

Se alla ränte-ETF:er på Avanza

Premieobligationer

Premieobligationer är ett skuldebrev som Riksgälden ger ut. De fungerar genom att du löpande har chans att vinna pengar genom dragning. Vinstchansen är under 2 % och vinstsumman är mellan 150 kronor och 1 miljon kronor.

Om du har flera sparar minst ca 50000 kronor i premieobligationer får du dessutom en så kallad garantiränta. Det är en låg ränta som du får oavsett om du vinner pengar eller inte i samband med att premieobligationen löper ut.

Fördelar och nackdelar med premieobligationer:

 • Fördelen med premieobligationer är att det är ett mycket säkert sparande eftersom det är staten som står som garant för skuldebrevet. Dessutom är eventuell vinst skattefri.
 • Den främsta nackdelen är att avkastningen brukar vara ganska dålig och det är inte alls säkert att du vinner några stora pengar.

Premieobligationer är en bra ränteplacering för dig som gillar spänningen i lotterier men vill ha ett sätt att spela på där du faktiskt inte kan förlora pengar.

Du kan handla premieobligationer på börsen genom en nätmäklare.

Se aktuella premieobligationer hos Avanza

Privatobligationer

Privatobligationer är räntebärande papper till fast ränta som du som privatperson kan köpa av banker och andra bolag.

Det finns två typer av privatobligationer:

 • Kupongobligationer: Du får en viss ränta utbetald en gång om året.
 • Nollkupongare: Du får ingen ränta löpande men istället får du ett fast belopp efter löptidens slut som normalt är 1 – 5 år men ibland upp till 10 år.

Fördelar & nackdelar med privatobligationer:

 • Fördelen med privatobligationer jämfört med premieobligationer är att du får en bättre avkastning (givet att du inte vinner på premieobligationerna förstås).
 • Nackdelen med privatobligationer är att dina pengar inte är lika säkra som när du köper exempelvis premieobligationer eller räntefonder. Skulle banken eller bolaget som du köpt privatobligationer av gå i konkurs förlorar du dina pengar. Risken är förstås mycket liten men den finns där.

P2P-lån

P2P står för Peer to Peer. Det är ett sätt för dig som privatperson att tjäna ränta på att låna ut pengar direkt till andra privatpersoner.

P2P är en ny form av ränteplacering som det är få om ens några storbanker som nämner. Orsaken är att denna typ av ränteplaceringar är direkt konkurrens till bankernas egen låneverksamhet.

Det är lätt för dig som privatperson att göra en ränteplacering genom P2P. Du använder dig av en plattform för att hitta lämpliga låntagare eller så investerar du i en låneportfölj.

Fördelar och nackdelar med att investera i P2P-lån:

 • Fördelen är att du har en chans att få en ränta som är mycket högre än i de flesta räntefonder, obligationer och andra placeringar i räntebärande papper. Givet att du sprider på risken och bygger upp en bred portfölj med lån är risken för kreditförluster inte heller allt för stor.
 • Nackdelen med P2P som ränteplacering är ändå att risken trots allt är högre än i de flesta räntefonder.

Låna ut pengar med ränta via Lendify

Företagsobligationer

Företagsobligationer är obligationer som företag ger ut för att få in pengar till sin verksamhet. Typfallet är att de behöver kapital till någon form av investering. Då kan de ge ut obligationer istället för att emittera nya aktier eller ta banklån.

Fördelar och nackdelar med företagsobligationer:

 • Fördelen med företagsobligationer är att de ofta har en mycket högre chans till god avkastning jämfört med de flesta andra ränteplaceringar.
 • Nackdelen är att de har betydligt högre risk än övriga räntebärande papper. Värdet beror inte bara på ränteläget utan även på kursutvecklingen i förtagen och på börsen samt hur den ekonomiska situationen ser ut för de olika bolagen.

Som privatperson kan du köpa företagsobligationer genom en företagsobligationsfond.

Se alla företagsobligationsfonder hos Avanza

Statsskuldsväxlar

Statsskuldsväxlar är löpande skuldebrev som staten ger ut för att finansiera sin korta upplåning. Löptiden är på 1 – 12 månader, vilket ger en mycket låg räntekänslighet.

Fördelar och nackdelar med statsskuldsväxlar:

 • Fördelen är att din investering är helt likvid. Du kan lätt sälja dina innehav när som helst utan att riskera särskilt mycket. Kreditrisken är mycket låg.
 • Nackdelen är att avkastningen också är låg. Som privatperson kan det vara svårt att köpa statsskuldsväxlar direkt eftersom minimibeloppet är på 1 miljon kronor.

Om du vill placera pengar men ändå känna att du har likvida medel är statsskuldsväxlar ett bra val. Denna typ av ränteplaceringar ingår ofta i de korta räntefonderna.

Se korta räntefonder hos Avanza – OBS listan innehåller även fonder med korta företagsobligationer.

Statsobligationer

Statsobligationer är löpande skuldebrev som staten ger ut för att finansiera exempelvis investeringar i infrastrukturen.

Denna typ av ränteplacering kan vara bra för dig som har en sparhorisont på 2 – 25 år men inte vill ta en särskilt stor kreditrisk. Till skillnad från statsskuldsväxlar är statsobligationerna räntekänsliga. Det gör att värdet på obligationerna stiger om räntan sjunker och vice versa.

Fördelar och nackdelar med statsobligationer:

 • Fördelen med statsobligationer är att de ger en lite högre avkastning men till en mycket låg kreditrisk. I ett läge där styrräntan sjunker kan du tjäna extra mycket på att äga statsobligationer.
 • Nackdelen är just räntekänsligheten ifall räntorna stiger. Om ränteläget höjs mycket kan värdet på obligationerna minska ganska mycket. Du kan köpa statsobligationer som privatperson men minsta belopp är 1 miljon kronor.

Ifall du vill investera i statsobligationer är mitt tips att köpa räntefonder med statsobligationer i.

Se fonder med statsobligationer på Avanza

Realobligationer

Realobligationer är inflationsskyddade löpande skuldebrev som svenska staten ger ut. Precis som men vanliga statsobligationer används pengarna för att finansiera statsskulden, som i sin tur finns för att finansiera exempelvis olika projekt.

Realobligationer är en bra ränteplacering för dig som har en sparhorisont på 5 till 20 år. Kreditrisken är mycket låg. Inflationsskyddet gör att du inte behöver oroa dig för att inflationen ska äta upp avkastningen.

Fördelar och nackdelar med realobligationer:

 • Skyddet mot inflation är den främsta fördelen med realobligationer. De har dessutom en god likviditet så att du när som helst kan köpa och sälja obligationer.
 • Den främsta nackdelen med realobligationer är – precis som för övriga obligationer – att de är känsliga för räntesvängningar. Skulle styrräntan höjas minskar värdet på realobligationerna. Dessutom är räntan som utlovas för realobligationer lägre än för vanliga statsobligationer.

Du måste investera minst 1 miljon kronor när du köper realobligationer, men som tur är finns det även räntefonder med realobligationer i.

Köp fonder med realobligationer hos Avanza

Bostadsobligationer

Bostadsobligationer är löpande skuldebrev som svenska bostadsinstitut ger ut för att finansiera sina projekt. De har en högre ränta än statsobligationer och realobligationer. Samtidigt är också risken något högre.

Denna typ av ränteplaceringar kan vara lämplig för dig som har en sparhorisont på 2 – 5 år.

Fördelar och nackdelar med bostadsobligationer:

 • Fördelen är den högre räntan som du kan få jämfört med de flesta andra obligationer, företagsobligationer undantaget. Likviditeten är hög och kreditrisken är låg.
 • Bostadsobligationer har en något högre risk än räntepapper som ges ut av staten. Dessutom behöver du minst 100000 till 1 miljon kronor för att köpa dessa obligationer direkt.

Bostadsobligationer ingår ofta i många långa räntefonder vilket är ett bättre alternativ för dig som småsparare.

Köp långa räntefonder hos Avanza

Ränteterminer

Ränteterminer är ett finansiellt instrument som du kan använda som hedge mot ränterörelser. Genom att köpa eller sälja ränteterminer kan du minska ränterisken om du gör en investering eller har en skuld.

I praktiken innebär det att du köper eller säljer statsskuldsväxlar, bostadsobligationer eller statsobligationer till ett förutbestämt pris i framtiden.

Fördelar och nackdelar med ränteterminer:

 • Fördelen med ränteterminer är att du på ett effektiv sätt kan minska risken i dina ränteplaceringar, aktieplaceringar eller skulder. Skulle räntan stiga eller sjunka kan du motverka effekten på övriga placeringar genom att använda dig av ränteterminer.
 • Nackdelen med ränteterminer är att de kostar pengar. Din hedge är aldrig gratis utan du behöver lägga pengar på din ”försäkring”.

Som småsparare är det svårt att använda ränteterminer direkt eftersom minsta köpbelopp är 1 miljon kronor.

Certifikat

Certifikat är löpande skuldebrev som företag ger ut via banker för att låna pengar på kort sikt. Vanligtvis är det stora börsnoterade företag som ger ut certifikat, men det händer även att banker, statliga företag och organisationer ger ut certifikat för att finansiera verksamheten.

Du som investerare kan tjäna pengar på att bygga upp en ränteportfölj med certifikat. Denna typ av ränteplaceringar ger ofta en betydligt bättre avkastning än statsskuldsväxlar, men risken är också högre.

Fördelar och nackdelar med certifikat:

 • Fördelen med certifikat är att du kan placera pengar i räntebärande papper på kort tid med bra likviditet men ändå få en OK ränta.
 • Nackdelen är att du måste placera minst 1 miljon kronor. Kreditrisken är också högre än i statsskuldsväxlar och obligationer.

Bästa ränteplacering – placera pengar med bra ränta

Om du vill placera pengar med bra ränta behöver du ställa dig några frågor innan du bestämmer dig för vilken typ av ränteplacering som är bäst.

Placeringstid

Om din sparhorisont är kort, det vill säga ett år eller mindre är en kort räntefond, premieobligationer, privatobligationer, statsskuldsväxlar eller certifikat bäst.

Har du en placeringstid 1 eller ett par år upp till flera år kan premieobligationer, privatobligationer, statsobligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer vara intressant.

Ifall din sparhorisont är över 10 år är det främst statsobligationer eller realobligationer som jag tycker du ska titta på.

Generellt sett får du högre ränta ju längre placeringstid du väljer.

Likviditet

Gemensamt för de flesta ränteplaceringar är att de är mycket likvida. Du kan köpa och sälja dina innehav på marknaden mycket snabbt.

Däremot behöver du tänka på att räntebärande papper med kort duration fungerar bättre som likvida medel i det korta loppet. Det beror på att de inte är så räntekänsliga vilket i sin tur medför att du inte gör en förlust om du tvingas sälja i samband med en räntehöjning.

Ju mindre krav på likviditet du har desto högre ränta kan du alltså kräva.

Avkastningskrav

Ju längre duration och ju högre risk i din placering desto högre potential till hög ränta får du, allt annat lika.

De flesta ränteplaceringar har en ganska låg avkastning jämfört med exempelvis aktier. Ändå fyller de sin funktion för många investeringar, exempelvis för att balansera upp risken i en portfölj.

Sammanfattning

Ränteplaceringar handlar om att investera pengar i någon form av räntebärande papper eller instrument. Privatpersoner använder sig ofta av någon form av räntefond, alternativt premieobligationer eller privatobligationer.

För lite större investerare är det möjligt att placera pengar direkt i statsskuldsväxlar, obligationer, företagsobligationer, bostadsobligationer och andra typer av ränteplaceringar.