April 4

Bästa fondrobotarna 2024 | Vilken är Sveriges bästa robotrådgivare?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En fondrobot är en datoriserad finansiell rådgivare som hjälper dig att automatisera ditt fondsparande i syfte att nå bättre avkastning. Allt fler svenska privatsparare har fått upp intresset för fondrobotar de senaste åren, och numera finns flera alternativ att välja bland. Men vilka är de bästa fondrobotarna 2021?

Med hjälp av fondrobotar kan du som sparare automatisera ditt sparande och göra det både enklare och i många fall mer lönsamt.

Fondrobotar och sparrobotar fungerar genom att man låter en dator agera finansiell rådgivare, vilket i flera fall har visat sig ha ett bättre utfall än i de situationer där människor har varit rådgivande i vilka fonder som ska investeras i.

Fondrobotar är inget helt nytt fenomen, utan har funnits ett par år i både Sverige och i andra länder. När de började dyka upp i Sverige var tjänsterna man kunde använda ganska små, men omfattningen har breddats sedan dess – både i antalet aktörer som erhåller tjänsterna, men också vad tjänsterna innebär.

I denna artikel bjuder vi på en komplett guide till allt du behöver veta om fondrobotar – däribland hur en fondrobot fungerar, vilka fördelar och eventuella nackdelar som är förknippade med dem, hur avgifterna ser ut samt vad som är bra att tänka på när man använder en fondrobot.

Men först ut – en lista över de bästa fondrobotarna i Sverige.

Bästa fondrobotarna – Topp 6

Fondrobot Detaljer Övrigt/Omdöme Öppna konto
Skarmavbild 2020 12 20 kl. 14.51.58 Samuelssons Rapport Avgift: 0,09%-0,65% 5/5 på Google Besök Better Wealth
Total avgift: 0,25%-0,93%
Skarmavbild 2020 12 20 kl. 14.49.43 Samuelssons Rapport Avgift: 0,15%-0,24% 4,9/5 hos Trustpilot Besök Lysa
Total avgift: 0,30%-0,41%
Skarmavbild 2020 12 20 kl. 15.03.53 Samuelssons Rapport Avgift: 0,14%-0,49% 4,6/5 hos Trustpilot Besök Fundler
Total avgift: 0,22%-1,23%
Skarmavbild 2020 12 20 kl. 15.04.09 Samuelssons Rapport Avgift: 0,5% 4,5/5 på App Store Besök Opti
Total avgift: 0,82%-0,88%
avanza Avgift: 0,35% Komplett mäklartjänst Besök Avanza
Total avgift: 0,40%-0,50%
nordnet Avgift: 0,50% Komplett mäklartjänst Besök Nordnet
Total avgift: 0,90%-0,98%

Riskinformation: Användandet av fondrobotar innebär alltid en risk. Fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Better Wealth – fondrobot med toppbetyg på Google

Better Wealth får full pott av användare som recenserat tjänsten på Google – fem stjärnor av fem möjliga.

Denna digitala investeringstjänst skiljer sig från övriga fondrobotar på listan eftersom den är inriktad på ETF’er – det vill säga börshandlade indexfonder. Börshandlade fonder – vilka heter Exchange Traded Funds på engelska, därav förkortningen ETF – är på det stora hela uppbyggda som vanliga, traditionella fonder, men handlas istället på börsen. Precis som aktier.

I och med att ETF’er handlas på börsen, där köp- och säljtransaktioner sker snabbare än vid handel med vanliga fonder, har börshandlade fonder ofta högre likviditet, vilket innebär att de omsätts mer. Utöver snabbare handel har ETF’er som regel också betydlig lägre avgifter än vanliga fonder, men däremot tillkommer courtage – precis som när man handlar med aktier.

Totalt investerar Better Wealth i omkring 100 olika tillgångar spridda över hela världen, av vilka 15-30 vanligen väljs ut för att inkluderas i en investerares portfölj. Urvalet görs utifrån din egen riskprofil och de förutsättningar du angivit. Bland tillgångsslagen finns såväl aktier och räntor, som fastigheter, guld och andra råvaror samt smart beta.

Vidare står Better Wealth under svenska Finansinspektionens tillsyn – varför kunder kan känna sig trygga att tjänsten är seriös.

Läs mer om Better Wealth. 

Lysa – Sveriges mest populära fondrobot?

Investeringstjänsten Lysa har snabbt stigit i popularitet de senaste åren, med en mycket prisvärd fondrobot och personliga investeringsportföljer som lockar många svenska privatsparare.

Hos Lysa ligger fokus på vanliga, traditionella fonder (inga ETF’er alltså) och riktigt låga avgifter. Tjänsten syftar till att förenkla och förbättra fondsparandet för svenska folket, och på så vis göra det mer tillgängligt för alla.

Hos Lysa får du hjälp att identifiera din egen riskaptit samt vilka typer av fonder och vilken allokering av portföljen som skulle vara mest lämplig utifrån dina mål och förutsättningar. Detta görs genom att du ombeds svara på ett antal frågor i samband med att du blir kund hos Lysa och öppnar konto.

Vidare ser också Lysas fondrobot till att fördelningen i din portfölj följer den strategi du har valt för ditt sparande. Innehavet anpassas och omfördelas således automatiskt om läget på marknaden förändras och stora svängningar sker. Positivt är också det faktum att såväl avgiften till fondroboten, som den totala avgiften för Lysas tjänst är bland de lägsta på marknaden.

Allt sparande via Lysa sker på investeringssparkonto, vilket är både smidigt i deklarationstider och för de allra flesta det mest fördelaktiga rent skattemässigt.

Bakom Lysas populära spartjänst står flera av de nyckelpersoner som var med och byggde upp Avanza Bank, vilken flera gånger utnämnts till Årets bank av tidningen Privata Affärer. Givetvis står även Lysa under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer om Lysa.

Fundler

Svenska investeringstjänsten Fundler är en smart och modern uppstickare som lockar med såväl lyckosam avkastning som låga avgifter och en riktigt smidig mobilapp. Tjänsten har marknadsförts mycket i sociala medier där man framförallt har framhållit enkelheten och möjligheten att sköta allt via mobilen, men givetvis också den avkastning som roboten faktiskt ger.

Genom Fundler finns tillgång till över 36 000 fonder inom olika kategorier samt med olika exponering och olika riskspridning. Precis som hos övriga spartjänster signar du upp dig som användare och svarar på ett antal frågor om ditt investeringsmål och dina förutsättningar, varpå Fundlers robot tillsammans med ett proffsigt team av experter tar fram en portfölj helt skräddarsydd för dig.

När portföljen väl är igång förvaltas den sedan individuellt av Fundlers erfarna team, vilka ser till att fördelningen av ditt innehav hålls optimalt utifrån dina förutsättningar och din strategi. Alla utdelningar och provisioner som eventuellt erhålls från de olika fondbolagen återinvesteras direkt på ditt konto i syfte att nå ränta på ränta-effekt och maximal avkastning.

Fundler erbjuder låga priser, bra utbud, stabil avkastning (hittills) och kanske den bästa av alla mobilappar för automatiserat fondsparande.

Läs mer om Fundler. 

Opti

Spartjänsten Opti påminner mycket om både Lysa och Fundler, och är nästintill lika populär också. Precis som hos övriga sker alla investeringar genom ISK, och även här sätts en personligt anpassad fondportfölj samman utifrån de förutsättningar och mål du anger när du öppnar ett konto.

Vidare är Opti precis som Fundler i huvudsak appbaserad, men givetvis finns också möjlighet att logga in och använda sajten via webben. Hos Opti innehåller alla portföljer omkring tio olika fonder inom olika segment, olika kategorier och med olika exponering – för vilka fördelningen anpassas och skräddarsys individuellt.

Precis som övriga fondrobotar på listan siktar Opti på högsta möjliga avkastning, enklaste möjliga spartjänst och lägsta möjliga avgifter för sina kunder. Unikt för denna tjänst är dock möjligheten att investera i råvaror, vilket inte hittas på samma sätt hos övriga spartjänster.

Läs mer om Opti.

Avanza Auto

Även svenska folkets mesta favoritplattform när det kommer till såväl fondsparande som handel med övriga finansiella instrument har tagit fram en typ av automatiserad tjänst för fonder. Robottjänsten går under namnet Avanza Auto, och finns i sex olika varianter.

Avanza Auto kan beskrivas som en uppsättning fonder, totalt 6 stycken, vilka i sin tur innehåller ett antal olika fonder. Lägst risk får man med Auto 1, varefter risknivån sedan ökar hela vägen upp till Auto 6 som är den fond med högst risknivå.

Till skillnad från Better Wealth, Lysa, Fundler och Opti överlåter Avanzas autotjänst lite mer av förarbetet till dig som investerare. Någon automatisk portfölj exakt anpassad efter dina förutsättningar och din strategi presenteras inte, utan istället får du själv avgöra vilken av de sex Avanza Auto-fonderna som kan tänkas passa dig och ditt sparande bäst. Med lite hjälp förstås.

Avgiften är densamma för samtliga Auto-fonder; 0,35%, vilket är i det lägre spannet sett till vilken prisnivå många konkurrenter ligger på. En stor fördel med Avanza är förstås också att plattformen erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster – fondroboten Avanza Auto är bara en av dem.

Hos Avanza kan privatsparare handla med såväl fonder och aktier, som med ETF’er, warranter, terminer och andra instrument. Dessutom erbjuds numera även vanliga banktjänster som exempelvis bolån. Avanza kan således vara förstahandsvalet för den som önskar ha allt samlat på ett och samma ställe.

Läs mer om Avanza Auto.

Nordnet Robosave

Nordnet är precis som Avanza en plattform med ett brett utbud av finansiella investeringstjänster, varför den skiljer lite åt från Lysa, Better Wealth, Opti och Fundler.

Sajtens automatiserade spartjänst kallas Nordnet Robosave, med vilken du får en egen investeringsrobot som köper och säljer fonder utifrån en algoritm baserad på dina sparmål och din ekonomi. Algoritmen skapas med hjälp av svar på ett antal frågor om din ekonomi, dina sparmål, din investeringshorisont och din riskaptit.

Nordnet Robosave ligger högre i avgift än många andra fondrobotar, men bedriver man annan handel via sajten kan det naturligtvis vara bekvämt och smidigt att även använda Nordnets robot. Minimibelopp för att komma igång med Robosave är 5000 kronor.

Läs mer om Nordnet Robosave.

Vad är en fondrobot?

En fondrobot är en automatisk investeringstjänst som baseras på en datoriserad algoritm. Algoritmen skapas och anpassas för att passa dina unika sparmål, din investeringshorisont och din riskaptit i syfte att efter uppstart kunna automatisera ditt fondsparande, och bespara dig både tid och engagemang.

Hur fungerar fondrobotar?

Fondrobotar fungerar genom att välja vilka fonder som passar dig. Detta görs genom inställningar du själv gör, och utifrån det kan fondrobotarna sedan sköta det praktiska jobbet åt dig. I detta skede skapas alltså den algoritm som anpassar investeringarna utifrån dina preferenser.

Det blir med andra ord ett sätt att automatisera sparandet, vilket i sig inte är någon ny företeelse. De fondrobottjänster som finns att välja mellan kan skilja sig lite åt, men det som är gemensamt för samtliga fondrobotar är att deras uppgift är att ge förslag på fondportföljer.

Vidare sköter också fondrobotar förvaltningen av ditt innehav – antingen datoriserat eller genom ett team av fondförvaltare och analytiker som hela tiden parerar marknadsrörelser och köper och säljer andelar för att optimera fördelningen i din portfölj.

När kan det vara bra att använda sig av fondrobotar?

Fondrobotar kan vara ett bra alternativ att använda som en del av sin totala portfölj för att öka riskspridningen. Diversifieringen förbättras genom att man låter olika faktorer och aktörer påverka var man väljer att placera sina pengar. Det kan också vara ett bra alternativ om man vill ha ett automatiserat sparande i högre utsträckning.

För dig som är nybörjare inom fondsparande och som sedan tidigare är obekant med finansiella investeringar överlag, kan en fondrobot också vara ett attraktivt alternativt då en automatiserad tjänst gör det enklare att komma igång. Har man ingen erfarenhet av fonder och fondsparande kan det vara svårt att veta hur man ska börja – för att inte tala om vilka fonder man ska investera i.

Med en fondrobot slipper man välja ut alla fonder själv och se till att ens totala portfölj allokeras på ett bra sätt. På så sätt kan en automatiserad spartjänst som en fondrobot göra investeringar i fonder mer tillgängligt för fler.

Automatiserad förvaltning eller egen förvaltning

Att välja ut fonder och göra en första investering tillhör det initiala skedet av ett fondsparande. Det är så man kommer igång.

För att optimera chanserna till en så bra avkastning som möjligt gäller det dock att även förvalta sitt innehav löpande – det vill säga studera och följa utvecklingen samt köpa och sälja fondandelar för att bibehålla en så bra fördelning som möjligt. En fördelning som ger en exponering i linje med de sparmål och den risknivå man satt upp.

Många fondrobotar kräver att man ombalanserar sina placeringar åtminstone en gång per år. Däremellan kan de dock vara automatiserade månadssparare under resterande tid där investeringarna hamnar efter de preferenser man ställt in roboten på.

I en del automatiserade spartjänster ingår det att fondroboten gör det jobbet åt en – det vill säga ombesörjer förvaltningen av innehavet – vilket gör att man inte behöver spendera särskilt mycket tid på fondroboten eller placeringarna den sköter åt en.

Vissa gillar den automatiserade processen, medan andra personer vill ha ett större inflytande i var deras pengar läggs. Vad som fungerar bäst är helt enkelt en smaksak.

Eftersom automatisk ombalansering eller egen ombalansering kräver olika mycket tid, kunskap och engagemang från dig som investerare, är detta ett viktigt kriterium att kolla upp och ta hänsyn till när du gör ditt val av fondrobot. Jämför således olika spartjänster och fundera över vilken variant som skulle fundera bäst för dig.

 

Vilken är Sveriges bästa fondrobot
Vilken är Sveriges bästa fondrobot

Faktorer som påverkar ditt sparande

Oavsett vilka sparformer du väljer att använda dig av finns det några saker som alltid kommer påverka sparandet på det ena eller det andra sättet. Hur man förhåller sig till de olika faktorerna kan i sin tur bero på vilka mål man har med sitt sparande.

Faktorer man kan fundera över när det gäller sparandet är bland andra:

 • Sparhorisont – hur lång tid avser du att ha ditt sparande igång? Hur länge kan du avvara pengarna?
 • Hur ser din riskaptit ut? Föredrar du mycket trygghet och lite lägre avkastning, eller är du beredd att ta lite högre risker i syfte att potentiellt kunna få en bättre avkastning?
 • Vilka kunskaper har du om fonder och fondsparande överlag? Hur pass väl bedömer du dig kunna analysera olika investeringsformer – och hur mycket tid kan du lägga på ditt sparande?
 • Sparmål – hur mycket vill du spara ihop?
 • Hur stor del av dina totala inkomster planerar du att investera?
 • Vill du spara regelbundet, exempelvis månadsvis, eller göra enstaka större insättningar då och då?

Dessa är variabler som kan vara av betydelse att fundera över även om man tänkt använda sig av fondrobotar då det – precis som alla andra typer av investeringar – innebär att du kommer lägga undan en viss andel av ditt kapital i en viss portfölj.

Att ha klart för sig hur man ställer sig till ovanstående faktorer underlättar också när man ska svara på de frågor som i regel är en del av att komma igång med en fondrobot. Frågorna bygger mycket på faktorerna i punktlistan ovan, och syftar till att ge tjänsten tillräckligt med information för att kunna skapa en så optimal portfölj som möjligt för just dig.

Fördelar med fondrobotar

En fördel med fondrobotar är framför allt att man automatiserar en del av investeringsprocessen, vilket också är fondrobotarnas huvudsakliga syfte. En annan fördel med fondrobotar är att det öppnar upp för fler möjligheter när det gäller rådgivare; det är inte längre enbart finansiella rådgivare som befinner sig på en position där de kan ge råd gällande placeringar, utan numera kan även en dator hjälpa till med det.

I och med att det är en dator som analyserar vilka placeringar som passar bäst utifrån de önskemål och svar du ger på vissa givna frågor kommer också svaren alltid vara mer förutsägbara än om det exempelvis är en människa som kommer med förslag. När en människa ger råd kan man aldrig helt bortse från att den mänskliga faktorn kan ha en inverkan på förslagen som ges.

Detta kan naturligtvis ha både fördelar och nackdelar. En fördel med att utesluta den mänskliga faktorn kan vara att rådgivningen inte på något sätt blir känslostyrd, oavsett vilka summor det rör sig om. Förnuft och känsla hänger som bekant inte alltid samman, och många gånger kan känslor leda till att man fattar ogenomtänkta beslut.

Samtidigt kan elimineringen av den mänskliga, sentimentala faktorn också vara en nackdel, beroende på hur man ser på det. En fördel med att ha en mänsklig faktor med i rådgivningen kan vara att rådgivningen blir mer detaljerad och specificerad utifrån dina specifika önskemål.

En fondrobot – åtminstone som de fungerar i dagsläget (december 2020) – blir ett trubbigare och mer fyrkantigt verktyg i det avseendet. Investeringarna anpassas individuellt, men den precision och träffsäkerhet en mänsklig förvaltare potentiellt kan ge kan aldrig åstadkommas av en robot.

Sammanfattning fördelar:

 • Automatiserar fondsparandet
 • Enkelt att komma igång med – passar alla oavsett tidigare erfarenhet av fonder
 • Låga avgifter
 • Sparandet anpassas efter dina individuella förutsättningar och sparmål
 • Bra diversifiering
 • Passar utmärkt för månadssparande
 • Bra riskjusterad avkastning

Automatiserad förvaltning är billigare

En annan stor fördel med fondrobotar är avgifterna, vilka i regel är lägre än om du sparar i vanliga fonder som förvaltas på traditionellt vis.

Hur mycket du betalar i avgift har stor betydelse för hur mycket av din framtida avkastning du faktiskt får behålla, och hur mycket som försvinner i trista kostnader. Här kan en skillnad på några tiondels procent tyckas vara högst marginell och knappt av betydelse – men ackumulerat över många år kan även en skillnad om 0,10 eller 0,20% göra stor skillnad.

Av den anledningen är det viktigt att titta på just avgifterna när man väljer fonder och typ av fondsparande.

Men, hur kommer det sig att automatiserade spartjänster med fondrobotar är billigare då? Avancerad datorteknik och algoritmer låter ju spontant ganska dyrt. Och visst kostar även fondrobotar – men inte lika mycket som ett team av mänskliga förvaltare kostar i lön, försäkringar, sociala avgifter och dylikt. Datoriserade tjänster är billigare.

Genom att ta bort den mänskliga rådgivaren ur processen till att besluta om investeringar brukar rådgivningen som regel alltså bli billigare, vilket i sin tur gynnar dig som investerare.

En fondrobot optimerar diversifieringen i din portfölj

Diversifiering – det vill säga riskspridning – är av stor betydelse när det kommer till såväl fondsparande, som andra typer av finansiella investeringar. Kort och gott handlar det om att inte lägga alla ägg i samma korg.

Här kan en fondrobot vara mycket gynnsam, då algoritmen ser till att välja ut fonder och allokera ditt innehav på ett sådant sätt att diversifieringen blir optimal utifrån dina kriterier.

En välbalanserad fondportfölj med bra riskspridning innehåller olika typer av fonder, med exponering mot olika marknader, branscher och segment.

Bäst riskspridning ger de fonder som har bredast exponering, varför globalfonder således hamnar i topp. Globalfonder har innehav i underliggande tillgångar över hela världen, vilket innebär att du blir mindre sårbar för eventuella nedgångar på en eller ett par enstaka marknader. Ju bredare exponering, desto bättre riskspridning alltså.

Att som nybörjare bygga en bra fondportfölj med bra riskspridning kan vara svårt, även om det på nätet finns många bra guider och mycket bra information som kan vara hjälpsam. Genom att välja en fondrobot slipper man tänka på att sprida risker och välja fonder med olika typer av innehav och olika exponering, eftersom detta sköts av roboten.

Potentiella problem eller nackdelar med fondrobotar

Ett av problemen som kan finnas med fondrobotar (och andra typer av sparrobotar) är, som tidigare nämnts, att de kan vara ganska generella verktyg att använda sig av. Den sista fingertoppskänslan saknas.

Det kan till exempel handla om att frågorna man besvarar, vilka påverkar de förslag fondroboten ger, kan vara ganska systematiska men också ganska allomfattande och inte alltid så specifika.

Även om fondroboten kan fungera bra när det gäller att ge allmänna riktningar till vilken typ av investeringar man kan kika närmare på, kan de ofta inte utgöra en fullständig strategi på grund av de funktionella begränsningar som finns i dess utförande.

Ytterligare ett problem som kan finnas med fondrobotar är att det inte alltid är säkert att de kan ge några svar överhuvudtaget. Detta skulle kunna förklaras med att fondrobotar fortfarande är förhållandevis nya och därmed inte har alla kunskaper de behöver för att fungera optimalt.

Med tanke på att utvecklingen av fondrobotar ännu bara är i sin linda, skulle denna brist mycket väl kunna försvinna i framtiden.  Icke desto mindre är det de facto en akilleshäl i dagsläget, vilken förstås är viktig att förstå och vara medveten om.

Vidare har vissa fondrobotar även en generell tendens att rekommendera lågriskfonder framför andra typer av fonder, vilket inte nödvändigtvis alltid är vad alla investerare efterfrågar.

Eftersöker man lågriskfonder eller fonder med medelhög/-låg risk behöver detta naturligtvis inte vara ett problem. Däremot kan det vara bra att ha koll på att det kan finnas vissa tekniska begränsningar i den förmågan man har att helt styra riktningen som fondrobotarna går mot.

För sparare som är beredda att ta högre risker och vill ha förslag på fonder och portföljer med högre risknivå, kan en fondrobot som tenderar att favorisera lågriskfonder förstås upplevas mindre bra.

Sammanfattning potentiella nackdelar:

 • Eliminering av mänsklig faktor kan ge ett ganska generellt och fyrkantigt verktyg
 • En del fondrobotar tenderar att genomgående rekommendera lågriskfonder framför andra slags fonder
 • Fondrobotar är fortfarande ett relativt nytt verktyg som ännu är under utveckling

Avgifter för fondrobotar och sparrobotar

Avgiften för fondrobotar skiljer sig åt mellan olika fondrobotar. I dagsläget (december 2020) ligger avgiften för de flesta fondrobotar i Sverige mellan 0,3 procent och 0,9 procent ungefär. Detta kan naturligtvis förändras över tid, så se alltid till att kolla upp vilka avgifter som gäller just nu och för just den eller de fondrobotar du är intresserad av.

I den tabell över Sveriges bästa fondrobotar som finns i början av artikeln, står avgifterna för samtliga sex aktörer tydligt uppspaltade så att du enkelt ska kunna jämföra.

I dagsläget har Better Wealth den billigaste lägstanivån med 0,09%, men eftersom Lysas högsta nivå endast är 0,24% är den spartjänsten således den billigaste just nu. Dyrast av de tjänster som finns inkluderade i tabellen är Nordnet.

Avgift till fondrobot och total avgift – vad är skillnaden?

Som synes i tabellen ovan specificeras avgiften i två olika delar – den ena är avgiften för fondroboten, och den andra är den totala avgiften. Avgiften för fondroboten är en del av den totala avgiften, men likväl är den viktig att titta på och jämföra i syfte att veta hur mycket man betalar för vad.

När du använder en fondrobot betalar du dels en avgift för själva roboten – det vill säga för den automatiserade tjänsten du nyttjar. Utöver det betalar du också vanliga fondavgifter för de underliggande tillgångar roboten investerar i, precis som om du skulle handla fonder manuellt utan robot.

Den totala avgiften är den sammanlagda avgift du betalar när du använder en fondrobot, men eftersom avgifterna till fondroboten kan skilja sig kraftigt åt mellan olika aktörer är det viktigt att jämföra även dessa.

För de sex tjänster som finns listade i tabellen i början av artikeln ser robotavgifterna och de totala avgifterna ut så här:

Fondrobot Avgift för fondrobot Total avgift
Better Wealth 0,09-0,65% 0,25-0,93%
Lysa 0,15-0,24% 0,30-0,41%
Fundler 0,15-0,49% 0,22-1,23%
Opti 0,50% 0,82-0,88%
Avanza 0,35% 0,40-0,50%
Nordnet 0,50% 0,90-0,98%

Satsa på ett månadssparande

 • Sparandet blir av
 • Fondrobotar gör hela månadssparandet automatiskt – från överföringar, till köp av fonder och eventuellt även omallokering av innehav
 • Möjligt att spara mindre belopp åt gången
 • Bästa sättet att sprida köptillfällena och slippa lägga tid på att försöka tajma in marknaden

Ett regelbundet månadssparande är oftast att rekommendera när det kommer till fondsparande – och för detta passar en fondrobot alldeles utmärkt.

Med ett regelbundet månadssparande är chansen att ditt sparande faktiskt blir av betydligt större. Genom att sätta en automatisk överföring i direkt anslutning till löning till exempel, eliminerar du risken att pengarna går åt till annat innan du hinner lägga undan till ett sparande.

Eftersom själva syftet med fondrobotar är att automatisera ditt fondsparande och göra det enklare, fungerar de mycket bra för månadssparanden. En fondrobot ser dessutom inte bara till att ta fram förslag på lämpliga fonder till din portfölj – den sköter även överföringar från ditt bankkonto till ditt fondspararkonto samt själva fondköpen.

Hela processen blir med andra ord automatiserad. Har du dessutom valt en spartjänst där roboten också omallokerar ditt innehav varje år, har du en mer eller mindre självgående sparmaskin.

Förutom att månadssparande har den fördelen att sparandet med säkerhet faktiskt blir av, garanterar det också att dina köptillfällen sprids jämnt. Handlar man sporadiskt går en hel del tid åt att försöka tajma marknaden, och risken finns att man köper på topp – det vill säga när fonderna är som dyrast.

Steg för steg-guide: Så kommer du igång med en fondrobot

Nedan följer en generell guide till hur det går till att starta upp ett sparande med en fondrobot. Beroende på vilken aktör du väljer kan något steg skilja sig lite åt, men överlag fungerar det så här:

1. Hitta en fondrobot som passar dig

Jämför olika aktörer, ha klart för dig vilka krav och kriterier du har och välj en spartjänst med den fondrobot som känns mest lämplig för dig.

2. Registrera dig och öppna ett ISK

När du väl har hittat en fondrobot som verkar bra är det dags att registrera dig. I samband med att du gör det öppnas också ett ISK, på vilket fondroboten sedan kommer att göra alla investeringar.

3. Svara på ett antal frågor

Detta är en viktig del vid uppstarten av en fondrobot, då de svar du ger på frågorna om din ekonomi, ditt sparmål, din riskaptit etc ligger till grund för vilka fonder roboten kommer att ge som förslag åt dig.

Oftast rör det sig om ett tiotal frågor.

4. Investeringsförslag

Direkt efter att du svarat på frågorna får du ett förslag på en fondportfölj med olika fonder och en lämplig fördelning. Här kan du antingen välja att godkänna förslaget och tacka ja till portföljen, eller göra egna justeringar i fördelningen.

5. Gör din första insättning och sätt upp ett månadssparande

Med en färdig fondportfölj och en färdig strategi är det dags att göra en första deposition och låta portföljen börja arbeta. Det absolut bästa är också att sätta upp ett automatiskt månadssparande, för vilket roboten ser till att regelbundna överföringar görs och att fondköp genomförs.

6. Följ utvecklingen

När ditt sparande väl är igång återstår bara att observera och följa utvecklingen. Hela syftet med en fondrobot är att automatisera hela sparandet, vilket innebär att du kan luta dig tillbaka när det väl är påbörjat.

Har du valt en fondrobot som även ombesörjer omfördelning och balansering av ditt innehav löpande blir det extra bekvämt. Har du inte gjort det, behöver du se över ditt innehav och eventuellt allokera om det någon gång per år.

7. Inkassera avkastningen när sparmålet är nått

Önskar du avsluta ditt sparande när ditt mål är nått, fungerar det på precis samma sätt som med manuell handel av fonder. Innehavet säljs av, månadssparandet avslutas och du kan förhoppningsvis glädja dig åt en tillfredsställande avkastning.

Bra att ha i åtanke när det gäller fondrobotar

Oavsett hur man väljer att investera eller placera sina pengar, och oavsett vilka aktörer man låter agera rådgivare, är det alltid upp till dig som investerare eller sparare att se till att söka upp den information du behöver för de investeringar du gör. Oavsett vilken form det görs i.

Vad som passar bra kan förändras över tid, och vara olika för olika investeringsalternativ. Av den anledningen kan det vara bra att hålla sig uppdaterad på sådant som rör investeringar av olika slag.

Fonder är generellt sett ett enklare och mer bekvämt sätt att investera än att köpa egna aktier. Handel med aktier kräver mer tid, engagemang och intresse från dig som investerar. Detta eftersom en viktig förutsättning för att kunna lyckas med aktier är att man har viss kunskap om marknaden och aktiehandel generellt, samt är insatt i företaget man äger aktier i.

Vid handel med aktier är det helt och hållet upp till dig att själv förvalta ditt innehav. När du sparar i fonder överlåter du förvaltningen åt någon annan – antingen en mänsklig förvaltare eller en robot – för vilket du betalar en förvaltningsavgift.

Att någon annan har ansvaret för förvaltningen innebär emellertid inte att det inte finns ett värde i att du själv följer marknaden och håller dig ajour. Ju mer kunskap och insikt du själv har, desto bättre förståelse får du för utvecklingen i ditt innehav och desto mer kan du påverka.

Bästa fondrobotarna 2019
Bästa fondrobotarna 2019

 

Sammanfattning fondrobotar

Avslutningsvis rundar vi av med att sammanfatta det vi ovan berättat om fondrobotar, i syfte att förhoppningsvis kunna ge dig en bra överblick över ämnet fondrobotar och automatiserade spartjänster.

 • En fondrobot är en datoriserad spartjänst som automatiserar ditt sparande
 • Fondrobotar styrs av algoritmer, vilka i sin tur baseras på de svar du ger på frågor rörande din ekonomi, din sparhorisont, ditt sparmål, din riskaptit och så vidare
 • Better Wealth, Lysa, Opti, Fundler, Avanza Auto och Nordnet Robosaver är de bästa fondrobotarna i Sverige
 • En fondrobot anpassar din portfölj utifrån dina mål och förutsättningar
 • Passar utmärkt för månadssparande
 • Vissa fondrobotar sköter även omallokering av ditt innehav
 • Ofta lägre avgifter än med vanliga fonder
 • Eliminering av den mänskliga faktorn i förvaltningen kan innebära både fördelar och nackdelar
 • Passar bra för nybörjare, men även för mer erfarna investerare som önskar sprida sina risker med fler aktörer

FAQ om fondrobotar och automatiserade spartjänster

Vilken fondrobot ska man välja?

På denna fråga finns inget entydigt och självklart svar som passar alla – det beror helt enkelt på dina förutsättningar och vad du själv söker hos en fondrobot.

Lysa är mycket populär bland svenska sparare och likväl ett fördelaktigt val eftersom avgifterna är så pass låga – men är du istället intresserad av ETF’er eller om du föredrar en tjänst som är ännu mer appbaserad, kanske Better Wealth eller Fundler passar dig bättre.

Precis som med allt annat när det gäller sparande och investeringar är det viktigt att välja den aktör som känns bäst för dig, och som du tror kan optimera ditt sparande på bästa sätt. Jämförelser, topplistor och recensioner av andra användare kan mycket väl vara hjälpsamma – men till syvende och sist är valet alltid ditt.

Är det svårt att komma igång med en fondrobot? Tar det lång tid?

Det är inte svårt att starta upp ett sparande med en fondrobot, och det tar heller inte lång tid. Hos så gott som alla aktörer går det mycket snabbt och smidigt att registrera sig (med hjälp av BankID), varpå processen med frågor och förslag av fonder också går snabbt.

Väljer du Fundler eller Opti måste du ladda ned deras respektive app för smartphones, eftersom dessa tjänster i huvudsak är appbaserade. Detta tar emellertid inte speciellt lång tid. För dig som redan är kund hos Avanza eller Nordnet kan det förstås vara extra smidigt att välja Avanza Auto eller Nordnet Robosave, eftersom någon nyregistrering då inte behövs.

Vilket urval av fonder finns tillgängliga hos de olika robotarna?

Samtliga fondrobotar på topplistan i denna artikel har mycket breda utbud av fonder, från vilka urval görs och lämpliga alternativ presenteras för dig.

Vilken typ av fonder och inom vilka kategorier en spartjänst erbjuder finns information om på respektive aktörs hemsida. Generellt sett kan sägas att aktörerna som regel väljer ut kostnadseffektiva fonder med låga avgifter, varför du som kund kan känna dig trygg med att du erbjuds prisvärda alternativ.

Många automatiserade spartjänster har också särskilda avtal tecknade med fondbolagen som ger dem möjlighet att erbjuda rabatterade fondavgifter.

Hur kan en robot anpassa investeringarna utifrån mina förutsättningar?

Detta görs med hjälp av de svar du ger på frågorna du ombeds besvara när du först ska starta upp ett fondsparande med en robot. Beroende på vilka svar du ger, tar robotens algoritm fram förslag på fonder som kan vara passande sett till bland annat risknivå och sparhorisont.

Att en robot anpassar investeringarna helt individuellt är dock litegrann en sanning med modifikation. Viss generalisering görs förstås eftersom en robot aldrig till 100% kan spetsa investeringarna utifrån just din unika preferenser.

Ger fondrobotar sämre avkastning?

Det finns inget samband mellan fondrobotar och sämre avkastning. Tvärtom kan de ofta lägre avgifterna snarare ha positiv effekt på den framtida avkastningen.

Vilken avkastning du får i ditt sparande beror på hur väl det går för de underliggande tillgångar i vilka dina fonder investerar, samt hur höga fondavgifter du betalar.

Fondrobot, investeringsrobot och robotrådgivare – vad är skillnaden?

Egentligen ingen alls – kärt barn har många namn. Fondrobot, investeringsrobot och robotrådgivare är i praktiken i stort sett samma sak. Eftersom en fondrobot rekommenderar och ger förslag på olika fonder kan de sägas ha en viss rådgivande roll, varför en fondrobot och en robotrådgivare ofta syftar till samma sak.

En robotrådgivare och en investeringsrobot kan möjligtvis sägas ha mer generella innebörder – dessa kan syfta till automatiserade rådgivnings- och investeringstjänster för andra tillgångar, medan en fondrobot enbart används för fonder.

Hur fungerar det med beskattning?

I de flesta svenska fondrobotar sker alla investeringar genom investeringssparkonton – så kallade ISK.

Denna kontotyp är särskilt tacksam när det kommer till beskattning – dels för att du som sparare inte själv behöver redovisa någonting i deklarationen (betydligt enklare än vid sparande på depåkonto), och dels för att det rent skattemässigt blir mer fördelaktigt. Åtminstone så länge ränteläget fortsätter att vara lågt.

Beskattning av innehav när du använder en fondrobot med ISK fungerar precis på samma sätt som ett vanligt manuellt sparande genom ISK. Aktören som tillhandahåller robottjänsten sköter rapporteringen av din så kallade schablonintäkt till Skatteverket, på vilken du sedan beskattas. Skatten dras automatiskt från ditt konto.

Gäller insättningsgaranti och investerarskydd när man använder en investeringsrobot?

Någon statlig insättningsgaranti gäller inte – denna är endast förbehållen sparkonton. Däremot omfattas du av investerarskyddet när du sparar med en fondrobot, vilket täcker upp till 250 000 kronor om bolaget som tillhandahåller robottjänsten skulle gå i konkurs.

Finns det några risker med fondrobotar?

Finansiella investeringar är alltid förknippade med ett visst risktagande – så även när du använder dig av en fondrobot. Hur hög risk du tar beror på din egen riskaptit, utifrån vilken fondroboten anpassar innehavet i din portfölj.

Viktigt att komma ihåg är att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning. Fonder kan alltid både öka och minska i värde, oavsett hur de har gått tidigare. Så länge du inte handlar med belåning kan du dock aldrig förlora mer än vad du har investerat.

Lästips: Här hittar du fler artiklar om fonder och fondsparande.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter