April 5

Norman belopp, vad är det? | Definition och förklaring av Normanbeloppen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Norman belopp

Norman belopp är ett sätt att ha koll på avgifterna i en fond. Namnet kommer från den tidigare finansmarknadsminister Peter Norman. Normanbeloppet beräknar de totala avgifterna i en fond om du månadssparar 1000 SEK under 10 års tid.
Resultatet av beräkningen för Norman beloppet visar de totala avgifter samt förlorad avkastning som kunde skapats på pengarna som gick till avgift.
Tanken med Normanbeloppet är att en summa i kronor är lättare att förstå än en årlig avgift i procent. Idag rapporteras nyckeltalet för så gott som alla fonder som marknadsförs i Sverige.
Beräkningen för Normanbeloppet visar alltså hur mycket pengar som avgifter kommer att uppgå till. Detta gör det mycket tydligare för dig att se hur mycket avgifterna faktiskt kostar över lång tid samt gör det enkelt att jämföra avgifterna mellan fonder.

Här hittar du Normanbeloppet

Normanbeloppet kan du hitta exempelvis hos Morningstar om du tittar i högerspalten enligt bilden nedan.

Normanbeloppet
Normanbelopp

Exempel på olika Norman belopp mellan 2 fonder

Tittar vi på en fond som exempelvis AMF Räntefond lång så har den ett Normanbelopp i dagsläget på 689 kronor. Medan en fond som Evli Ryssland B har ett Normanbelopp på 22574 kronor i dagsläget. Det är en enorm skillnad på så mycket som nästan 22000 kronor på 10 år. Det är mycket pengar och att ha koll på Norman-beloppet är alltså något som kommer att märkas ordentligt i plånboken efter 10 år.

Video som förklarar Normanbeloppet snabbt och enkelt

Kritik mot Normanbeloppet

Tänk även på att Normanbeloppet är räknat före skatt och enbart baserat på de synliga kostnaderna i fonden, inte de andra kostnader som ofta belastar ett sparande på andra nivåer (köpavgifter, avtal om förvaltning av fondportföljen, försäkringsavgifter, fond-i-fond) eller de dolda transaktionskostnader som uppstår i fonden när den gör affärer (främst courtage, ”spread” och valutaväxling). Beräkningen tar inte heller hänsyn till speciella villkor som kan finnas, till exempel rabatter hos Pensionsmyndigheten.

Norman-beloppet är en prognos för kostnader att månadsspara 1000 kronor under 10 år i olika fonder.

Norman-beloppet går att hitta på morningstar.se och är ett nytt nyckeltal som skapats efter mycket kritik mot hur fondbolagen redovisar sina avgifter. Morningstar har sedan 1999 publicerat objektiv och jämförbar information om svenska och internationella värdepappersfonder och gör det nu lättare för oss att se skillnader mellan dyra och billiga fonder.

Nyckeltalet har fått sitt namn efter Peter Norman, vår finansmarknadsminister, som länge har efterfrågat bättre information om fondsparandets kostnader.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vinstdisposition, vad är det? – Förklaring och definition av vinstdispositioner

Vinstdisposition, vad är det? – Förklaring och definition av vinstdispositioner

Vad betyder ombud? – Allt du behöver veta om ombud

Vad betyder ombud? – Allt du behöver veta om ombud