April 4

Vad händer med räntefonder när räntan går ner?

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad händer med räntefonder när räntan går ner?

Om marknadsräntan går ner så innebär det att värdet på räntefonden går upp.

Vad händer med räntefonder när räntan går upp?

Om marknadsräntan går upp så innebär det att värdet på räntefonden går ner.

Räntefonder, vad är det?

Räntefonder är en populär sparform då det generellt inte påverkas så mycket av aktiemarknadens rörelser. Det innebär att räntefonder skapar en naturlig riskspridning i en investeringsportfölj. Räntefonder påverkas olika av ränteläget.

Nedan är en lista som finns från Avanza med bra räntefonder för olika portföljer.

Räntefonder

Långa och korta räntefonder

Det finns olika typer av räntefonder. Här inryms allt från korta räntefonder, till långa räntefonder och så kallade hedgefonder. Vi ska nu se hur de olika räntefonderna påverkas olika av marknadsräntorna.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Korta räntefonder

En kort räntefond är en räntefond som har en duration på mindre än ett år. Dessa räntefonder påverkas inte så mycket av den rådande marknadsräntor. Vill man ha liten riskt men samtidigt en lägre avkastning, ja då är de korta räntefonderna att föredra.

Långa räntefonder

En lång räntefond har en duration på mer än ett år. Det innebär att om marknadsräntorna rör sig så blir det en hävstångseffekt på själva räntefonden. Om marknadsräntan går ner så innebär det att värdet på räntefonden går upp. Ju längre duration på räntefonden, desto mer hävstång. På samma sätt gäller sambandet om marknadsräntorna stiger. Då blir plötsligt räntefondernas ursprungliga ränta mindre attraktiv på marknaden och värdet sjunker.

Vad händer med räntefonder när räntan går ner
Vad händer med räntefonder när räntan går ner

Realräntefonder

Realräntefonder tar hänsyn till inflationen. I och med att inflationen är en viktig faktor och kan påverka det reella värdet av räntefonden så kan dessa skydda investeringen mot både marknadsräntornas svängningar och inflationens urholkande effekt på pengarnas värde.

Hedgefonder

En hedgefond blandar olika typer av räntor, både långa och korta. Här blir det betydligt svårare att avgöra hur marknadsräntorna påverkar fonden. I och med att mixen kan se annorlunda ut så går det inte att göra ett rakt samband mellan marknadsräntorna och hävstången på fonden.

När maknadsräntorna är låga

Vill man investera i fonder så ska man inte vänta sig någon rejäl avkastning om marknadsräntorna är låga. Speciellt om man investerar i korta räntefonder. Det kan tyckas lockande att komma åt den låga risken som dessa investeringar innebär. Men glöm inte att vi har inflation också och att den kommer att ta ut den eventuella vinst som du gör på räntefonden. Vill man ta höjd för inflationen så är det alltså de längre fonderna som gäller. Men här behöver också ett varningens finger höjas. Om ränteläget är lågt så kan vi förvänta oss att räntan kommer att gå upp på sikt. Som vi sett tidigare så kommer det att skapa en negativ hävstångseffekt på de långa räntefonderna.

Summering

När marknadsräntorna går upp så kommer de långa räntefonderna att gå ned och vice versa. Beroende på durationen på räntefonderna så uppstår det dessutom en hävstång.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter