April 4

Svenska räntefonder – 11 populära alternativ

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

I vår massiva guide om räntefonder tipsar vi om ett stort antal bra räntefonder – här finner du mer detaljerade beskrivningar om några av de mest populära fondalternativen.  

Svenska räntefonder

 1. Spiltan Räntefond Sverige
 2. Spiltan Högräntefond
 3. AMF Räntefond Lång
 4. AMF Räntefond Kort
 5. AMF Räntefond Mix
 6. SEB Korträntefond SEK
 7. SEB Likviditetsfond SEK
 8. SEB Dynamisk Räntefond SEK
 9. SPP Obligationsfond
 10. AP7 Räntefond

Utöver ovanstående tio räntefonder hittar du i guiden också information om flera intressanta räntefonder från Nordea, Länsförsäkringar, Handelbanken och Swedbank.

Tips! Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om respektive fond hos Avanza. 

Spiltan Räntefond Sverige

Spiltan Räntefond Sverige är en av landets mest populära räntefonder och en av de bästa räntefonderna, i varje fall bland dem som är korta. På Avanza är det den näst mest ägda räntefonden (efter AMF Räntefond Lång – se nedan) med drygt 50 000 ägare.

Spiltan Räntefond Sverige har också blivit utsedd till bästa räntefond av flera tidningar och analytiker genom åren. Bland annat har ratingbolaget MoneyMate kallat Spiltans räntefond för den bästa fond med defensiv förvaltningsinriktning hela tre år i rad.

Spiltan Räntefond Sverige är för dig som:

 • Spara till lägre risk än i många obligationer
 • Vill få högre avkastning än på banken
 • Är beredd att ta lite högre risk än vid ett vanligt banksparande
 • Har en sparhorisont på minst ett år

Aktivt förvaltade räntefonder med företagsobligationer

Detta är aktivt förvaltad räntefonder som främst investerar i företagsobligationer och företagscertifikat. Dessa räntebärande papper köper Spiltan i svenska bolag som har god kreditvärdighet. Fondförvaltaren gör ett köp först efter att noga ha analyserat risken i bolaget. Därför är risken relativt låg, trots att det rör sig om en företagsobligationsfond.

Fondförvaltaren får även köpa räntepapper av stat, kommun, landsting och kreditinstitut. På så vis kan fonden sänka risken till exempel inför perioder av ekonomisk osäkerhet.

Högre risk än i statsobligationer

Den genomsnittliga räntebindningstiden är som mest 1 år. Det gör Spiltan Räntefond Sverige till en kort räntefond. Den genomsnittliga förfallolöptiden får som mest vara 2 år. Eftersom bindningstiden är så pass kort blir dessa räntefonder inte särskilt känslig för räntehöjningar och räntesänkningar.

Detta gör att risken är låg: 1 på en skala med 7 risknivåer. Samtidigt bör du känna till att det är högre risk i Spiltan Räntefond Sverige jämfört med att spara i räntefonder med enbart statsobligationer och obligationer från kommun och landsting.

Det blev uppenbart i samband med börsoron som började i februari 2020 till följd av coronapandemin. Då föll Spiltan Räntefond Sverige med runt 3 % på cirka en månad. Vi kan jämföra det med en fond som endast har räntebärande papper som utfärdats av stat och kommun, t.ex. SEB Likviditetsfond. Under samma period har den inte påverkats alls.

Spiltan Räntefond Sverige (grön linje) föll ganska mycket för att vara en räntefond i samband med börsoron i början av 2020. En kort räntefond med enbart räntepapper från stat och kommun (blå linje) behöll sitt värde intakt.

Chans till högre avkastning än på banken

Risken med Spiltan Räntefond Sverige kan verka hög, men den måste sättas i ett större perspektiv. Det finns nästan alltid ett samband mellan risk och avkastning. Zoomar vi ut ser vi att Spiltan Räntefond Sverige har klarat sig betydligt bättre än SEB Likviditetsfond (som vi jämförde den med i exemplet) sedan start.

Spiltanfonden är upp drygt 30 % sedan slutet av 2007, vilket är starkt för att vara en korträntefond. Dippen i samband med coronakrisen är förhållandevis liten i ett större perspektiv.

Spiltan Räntefond Sverige (grön linje) jämfört med SEB Likviditetsfond (blå linje) 2007 – 2020. Den något högre risken i räntefonden från Spiltan har gett en betydligt bättre avkastning i det långa loppet.

Man kan sammanfatta förhållandet mellan risk och avkastning på följande sätt. Spiltan Räntefond Sverige är bra för dig som tycker att du får för låg ränta på banken eller i vanliga korta räntefonder och kan tänka dig att ta lite högre risk för att få chans till bättre avkastning.

Mycket låg förvaltningsavgift

Trots att räntefonden är aktivt förvaltad ligger den årliga förvaltningsavgiften på låga 0,1 %. Det gör Spiltan Räntefond Sverige till en av de tio billigaste räntefonderna. Faktum är att avgiften inte blir lägre än så här i någon av räntefonderna – om vi bortser från PPM.

Fondförvaltaren Lars Lönnqvist har förvaltarerfarenhet ända sedan 1985. Det gör honom till en av de mest erfarna fondförvaltarna i Sverige. Han har förvaltat Spiltan Räntefond Sverige sedan start i september 2007. Denna gedigna historik bådar för stabilitet och kontinuitet i förvaltningen.

Köp Spiltan Räntefond Sverige hos Avanza.

Spiltan Högräntefond

Bland Spiltan räntefonder finns även Spiltan Högräntefond med samma stjärnförvaltare som i Spiltan Räntefond Sverige – Lars Lönnqvist.

Det är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond med varierande löptid. Den genomsnittliga räntebindningstiden får variera mellan noll och tio år. Det är upp till fondförvaltaren att bestämma beroende på hur framtida ränterörelser förväntas bli.

Den genomsnittliga durationen får inte vara längre än tio år, vilket ändå är ganska lång tid. Spiltan Högräntefond kan med andra ord ses som både korta och långa räntefonder beroende på vilka val förvaltaren gör.

Spiltan Högräntefond är för dig som:

 • Är beredd att ta en lite högre risk än i en kort räntefond
 • Vill ha möjlighet till högre avkastning än i en kort räntefond
 • Har en sparhorisont på minst tre år
 • Vill ha räntefonder som förvaltas aktivt av en erfaren fondförvaltare

Högre risk men aldrig garanterad avkastning

Att äga en (mestadels) långräntefond som Spiltan Högräntefond innebär att du har chans att få bättre avkastning än i en korträntefond. Det innebär samtidigt att fondens värde påverkas mycket av hur räntorna rör sig. Stiger räntorna sjunker värdet på fonden och vice versa.

Dessutom finns det en ganska stor korrelation mellan Spiltan Högräntefond och aktiemarknaden. Dels äger fonden främst räntebärande papper i bolag. Därmed är risken betydligt högre än i långa räntefonder med huvudsaklig exponering mot lån till stat och kommun. Dels kan Spiltan Högräntefond även äga aktier och andra värdepapper med stort ränteinslag, t.ex. preferensaktier.

Spiltan ställer höga krav på innehaven

När Spiltan Fonder väljer ut vilka räntebärande papper som ska ingå i Spiltan Högräntefond är kraven ganska hårda. Man köper räntepapper i bolag som:

 • Har en hållbar och förutsägbar affärsmodell.
 • Har en stabil balansräkning.
 • Har stabila kassaflöden.
 • Helst har en tydlig huvudägare.
 • Kommer från olika branscher.
 • Främst finns i Sverige, men det kan även bli fråga om bolag från övriga Norden.

Målet med Spiltan Högräntefond är att slå alla penningsmarknadsfonder där löptiden är maximalt ett år.

Tuff men fin start

Fonden är relativt ny. Den lanserades i april 2014. Det gör att det är svårt att bedöma hur framgångsrik den är på sikt. Dessutom har den fått en tuff start med tanke på det lågränteklimat som råder i världen. Det slår hårt mot denna typ av räntefonder.

Om vi jämför Spiltan Högräntefond med Spiltan Räntefond Sverige ser vi att den både haft lägre avkastning och högre volatilitet (större risk) sedan start. Se graf nedan. Samtidigt är det tydligt att potentialen är större i denna typ av räntefond som kan ha mer långa räntepapper i sin portfölj. Mellan 2016 och 2019 steg exempelvis Spiltan Högräntefond med nästan 20 %. Det är riktigt mycket för att vara räntefonder.

Spiltan Högräntefond (grön linje) har uppvisat mycket större kursrörelser än Spiltan Räntefond Sverige. Orsaken är att högräntefonden är en till stor del lång räntefond medan Spiltan Räntefond Sverige är en renodlat kort räntefond.

I grafen ovan ser vi även att det finns en betydande risk med att äga räntefonder som främst investerar i företagsaktier. Trots att många av de bolag som Spiltan Högräntefond köper räntepapper av har ganska hög kreditvärdighet är korrelationen med aktiemarknaden stor. När börserna föll i början av 2020 blev fallet i Spiltan Högräntefond ganska kraftigt. Den föll över 10 % på en månad.

Ingen valutarisk

När Spiltan Högräntefond investerar i räntebärande papper i Sverige och i övriga Norden tar den ingen valutarisk. Det innebär att fonden är okänslig för valutafluktuationer. Det kan låta som en detalj, men faktum är att en valutarörelse åt fel håll kan äta upp hela avkastningen annars. Så länge som du inte har tänkt spekulera i valutor är det bäst att köpa en räntefond i stil med Spiltan Högräntefond som inte påverkas av hur svenska kronan rör sig i förhållande till exempelvis Euron.

Bästa företagsobligationsfond

Spiltan Högräntefond kanske inte har hunnit få lika många utmärkelser som Spiltan Räntefond Sverige, men är på god väg. Räntefonden utsågs till Bästa Företagsobligationsfond i Morningstar Awards 2020. Juryn ansåg att fonden var en ”solklar vinnare”. Motiveringen var att dessa räntefonder haft en avkastning i linje med topp 25 % av fonderna fem år i följd men med en risk som bara var något högre än snittet.

Hög förvaltningsavgift

Spiltan Högräntefond har en årlig förvaltningsavgift på 0,75 %. Det är förvisso någonstans i mitten bland alla räntefonder men betydligt dyrare än t.ex. Spiltan Räntefond Sverige. Den högre förväntade avkastningen ska motivera den högre förvaltningsavgiften.

Tyvärr är det ändå i överkant. Om vi tittar på utvecklingen sedan 2015 har förvaltningsavgiften i Spiltan Högräntefond ätit upp en betydande del av avkastningen.

Avgiften i Spiltan Högräntefond som procent av avkastningen:

 • 2015: 24,0 %
 • 2016: 10,9 %
 • 2017: 15,0 %
 • 2018: 39,1 %
 • 2019: 15,9 %

Köp Spiltan Högräntefond hos Avanza.

AMF Räntefond Lång

AMF Räntefond Lång är den räntefond som har allra störst antal ägare på Avanza. Hos denna aktiemäklare har nästan 63 000 svenskar valt att spara i denna fond. Det är också en av de vanligaste räntefonderna i PPM. Det är nog många som skulle kalla detta för ”bästa räntefonden” utan att blinka.

Varför är denna räntefond så populär? Hemligheten ligger i en låg förvaltningsavgift och hög historisk avkastning till en begränsad risk.

AMF Räntefond Lång är bra för dig som:

 • Vill diversifiera din aktieportfölj med räntepapper
 • Vill köpa en räntefond med låg avgift
 • Vill ha en långräntefond med räntepapper från stat, kommun och mycket kreditvärdiga företag
 • Vill ha chans till hög riskjusterad avkastning

Räntefond med god historik

Det går knappast att säga att AMF marknadsfört sin Räntefond Lång särskilt hårt. En sökning på Google ger allehanda resultat men mycket lite info från AMF själva. Detta försäkringsbolag ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Kanske är strategin med en försiktig framtoning medveten.

Hur som helst talar denna räntefond ganska bra för sig själv. Sedan år 2000 har AMF Räntefond Lång stigit med nästan 150 %. De senaste fem åren ligger fonden bland topp 10 räntefonder med högst avkastning. Den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpekvoten är 0,65 vilket är bra. Det är sällan räntefonden dippat särskilt mycket. Den långsiktiga trenden är upp. AMF Räntefond Lång är helt enkelt en robust räntefond med lång löptid.

Inte nog med det. Om vi jämför AMF Räntefond Lång med Stockholmsbörsens index OMXS30 ser vi att den faktiskt slagit börsen de senaste 20 åren. Historisk avkastning är förstås ingen garanti för framtida avkastning men det är en imponerande historik med tanke på att risken varit betydligt lägre än på börsen.

Annars är det stående rådet att lägga pengar med lång sparhorisont på börsen och inte i räntefonder. AMF Räntefond Lång visar åtminstone att den hade kunnat vara ett utmärkt komplement till ett sparande i aktier i en långsiktig och välbalanserad sparportfölj.

AMF Räntefond Lång december 1998 – april 2020. Räntefonden (grön linje) har slagit börsen (gul linje) till en lägre risk.

Stabila räntepapper

AMF Räntefond Lång köper räntebärande papper i huvudsak av fyra slag:

 • Stat
 • Bostadsinstitut
 • Företag med mycket god kreditvärdighet
 • Konto i kreditinstitut

Det är generellt sett mycket säkra och stabila räntepapper. Samtidigt är räntebindningstiden ganska lång – från 2 till 10 år. Det gör att denna räntefond är känslig för ränterörelser. Den har därför inte samma låga risk som en korträntefond. Å andra sidan är chansen till god avkastning betydligt bättre. Risken är 2 på en skala av 7.

Hittills har fondförvaltaren lyckats justera risken ganska bra i förhållande till hur ränteläget utvecklats. Sedan 2010 har den årliga avkastningen legat på mellan 0,6 och 12,8 %. Den genomsnittliga avkastningen per år var 3,6 %. Det måste anses vara helt OK med tanke på det låga ränteläget och den begränsade risk som det ändå innebär med ett sparande i räntefonder.

Avkastning per år 2010 – 2019 i AMF Räntefond Lång. Denna räntefond har slagit jämförelseindex 8 år av 10. Källa: AMF

Låg avgift

AMF Räntefond Lång har en av marknadens lägsta förvaltningsavgifter. Den kostar endast 0,10 % per år. Det är viktigt med en låg avgift för alla fonder men särskilt viktigt är det för räntefonder. Annars äter avgiften upp en stor del av avkastningen. Här är AMF Räntefond Lång exemplarisk. Att det dessutom är en lång räntefond med möjlighet till högre avkastning på sikt jämfört med en kort räntefond gör att den låga avgiften känns ännu mer generös.

Köp AMF Räntefond Lång hos Avanza.

AMF Räntefond Kort

AMF Räntefond Kort är en av de mest köpta korta räntefonderna i Sverige. På Avanza har den över 10 000 ägare, vilket faktiskt gör den till en av de tio mest ägda räntefonderna (alla kategorier). En mycket låg förvaltningsavgift och ett välkänt namn är bidragande faktorer. Den fyller sitt syfte: att skapa likviditet i portföljen till en låg risk men med möjlighet till viss avkastning – och det till en mycket låg kostnad.

AMF Räntefond Kort är för dig som:

 • Vill ha likviditet i portföljen (kunna sälja dina innehav när som helst)
 • Vill ha en aktivt förvaltad korträntefond till en mycket låg kostnad
 • Har en sparhorisont på maximalt ett år
 • Vill köpa en räntefond av en trovärdig förvaltare

Räntefond med låg risk

AMF Räntefond Kort har minimalt med risk. Standardavvikelsen ligger på under 0,20 %. Det innebär att den nästan inte pendlar något alls över tid. Givetvis innebär det också att potentialen till avkastning är mycket begränsad.

Räntefonden får köpa överlåtbara räntebärande papper av:

 • Stat
 • Bostadsinstitut
 • Företag med hög kreditvärdighet
 • Konto på kreditinstitut

Fördelningen mellan de olika typerna av räntebärande papper får variera över tid. I skrivande stund är det ca 65 % bostadskrediter, 30 % räntepapper från staten och endast 5 % i företag och kreditinstitut. Det signalerar tydligt att fondförvaltaren prioriterar mycket låg risk framför avkastning.

En av de billigaste räntefonderna

AMF Räntefond Kort är en av de billigaste räntefonderna som finns att köpa i Sverige. Förvaltningsavgiften ligger på 0,1 % per år. Det finns inga räntefonder i Sverige som är billigare än så. Samtidigt får du komma ihåg att den förväntade avkastningen inte är särskilt hög den heller.

Begränsad avkastning

Låg risk och låga avgifter är bra, men tänk på att chansen till god avkastning är mycket begränsad i AMF Räntefond Kort. Ta en titt på följande diagram. Du ser att avkastning per år ofta varit kring noll eller ibland till och med svagt negativt. Det är helt naturligt att det är så i en kort räntefond när reporäntan är kring noll.

AMF Räntefond Kort – avkastning per år 2010 – 2019. Källa: AMF.

Under åren 2011 – 2014 gick det mycket bra för räntefonden, trots att både risken och räntan var låg. Då sjönk nämligen reporäntan vilket gjorde att värdet på AMF Räntefond Kort steg, trots att räntan i sig var nästan obefintlig.

Om du köper denna typ av räntefonder är det troligtvis för att kunna ha likvida medel i portföljen som du kan investera i något annat när tillfälle ges. Skulle marknadsräntorna stiga kommer AMF Räntefond Kort att påverkas negativt, men troligtvis mycket mindre än vad en långräntefond gör i ett sådant läge. Som småsparare kan det ändå vara smartare att ha pengarna i kontanter på kontot i ett sådant läge istället. Då är det endast inflationen som är din risk och du betalar ingen förvaltningsavgift.

Förhållandet mellan risk och avkastning blir tydligt om vi jämför AMF Räntefond Kort med systerfonden AMF Räntefond Lång. Vi har jämfört de två fonderna i grafen nedan. Den korta fonden uppvisar en mycket lägre risk men har också haft en begränsad avkastning under perioden 2005 – 2020. Skulle räntorna stiga är det dock troligt att AMF Räntefond Kort går bättre än den långa räntefonden från samma förvaltare, i varje fall under en viss tid.

AMF Räntefond Kort (grön linje) jämfört med AMF Räntefond Lång (blå linje). Risken (volatiliteten) var mycket mindre i AMF Räntefond Kort, men även avkastningen.

Köp AMF Räntefond Kort hos Avanza.

AMF Räntefond Mix

AMF Räntefond Mix är en av Sveriges populäraste obligationsfonder. Den investerar i långa räntepapper i flera valutor, men valutasäkrar innehaven med hjälp av valutaderivat. Räntefonden startade 2012 och är därmed relativt ny. Sedan start har den dock lyckats uppvisa mycket goda resultat och en hög riskjusterad avkastning.

AMF Räntefond Mix är för dig som:

 • Vill ha god riskspridning med en global räntefond
 • Vill ha valutasäkrade räntepapper
 • Vill ha chans till god riskjusterad avkastning
 • Har en sparhorisont på minst ett år

God riskspridning

Ordet ”Mix” i namnet signalerar om att det är en räntefond med god riskspridning. Det är inte tal om någon blandfond. Detta är en ren räntefond. Till skillnad från de två andra populära fonderna från AMF har AMF Räntefond Mix inte bara svenska räntebärande papper. Den köper värdepapper på de globala räntemarknaderna

AMF Räntefond Mix köper räntepapper i:

 • Amerikanska dollar
 • Brittiska pund
 • Svenska kronor
 • Euro

Detta ger en god riskspridning. Skulle till exempel Sverige och svenska staten få ekonomiska problem kommer AMF Räntefond Mix inte att påverkas lika mycket som en ren svensk räntefond skulle ha gjort.

För att ta bort valutarisken från ekvationen har AMF beslutat att valutasäkra alla sina innehav genom derivat. Det innebär att om till exempel euron eller den amerikanska dollarn försvagas mot den svenska kronan kommer valutarörelsen i sig inte att påverka dina innehav.

Lång räntefond

Den genomsnittliga räntebindningstiden är mellan 2 och 12 år. Det innebär att det är en långräntefond (obligationsfond) det handlar om. Detta innebär möjlighet till högre avkastning på sikt, men det innebär också att räntefonden blir känsligare för ränterörelser. Stiger räntan kommer värdet att påverkas negativt. Samtidigt får vi komma ihåg att det är en aktivt förvaltad räntefond. Fondförvaltaren kommer troligtvis att prioritera räntepapper med kortare bindningstid (snarare 2 år än 12 år) i ett sådant läge.

Bra avkastning hittills

Det är vanskligt att titta på historisk avkastning, men vi kan i varje fall konstatera att AMF Räntefond Mix uppnått en god avkastning i förhållande till den risk fonden tagit.

AMF Räntefond Mix har allra högst Sharpekvot bland AMF:s fonder. En Sharpe kvot på 0,72 är bra. Det placerar denna räntefond någonstans bland de 10 – 15 % av räntefonderna som finns att köpa i Sverige med allra högst riskjusterad avkastning.

Med det sagt – AMF Räntefond Mix är ingen raket. Hög riskjusterad avkastning innebär inte automatiskt hög avkastning i absoluta tal.

En titt i kursdiagrammet (se nedan) visar att AMF Räntefond Mix (grön linje) stigit med cirka 20 % sedan starten i början av 2012. Den har gått ungefär lika bra som AMF Räntefond Lång (gul linje) men till en lägre risk. Samtidigt har den slagit den korta räntefonden AMF Räntefond Kort (blå linje) rejält.

AMF Räntefond Mix (grön linje) har haft en god riskjusterad avkastning sedan start. Här jämför vi denna räntefond med AMF Räntefond Lång (gul linje) och Kort (blå linje). Källa: Avanza.

Det är lätt att luras av vackra kursgrafer. Om vi tittar på hur stor avkastningen varit per år får vi en nyktrare bild:

AMF Räntefond Mix – avkastning per år. Källa: AMF.

I grafen ser vi att avkastningen i AMF Räntefond Mix för det mesta legat någonstans mellan 0 och 2 % per år. Inte dåligt, men inte heller särskilt mycket om vi väger in inflationen. 2014 var ett undantag. Då steg kursen med över 11 % på ett år. AMF Räntefond Mix har dock slagit jämförelseindex 7 år av 8.

Köp AMF Räntefond Mix hos Avanza.

SEB räntefonder

SEB har ett stort antal ganska populära räntefonder som även går att köpa på Avanza och Nordnet. Här är ett urval:

SEB Korträntefond

Det finns flera SEB korta räntefonder att välja bland. Vid en första anblick kan det verka lite förvirrande men det finns en logik:

 • SEB Korträntefond C USD – Lux: Obligationer, skuldförbindelser, amerikanska statsskuldsväxlar och penningsmarknadsinstrument. Alla räntepapper är i amerikanska dollar (USD). Genomsnittlig löptid på max ett år. Förvaltningsavgift 0,40 %. En mycket populär räntefond.
 • SEB Korträntefond C EUR – Lux: Obligationer, skuldförbindelser och penningmarknadsinstr Alla räntepapper är utfärdade i euro. Genomsnittlig löptid på max ett år. Förvaltningsavgift 0,30 %.
 • SEB Korträntefond D EUR – Lux utd: Kort räntefond som är som SEB Korträntefond C EUR men där eventuell ränta delas ut istället för att återinvesteras i räntefonden. Förvaltningsavgift 0,30 %.
 • SEB Korträntefond SEK – Lux: Korträntefond som är främst inriktad på den svenska räntemarknaden. Maximal räntebindningstid på ett år. Förvaltningsavgift 0,20 %.
 • SEB Korträntefond SEK – Lux utd: Som SEB Korträntefond SEK – Lux men räntan delas ut istället för att återinvesteras. Förvaltningsavgift 0,20 %.

Principen för alla SEB korträntefonder är densamma: att investera i räntepapper från stat, bolåneinstitut och företag med gott kreditbetyg och kort löptid.

Det som man bör nämna här är att de korta räntefonder som SEB har i utländsk valuta inte är valutasäkrade. Det innebär både en möjlighet och en risk. Tror du på att den svenska kronan kommer att försvagas mot utländsk valuta kan du köpa en kort räntefond i exempelvis USD eller EUR. Då har du möjlighet att få en högre avkastning.

Vill du inte ta den risken är det bättre att antingen välja någon av SEB:s svenska korta räntefonder eller välja en valutasäkrad räntefond från en annan förvaltare.

Jämförelse av SEB Korträntefonder. Det är stor skillnad mellan SEB:s räntefonder med kort ränta. Orsaken är att de är noterade i olika valutor och inte är valutasäkrade. Bra eller dåligt? Det beror på om du vill ha exponering mot utländsk valuta eller inte.

Det är också på sin plats att anmärka på förvaltningsavgiften. Avgiften för SEB korta svenska räntefonder är OK med 0,20 %. Däremot blir det dyrare (0,30 – 0,40 %) om du vill köpa någon av deras korta räntefonder som är exponerade mot utländsk valuta.

Köp SEB Korträntefond hos Avanza.

SEB Likviditetsfond SEK

SEB Likviditetsfond SEK är en omtyckt räntefond med kort löptid och begränsad risk. Den investerar i räntepapper från stat, kommun eller kreditinstitut som har rätt att emittera bostadsobligationer.

Den genomsnittliga återstående durationen får vara maximalt 12 månader. Däremot finns det inga gränser för hur lång löptiden får vara för varje enskilt räntepapper. Det ger fondförvaltaren viss frihet att bedöma vilken placering som är mest lönsam för tillfället.

SEB Likviditetsfond SEK är bra för dig som vill placera dina pengar med en sparhorisont på upp till ett år.

Köp SEB Likviditetsfond hos Avanza.

SEB Dynamisk Räntefond SEK – Lux

SEB Dynamisk Räntefond köper räntepapper i både företag och av stat och kommun. Risken i räntefonden anpassas hela tiden för att svara mot förändringar i marknaden. Därav namnet ”Dynamisk Räntefond”.

Målet för fondförvaltaren är att uppnå en avkastning som är minst 2 procentenheter bättre än den riskfria räntan under en konjunkturcykel. Förvaltaren gör en kreditriskbedömning för alla inköp. Köp av räntepapper i utländska valutor är tillåtna men bara upp till 20 %.

Det kan vara värt att notera att denna räntebärande värdepapper får innehålla upp till 50 % räntepapper från företag med relativt svagt kreditbetyg. Mer exakt: från BB+ till CCC- på kreditbetygsskalan från S&P.

Löptiden kan variera mellan 0 och 5 år, vilket ger stort manöverutrymme för fondförvaltaren. Avgiften ligger på 0,75 % vilket är dyrt för att vara en räntefond.

SEB Dynamisk Räntefond SEK kan vara lämplig för dig som är beredd att ta en risk för att ha möjlighet till högre avkastning än i en vanlig kort räntefond. Du bör ha en sparhorisont på minst ett år.

Köp SEB Dynamisk Räntefond SEK – Lux hos Avanza.

SPP Obligationsfond

SPP Obligationsfond har nästan 35 000 ägare på Avanza. Det gör den till den fjärde mest köpta obligationsfonden i Sverige. Den blygsamma förvaltningsavgiften på 0,20 % är troligtvis en av anledningarna men här finns något mer än bara låg avgift. Det är en lång räntefond som lyckats visa upp en utmärkt historik som sträcker sig över många år.

SPP Obligationsfond lanserades i början av 1999. Sedan dess har den klättrat med nästan 130 %. SPP Obligationsfond hamnar därmed i en liknande kategori som AMF Räntefond Lång. Jämför vi de två ser vi att det faktiskt inte är mycket som skiljer dem åt:

SPP Obligationsfond kursutveckling 1999 – 2020. Här jämför vi SPP Obligationsfond (grön linje) med AMF Räntefond Lång (gul linje). Utvecklingen var mycket snarlik. Källa: Avanza.

SPP Obligationsfond är en hållbar långräntefond som investerar i räntebärande papper och penningsmarknadsinstrument i svenska kronor. Durationen ligger i snitt någonstans mellan två och sju år. Att fonden är hållbar innebär att den inte investerar i bolag som bryter mot mänskliga rättigheter, folkrätt, arbetsrätt, tillverkar vapen, orsakar allvarlig miljöskada och så vidare.

Dessutom finns SPP Grön Obligationsfond A som har ännu större fokus på hållbarhet. Skillnaden är att bolagen i den gröna obligationsfonden ska ha en ”klart positiv effekt på miljö och samhälle”. Förvaltningsavgiften är 0,30 %.

SPP Grön Obligationsfond 2015 – 2020. Detta är en hållbar obligationsfond. Tyvärr har den inte presterat lika bra som SPP ”vanliga” obligationsfond de senaste åren.

Köp SPP Obligationsfond hos Avanza.

AP7 Räntefond

AP7 Räntefond är Sjunde AP-Fondens egen räntebärande värdepapper. Den ingår i AP7 Såfa men kan även köpas separat genom PPM valet. Däremot går den inte att köpa på exempelvis Avanza eller Nordnet.

AP7 Räntefond består till större delen, närmare 80 %, av bostadskrediter. Resten är i from av räntepapper från stat, kommun och landsting. Fonden förvaltas av Richard Grottheim som har en mycket lång förvaltningserfarenhet. Trots det är förvaltningsavgiften mycket låg på endast 0,04 %.

Nordea räntefond

Nordea har ett ganska gott utbud av räntefonder. Många av dem går även att köpa på Avanza och Nordnet. Tyvärr är Nordeas räntefonder lite väl dyra. Den billigaste räntefonden kostar 0,50 % (Nordea 1 – Low Dur Eurp Cov Bd HB SEK) och den dyraste kostar hela 1,50 % (Nordea 1 – Renminbi Bd BP SEK). Det är mycket dyrt för att vara ett räntebärande värdepapper.

Ett urval av intressanta Nordea räntefonder:

 • Nordea Obligationsfond icke-utd: En lång räntefond som främst investerar i Svenska räntepapper. Fem stjärnor på Morningstar och det är en av de mest populära räntefonderna i Sverige.
 • Nordea Stratega Ränta: En ansvarsfull räntefond som placerar i en blandning av stabila räntepapper och mer riskfyllda företagsobligationer med låg kreditvärdighet (high yield). En större del av innehaven är genom andelar i andra räntefonder från Nordea. Utmärker sig med fem stjärnor i Morningstar.
 • Nordea 1 – Renminbi Bd BP SEK: En räntefond med exponering mot kinesiska och asiatiska räntepapper av typen högränteobligationer. Hög risk men också större chans till hög avkastning och diversifiering bort från de svenska och europeiska marknaderna.
 • Nordea 1 – Long Duration US Bd BP SEK: Aktivt förvaltad långräntefond som investerar i räntepapper i USA med en duration på 10 – 30 år. Det är med andra ord en mycket längre duration än på de flesta europeiska räntefonder. Påverkas även av valutarörelserna. Detta återspeglas i tidvis extrema kursrörelser –ex. +30 % första kvartalet 2020. Givetvis kan det gå åt andra hållet också.

Länsförsäkringar – LF räntefonder

Länsförsäkringar har flera räntefonder som går att köpa på Avanza och Nordnet:

 • LF kort räntefond: Länsförsäkringar Kort Räntefond är aktivt förvaltad och investerar i svenska räntebärande papper med en genomsnittlig duration på max ett år.
 • LF lång räntefond: Länsförsäkringar LångRäntefond A placerar i långa räntepapper utgivna i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen får vara upp till 10 år.
 • Länsförsäkringar Gl Strategisk Ränta A: Matarfond som köper andelar i fonden BGF Fixed Income Global Opportunities Fund. En ganska flexibel räntefond eftersom den får variera vilken typ av räntepapper som ingår. Den genomsnittliga löptiden får vara mellan -2 och 7 år.
 • Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation: Köper företagsobligationer med genomsnittlig duration som ligger mellan 0 och 6 år. Finns på Nordnet men inte på Avanza.

Swedbank räntefonder

Swedbank Robur har ett ganska stort utbud av räntefonder som de delar in i fem kategorier:

 • Räntefonder Europa
 • Räntefonder Global
 • Sverige
 • Sverige / Norden
 • Räntefond tillväxtmarknad

Här är ett urval av räntefonder Swedbank:

 • Swedbank Robur Räntefond Kort: En mycket populär korträntefond med låg avgift på 0,10 %. Placerar i både svenska och utländska räntebärande papper.
 • Swedbank Robur Räntefond flexibel: En aktivt förvaltad räntefond med placeringar i både Sverige och utlandet. Främst statsskuldsväxlar och säkerställda obligationer men även företagsobligationer och obligationer från kommuner, banker, landsting m.m. Rekommenderad placeringshorisont ppå 2 år.
 • Swedbank Robur Räntefond Kort Plus A: Investerar i obligationer från stater, kommuner, landsting, banker och företag. De företagsobligationer som ingår har i huvudsak ett gott kreditbetyg.

Tidigare fanns en fond som hette KPA Etisk Räntefond. Den slogs ihop med Swedbank Robur Penningsmarknadsfond 2019.

Handelsbanken räntefond

Handelsbanken har ett mycket gott utbud av räntefonder med olika duration och risk. Bland annat har man två korta räntefonder (Handelsbanken Kortränta) med en mycket låg förvaltningsavgift på 0,15 %.

Handelsbanken Euro Ränta är en korträntefond med räntepapper främst i företag. Valutan är euro. Denna fond har hela fem stjärnor i Morningstar, vilket är imponerande. Förvaltningsavgiften är låga 0,20 %, vilket inte är mycket med tanke på att det är en företagsobligationsfond i euro.

Handelsbanken Realränte är en rätt så populär realräntefond med 0,40 % avgift. Handelsbanken Euro Obligation är ytterligare en av Handelsbanken räntefonder som är ganska vanlig bland sparare, trots en något hög förvaltningsavgift på 0,60 %.

Tips! I vår FAQ om räntefonder hittar du svar på de vanligaste frågorna om räntefonder. 

Texten innehåller affiliatelänkar till Avanza. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter