April 4

Vad är en matarfond?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En matarfond är en fond som investerar minst 85% av nettoförmögenheten i en annan värdepappersfond alternativt i en så kallad UCITS-fond, vilket är en fond som omfattas av EU-direktiv för värdepappersfonder. Avanzas populära fond Avanza Global är ett bra exempel på en matarfond. 

Fonder är ett populärt alternativ till att investera i egna aktier – dels för att risken är lägre, men också eftersom de kräver både mindre tid, mindre aktivt engagemang och mindre insikt i och kunskap om börsen. Svenskar är generellt sett ett fondälskande folk – hela 80% av den vuxna, arbetsföra befolkningen har ett privat fondsparande.

Givet det stora intresset för fonder är många svenskar bekanta med begrepp som aktiefond och indexfond. Men vad är en matarfond egentligen? Och hur fungerar en sådan till skillnad från vanliga aktiefonder? I denna guide hoppas vi kunna bringa klarhet i frågor som dessa.

Exempel på matarfonder hos Avanza

 

Sveriges mest populära nätmäklare Avanza har ett antal egna fonder i sitt utbud som är av typen matarfond. Fonderna ger bred exponering till låga avgifter och har således blivit populära att inkludera i portföljen bland många svenska privatsparare.

Utöver de egna fonderna finns förstås också andra matarfonder att handla hos mäklaren.

Följande är några exempel på matarfonder som finns att handla hos Avanza:

 1. Avanza Global
 2. Avanza Emerging Markets
 3. Avanza Europa
 4. Skandia Norden
 5. East Capital Östeuropa
 6. Skandia Cancerfond
 7. Avanza World Tech by TIN
 8. Avanza Småbolag by Skoglund 
 9. Skandia Världsnaturfonden

Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive fond hos Avanza.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital. 

Avanza Global

Avanza Global lanserades i augusti 2018 och har på relativt kort tid blivit mycket populär bland privatsparare hos Avanza. Fonden har mellan 99-100% exponering mot sin mottagarfond Amundi MSCI Index World, vilken i sin tur är en bred indexfond med underliggande tillgångar i över 1500 värdepapper i Europa, USA och Asien.

Största branscher är teknik, finans och sjukvård och största procentuella innehaven finns i Apple Inc, Microsoft Corp samt Amazon.com Inc.

Avgift: 0,10% , varav förvaltningsavgift 0,05%

Avanza Emerging Markets

Avanza Emering Markets investerar precis som ovanstående Avanza Global också i mottagarfondföretaget Amundi, men för denna fond gäller Amundi MSCI Index Emerging Markets andelsklass I13SK. Maximalt 15% av fondförmögenheten får placeras i likvida medel i syfte att gynna fondens förvaltning.

Med Avanza Emerging Markets får du bred exponering mot flera tillväxtmarknader, däribland Kina, Taiwan och Indien. Fonden uppträder precis som Avanza Global som en indexfond. Största underliggande tillgångar är Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd och Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.

Avgift: 0,29%, varav förvaltningsavgift 0,15%

Avanza Europa

Avanza Europa beter sig som en indexfond, och är en matarfond med inriktning på de europeiska marknaderna. Mottagarfonden är Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI I13 C, i vilken minst 85% av tillgångarna placeras.

Via mottagarfonden ger Avanza Europa exponering mot ungefär 110 olika underliggande tillgångar, bland vilka sjukvård, konsumtion och finans är de mest representerade branscherna. Största innehav i mottagarfonden är ASML Holding NV, Novo Nordsik B samt Roche Holding AG.

Vad är en matarfond och hur fungerar en sådan?

Som inledningsvis nämndes är alltså en matarfond en fond som investerar största delen av sin fondförmögenhet i en annan värdepappersfond. För att kvalificeras som en matarfond måste det röra sig om minst 85% av kapitalet.

En traditionell aktiefond investerar direkt i aktier och andra aktieliknande värdepapper – antingen med aktiv förvaltning där en eller flera analytiker och förvaltare aktivt söker och väljer ut aktier som de bedömer vara köpvärda och som kan bidra till en bättre avkastning än index, eller med passiv förvaltning som följer ett specifikt index.

För en matarfond görs ett aktivt val av mottagarfond – det vill säga den fond i vilken matarfonden investerar 85% eller mer av nettoförmögenheten – men något sökande efter särskilt köpvärda aktier görs inte, förutom för de eventuellt resterande 15%.

Men en matarfond får du som sparare en typ av fond i fond-investering, för vilken värdet på dina andelar påverkas av hur mottagarfonden och de underliggande  tillgångarna i den presterar.

Varför investera i en matarfond?

Om en fond investerar hela eller nästintill hela av sin fondförmögenhet i en annan fond – är det inte då bättre att som sparare skippa mellanhanden och investera direkt i den aktuella mottagarfonden?  Vad är syftet med att välja en matarfond?

Ofta handlar det om att få exponering mot fonder man annars inte kan handla hos sin aktuella mäklare, eller på den svenska marknaden. En matarfond kan ibland också erbjuda en billigare investering än om man köper andelar direkt i mottagarfonden.

Tar vi Avanza Global, Avanza Emerging Markets och Avanza Europa som exempel investerar de i mottagarfonder som inte finns tillgängliga för handel på Avanzas plattform.

Såväl Amundi MSCI Index World som Amundi MSCI Index Emerging Markets och Amundi MSCI Index Europe finns att köpa på andra svenska investeringsplattformar – men inte alls till samma pris som Avanzas tre matarfonder.

Genom att spara i Avanza Global till en avgift om endast 0,10% – varav förvaltningsavgiften endast är 0,05% – får du exponering mot Amundis globala indexfond till en betydligt lägre kostnad. Avanza Global har i praktiken 99-100% exponering mot mottagarfonden Amundi MSCI Index World, och har med den rekordlåga avgiften utsetts till världens billigaste globalfond.

Finns det några nackdelar med att välja en matarfond?

Avanza Global, Avanza Emerging Markets och Avanza Europa har alla fördelen att de har en betydligt lägre avgift än sin respektive mottagarfond. Samtidigt är det vid sidan av avgiften förstås också viktigt att kika på hur fonderna presterar. Vilken avkastning ger en viss matarfond i jämförelse med en indexfond med likvärdig exponering?

För svenska matarfonder som har mottagarfonder registrerade i andra länder kan exempelvis värdeutvecklingen, och således din avkastning, bli sämre om det land i vilket mottagarfonden är registrerad har andra, mindre gynnsamma skatteregler än Sverige.

Som exempel kan nämnas Avanza Global, vars mottagarfond Amundi MSCI Index World är registrerad i Luxemburg där skatten på utdelningar från USA är dubbelt så hög som i Sverige – 30% jämfört med 15%.

Eftersom fondbolaget Amundi får betala dubbelt så mycket skatt på eventuella utdelningar från amerikanska innehav (vilka utgör drygt 65% av fondens totala innehav), påverkar det förstås den totala avkastningen. Samtidigt är avgiften i Avanza Global så pass låg att det i slutändan ändå kan visa sig mest gynnsamt att välja den.

Vad är en UCITS-fond?

Begreppet UCITS står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities, vilket på svenska kan översättas till värdepappersfonder. UCITS är en benämning på värdepappersfonder som omfattas av ett särskilt EU-direktiv.

UCITS-direktivet gör gällande att värdepappersfonder som har tillstånd i och är registrerade i ett EU-land, även får marknadsföras fritt i övriga EU-länder.

Enligt reglerna för matarfonder kan 85% av fondförmögenheten antingen placeras i en svensk värdepappersfond eller en utländsk fond inom EU – det vill säga en UCITS-fond.

De Amundifonder som de tre Avanzafonderna vi har berört i denna artikel investerar i är samtliga UCITS-fonder.

Sammanfattning – Vad är en matarfond?

 • En matarfond är en fond som investerar minst 85% av den totala fondförmögenheten i en annan svensk värdepappersfond, alternativt i en UCITS-fond
 • Avanza har flera egna matarfonder i sitt fondutbud – däribland Avanza Global som är världens billigaste globalfond
 • Innehavet i en matarfond bestäms av innehavet i den så kallade mottagarfonden eller masterfonden
 • Genom en matarfond kan du få exponering mot en fond som annars inte finns att handla hos din fondmäklare, alternativt på den svenska marknaden.

Vill du läsa fler artiklar om fonder och fondsparande hittar du dem här.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter