April 4

Asienfonder 2024 – Vilken är bästa Asienfond? | (Stor Guide)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Asienfonder investerar i aktiebolag inom olika sektorer på flera marknader i Asien. De flesta Asienfonderna exkluderar Japan. Många av Asienfonderna investerar både på utvecklade ekonomier och i regionens utvecklingsländer. Denna typ av fond lämpar sig för dig som vill sprida på riskerna och skaffa dig en motvikt mot de största ekonomierna i fondportföljen eller om du tror på en starkare ekonomisk utveckling för Asien.

Vilka är de bästa Asienfonderna?

Här nedan är en lista med bra fonder som är värda att titta närmare på. Gör alltid din egen analys innan du handlar. Länkarna tar dig till Avanzas analyssidor.

Asienfond Fondens avkastning och utveckling 1 år
Handelsbanken Asien Tema 10.1%
Swedbank Robur Asienfond 8.7%
Nordea Far East 12.1%
Skandia Asien 15.6%
Nordea Asian 15.3%
Länsförsäkringar Asienfond 18.1%
Swedbank Robur Access Asien 7.2%
Carnegie Asia 3.8%
Swedbank Robur Asienfond 2.5%

 

Lista med de bästa Asienfonderna på Avanza

För att komma till nedan lista med 1-års avkastning för Asienfonder så kan du klicka här. Avanza har några bra listor som man kan titta på och enkelt sortera efter vissa olika kriterier osv. Du hittar den här hos Avanza.
Klicka även på bilden för att komma till Avanzas analyssidor. Där hittar du de största innehaven och olika branscher som fonden placerar i.

Vilken är bästa Asienfond?
Vilken är bästa Asienfond?

Vad är Asienfonder?

Det finns en stor variation bland Asienfonderna. De flesta av dem är exklusive Japan (det finns särskilda Japanfonder). Kina, Sydkorea, Hongkong och Singapore brukar väga tungt i Asienfonderna. Däremot är det ganska vanligt att Indien inte är särskilt tungt viktat.

Det finns särskilda så kallade ASEAN-fonder. ASEAN är ett frihandelsområde i Sydostasien med tio medlemmar, bland annat Vietnam, Indonesien, Singapore, Thailand, Malaysia och Filippinerna. De största ekonomierna Kina, Japan och Indien är inte med.

Ibland klumpas länderna i Asien ihop med Australien i Asienfonderna. Många av dessa fonder heter något i stil med ”Asia Pacific”. Dessutom finns det asienfonder med särskilt fokus på små- och medelstora bolag.

De största börserna i Asien (exklusive Japan) är de i Shanghai, Shenzhen och Hongkong i Kina. Därefter kommer de två indiska börserna National Stock Exchange of India och BSE India Limited. Korea, Taiwan och Singapore kommer härnäst i fallande ordning.

Läs mer om bästa fonderna enligt mig.

Asienbörsernas utveckling

De senaste 15 åren har Asienfonderna gett drygt 8,8 procent i avkastning per år. De senaste 10 åren var utvecklingen ännu bättre i Asien och fonderna utvecklades med drygt 14,4 procent per år, vilket är mycket starkt jämfört med globala index. Asienfonderna tenderar att svänga lite kraftigare än globalfonderna.

De breda Asienfonderna har gått bäst

Om vi tittar på fonderna i kategorin Asien exklusive Japan visar de alla en mycket god utveckling de senaste 5 åren. De bästa fonderna i kategorin har gett runt 17 procent i avkastning per år, vilket är att betrakta som mycket bra. De sämsta fonderna i kategorin har haft en avkastning på cirka 10-11 procent per år under samma period. Det är inte alls dåligt det heller.
Det finns bara några få fonder inom den smalare kategorin ASEAN. De starkaste fonderna i denna kategori har haft en avkastning på knappt 12 procent per år de senaste 5 åren. Den svagaste fonden i kategorin hade en avkastning på drygt 6,5 procent per år.
Inom kategorin Asienfonder som även tar med Australien (Asia Pacific) men är exklusive Japan har de bästa fonderna haft en årlig avkastning på cirka 18 procent de senaste 5 åren. De sämsta fonderna i kategorin utvecklades med cirka 11 procent per år.
Den senaste tiden har alltså de bredare Asienfonderna – antingen Asien exklusive Japan eller Asia Pacific gett en högre avkastning än de smalare ASEAN-fonderna. De bredare fonderna har dessutom haft en lägre risk eftersom de investerar på fler marknader.

Akta dig för höga förvaltningsavgifter

Förvaltningsavgiften är den avgift som du betalar till fondförvaltaren för det jobb som utförs. För Asienfonder, precis som för andra typer av fonder, bör du passa dig för allt för höga förvaltningsavgifter. En hög förvaltningsavgift äter upp en stor del av avkastningen och det blir frågan om ganska stora summor pengar på sikt. Samtidigt är det sällan de dyraste fonderna som är de bästa. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften för Asienfonder exklusive Japan ligger på drygt 1,8 procent. De dyraste Asienfonderna kostar över 3 procent per år. Det finns ett tiotal Asienfonder som kostar 1 procent eller mindre och många av dem hör faktiskt till de bästa inom kategorin.

Asienfonder
Asienfonder

 

Så hittar du bra Asienfonder

Först och främst bör du bestämma dig för om du vill ha en fond som täcker in en större del av Asien eller om du mest är intresserad av vissa marknader. Det flesta Asienfonderna är exklusive Japan och det kan vara ett bra utgångsläge. Japan kan du få genom att köpa en globalfond. Välj gärna en bred Asienfond för att få exponering mot flera asiatiska marknader, om du inte har särskild anledning att tro att till exempel ASEAN kommer att gå starkare än övriga marknader. Många Asienfonder är dyra och det kan vara smart att försöka fokusera letandet till de lite billigare fonderna. Många av de billigare fonderna har visat sig vara bra. Dessutom bör du granska de olika förvaltarna. Välj en fondförvaltare som lyckats uppvisa ett gott resultat under en längre period och som har ett gott rykte.

Att bygga en portfölj med Asienfonder

Asien kan förslagsvis ses som en ”krydda” i aktieportföljen. Man kan tänka sig att komplettera en globalfond med en Asienfond för att få en lite jämnare spridning av sina pengar över världens viktigaste marknader. Du behöver inte välja mer än en Asienfond eftersom varje fond innehåller tillräckligt med aktier för att uppnå en god riskspridning. Tänk på att du även måste räkna med valutarisken när du köper fonder som handlar aktier på börser med annan valuta en den svenska kronan. Avkastningen kan påverkas både positivt och negativt beroende på hur växelkurserna utvecklas.

Asienfonder

När ska man spara i Asienfonder?

Hur marknaderna i Asien utvecklas hänger i mångt och mycket samman med hur det går i övrigt på världens börser. De senaste årtiondena har Asienfonderna har gått bättre än världsindex under större delen av tiden, men det finns perioder då de gått svagare. Skillnaderna blir större om vi jämför med till exempel Stockholmsbörsen. Ibland har det gått mycket bättre i Asien, ibland mycket sämre. Hur vet man då när det är dags att köpa Asienfonder? Det är svårt att säga utan att gå in och analysera trenderna på världens börser och i Asien i synnerhet. För den genomsnittlige spararen är det bästa att spara regelbundet varje månad i både uppgång och nedgång.
Det kan vara bra att se till så att andelen Asienfonder i fondportföljen förblir ungefär lika stor hela tiden. Det kan du göra genom att balansera om portföljen med jämna mellanrum. Om Asien går starkt under en period säljer du av överskottet, till exempel en gång om året eller en gång i kvartalet. På motsvarande sätt kan du köpa lite mer om värdet på din Asienfond sjunker under en period.
Avanza har några bra listor som man kan titta på och enkelt sortera efter vissa olika kriterier osv. Du hittar den här hos Avanza.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Vad är fonder?

Vad är fonder?