April 4

Nytt Fondsystem! – Fondstrategi Pro (Global trendföljning, Tactical Asset Allocation (TAA), Dual Momentum) 

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fondstrategi Pro är ett fondsystem som investerar i trendstarka fonder.

Genom att följa systemet kan man bredda sina investeringar och få exponering mot ett brett utbud av olika globala index, branscher och tillgångsslag såsom råvaror och räntor.

Denna kvantitativa strategi har även historiskt presterat klart bättre än till exempel OMX index samt inte haft lika djupa nedgångar.

Följa trenden

Strategin baserar sig på trendföljning och momentum. Det är mycket välkända koncept inom investering, tillgångsallokering och trading.

Det finns mycket skrivet om detta ämne i böcker, vetenskapliga rapporter och i andra källor. (För att läsa mer om detta går det att använda nyckelorden trendföljning, global trendföljning, Tactical Asset Allocation (TAA), Dual Momentum mm.)

Vi har använt dessa väldokumenterade koncept i kombination med vår långa erfarenhet av att utveckla tradingsystem för att skapa ett unikt system som investerar i de för tillfället starkaste fonderna. Systemet är helt systematiskt och robust med avseende på marknadsfaser och vilka fonder som ingår.

Vilka fonder ska man köpa

Vi har valt större fonder med lång historik inom respektive marknad. Fonder inom samma segment verkar inte påverka resultatet nämnvärt, därför kan andra fonder (förutom just den som vi väljer) också användas förutsatt att det är samma region eller bransch.

Fonder som ingår är exempelvis både breda storbolagsfonder i olika marknader som Sverige, USA, Europa, Asien (ex Japan), Latinamerika och Östeuropa, samt även småbolagsfonder för Sverige och de större regionerna.

Vi använder även branschspecifika fonder som bioteknik, medicin och fastigheter samt en råvarufond, guld och en guldbolagsfond samt en kort och en lång räntefond. Totalt har vi ett 20-tal olika fonder och marknader som systemet kan välja på.

Avkastning och Drawdown för Fondstrategi PRO

Historiska Resultat

Strategin har historiskt presterat bättre än index med god marginal (fondavgifter inkluderade) och kanske framförallt reducerat nedgångarna. (se graf nedan).

Detta beror på att systemet inte ligger investerad i fonder som är i en lång nedåtgående trend. Systemet har även möjlighet att delvis vara investerad i kontanter.

Hur följer man systemet

Systemet är lätt att följa. Vid varje månadsskifte byter vi fonder till det som systemet tycker har högst potential. En affär kan vara allt ifrån en månad till flera år beroende på styrkan i trenden. Vi kommer att vara investerade upp till fyra fonder samtidigt.

Målet med våra fondportföljer

Målet med våra fondportföljer är alltid att varje år slå index. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare har svårt att klara av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Vad är fonder?

Vad är fonder?