April 4

21 frågor du bör ställa dig själv när du gör en trading plan

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

21 frågor du bör ställa dig själv när du gör en tradingplan

Innan du börjar att trada så måste du först ha en tradingplan. En tradingplan skriver man när börsen är stängd för att du skall veta vad du skall göra när börsen är öppen. En tradingplan berättar hur du specifikt skall handla i realtid med riktiga pengar. En tradingplan tvingar dig till disciplin och konsekvens till din handel genom att du skapar ett ramverk för ditt sinne som hjälp för att hantera dina känslor och impulser när du konfronteras av prisrörelser, vinster och förluster.

Här är de 21 frågorna som du bör ställa dig och försöka att hitta svaret på innan du börjar handla med riktiga pengar:

 1. Vilka marknader kommer du att handla på?
 2. Vilken tidsfrekvens kommer du att handla dem på?
 3. Vilka kommer att vara dina entrysignaler?
 4. Vilka kommer att vara dina exit signaler?
 5. Är dina stopp vid nivåer som undviker “noise” från normala prisrörelser och så att dom endast utlöses när du bevisat har fel?
 6. Kommer du att använda trailing stopp för att maximera vinsterna?
 7. Kommer du att ha ett prismål eller kommer du bara lämna vinsten öppen?
 8. Har du backtestat dina entrys och exits för att säkerställa att de var lönsamma på lång sikt?
 9. Hur stor positionsstorlek tar du för varje trade?
 10. Vad vill du att din maxförlust på en trade skall vara vara?
 11. Vilka är dina mål för årlig avkastning?
 12. Vad vill du begränsa din max drawdown till?
 13. Vad förväntar du dig för vinstprocent?
 14. Vad är ditt mål för risk / reward-förhållande?
 15. Hur många öppna positioner kommer du att ha på en gång?
 16. Hur mycket kommer du ha som maximal exponering för risk på en gång?
 17. Hur ska du positionera din storlek baserat på den underliggande tillgångens volatilitet.
 18. Kommer du att använda margin?
 19. Kommer du använda hävstång i din handel?
 20. Är marknaderna du handlar tillräckligt likvida och har dom tajta bid/ask spreadar?
 21. Kommer du att behålla resultaten så att du kan kontrollera och ha koll på kvaliteten i din handel?

Det här är bra frågor för att komma igång med att hitta rätt svar för din egen personlighet, mål och risktolerans. Din tradingresa bör börja här.
Läs gärna Verktyg för att forma sin tradingstil och vikten av en tradingbuddy

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Golden Cross – Bästa medelvärdet för tajming – Gyllene Kors

Golden Cross – Bästa medelvärdet för tajming – Gyllene Kors