April 4

Vanliga diagramtyper inom trading (Heiken Ashi, Renko, Kagi, Candlesticks, Point and figure)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vanliga diagramtyper

Tradingdiagram ger en visuell bild av hur börsen har rört sig historiskt, men de kan också användas för att visa volym, eller annan relevant data.
Det finns flera vanliga diagramtyper inom teknisk analys. Vissa är tidsbaserade, likt de följande:

 • Candlesticks
 • Linjediagram
 • “Bar chart”
 • Heiken Ashi

Och andra är baserade på annat, likt:

 • Tick
 • Volymdiagram
 • Range bars
 • Renko diagram
 • Point and figure diagram
 • Kagi-diagram
 • Three-line break chart

Låt oss ta en titt på allihopa!

1. Candlestick

Candlestick
Candlestick

Candlestickdiagrammet, eller japanska candlesticks som de också kallas, började att användas redan i 1700-talets Japan av risbönder. Candlesticks är antingen röda eller gröna beroende på om börsen har gått ned eller upp, och består förutom kroppen också av en övre och undre veke. Tillsammans visar dessa tydligt öppningen, stängningen, högstanoteringen och lägstanoteringen för tradingsessionen. I bilden till höger är detta tydligt illustrerat.

Nedan ser du ett candlestickdiagram där vissa candlestickformationer has märkts med speciella namn. Vi kommer snart att ta en närmare titt på candlestickformationer, men om du vill veta mer redan nu, rekommenderar vi att du tar dig en titt på vår kompletta candlestickguide.

Candlesticks
Candlesticks

Fördelar med candlesticks

Förutom att visa hur börsen har rört sig, bildar candlesticks också olika mönster som signalerar olika saker i marknaden.
En annan mycket stor fördel, som har bidrag till diagramtypens popularitet, är att den är så enkel att läsa av!

Barchart

Bar chart (stapeldiagram på svenska),  är en annan vanlig diagramtyp som påminner om candlesticks. Ibland kallas den på engelska för OHLC bar chart, eftersom att den visar open, close, high och low för vare tidsintervall.
Den största skillnaden mot candlesticks är att den inte har like väldefinierade kroppar.

Fördelar med Bar Chart

Precis som candlesticks, visar en bar chart viktig information om börsen och hur den har rört sig. Med andra ord kan den också bilda prismönster. I diagrammet nedan ser ni t.e.x en så kallad inside bar.

Inside Bar
Inside Bar

Linjediagram

Linjediagrammet är en av de tidigaste och mest enkla diagramtyperna, och består enbart av stängningspriset. För att skapa ett linjediagram behöver du bara markera stängningspriset för varje dag och sedan binda samman dem med en linje.

Linjediagram
Linjediagram

Fördelar med linjediagram

Även om linjediagrammet inte förser oss med mer information än stängningspriset, kan det vara användbart när man vill observera längre trender. Samtidigt blir det i sin enkelhet mindre plottrigt, vilket kan göra det enklare att se vissa grafmönster, såsom trianglar, dubbeltoppar och koner.

Heiken Ashi Diagram

Heiken ashi kan sägas vara ett utjämnat candlestickdiagram. Faktum är att “heiken-ashi” är japanska för “genomsnittet av en stapel”. Mycket riktigt beräknas en heiken-ashi candlestick genom att ta medelvärdet av vissa stapelvärden. Mer exakt är det såhär öppnings-,stängnings-,högsta- och lägstanivåerna räknas ut:
Öppningsvärdet= (föregåendes stapels öppning + stängning)/2
Stängningsvärdet= (öppningen + stängningen+högstanivån+ lägstanivån)/4
Högstanivån = högstanivån (ingen förändring mot vanliga candlesticks)
Lägstanivån= lägstanivån (ingen förändring mot vanliga candlesticks)

Heiken Ashi
Heiken Ashi

Fördelar med Heiken Ashi

Även om den inte visar marknadspriset exakt som det formades, ser heiken ashi diagrammet till att reducera brus och gör det enklare att identifiera den rådande trenden. Med de färglagda staplarna ser du enkelt om börsen går upp eller ned, vilket kan vara till viss hjälp när man vill se om en marknad har vänt om.

Tickdiagram

Tickdiagram är diagram som visar ett visst antal ticks per stapel. Med andra ord representerar varje stapel öppnings-,stängnings-,högsta- och lägstanivåerna för det antal ticks som specificeras. Ett tick  representerar en trade, vilket innebär att en 144-tick graf representerar 144 trades.

Tickdiagram
Tickdiagram

Tick diagrammet betyder att en stapel bildas när ett visst antal trades har genomförts, oavsett hur lång tid det tog. Till skillnad från t.e.x ett candlestickdiagram är de med andra ord inte baserade på tid. En tickstapel motsvarar så lång tid det tar för ett visst antal transaktioner att äga rum, vilket också innebär att de inställningar man använder varierar stort mellan olika marknader, i enlighet med volymen.

Fördelar med tickdiagram

Eftersom att varje stapel representerar ett visst antal transaktioner och inte antalet transaktioner per tidsenhet, vet du att varje stapel har samma volym. Detta tolkar vissa som att varje tickstapel är lika signifikant.

Volymdiagram

Volymdiagram
Volymdiagram

Likt tickdiagrammet är volymdiagrammet en representation av marknadens rörelser per transaktionsantal, och inte per tidsenhet. Med andra ord betyder ett volymdiagram inställt på 500 att 500 aktier har sålts och köpts per stapel.

Fördelar med volymdiagram

Den största fördelen med volymdiagram är att takten i vilken nya staplar uppstår beror på aktiviteten i marknaden. När börsen tradas med lite volym, tillkommer få nya staplar. På samma sätt tillkommer många staplar när börsen handlas med hög volym.
I slutändan innebär detta att volymdiagrammet har en utjämnande effekt på grafen.

Range Bars

Med så kallade “range bars” är det enda som visas kursen i sig. Det enda som räknas är rangen, alltså avståndet som marknaden rört sig. Så fort börsen har avverkat det specificerade avståndet skapas en ny stapel. Av den anledning har varje stapel samma range och stänger antingen på sin högsta- eller lägstanotering. Range Bar Chart

Fördelar med Range Bars

Eftersom att en stapel inte formas förrän dess att börsen har rört sig ett visst avstånd, hjälper range bars till med att reducera mycket av marknadsbruset.

Renkodiagram

Renkodiagram
Renkodiagram

Renko är japanska för “tegelsten” och faktum är att staplarna i diagrammet på engelska refereras till som “bricks”.
Precis som med range bars måste ett visst avstånd definieras, men varje “tegelsten” bildas så fort marknaden har rört sig detta avstånd från föregående stapels stängning. Detta innebär att två stycken staplar inte kan bildas bredvid varandra, och att grafen inte visar de exakta prisrörelserna.

Fördelar med renkodiagram

I allmänhet kan sägas att renkodiagram likt flera av de andra diagramtyper vi tagit upp, filtrerar ut en del marknadsbrus. När det gäller renko bars tas detta till en ny nivå, då två staplar inte kan bildas bredvid varandra. Detta gör diagramtypen ganska användbar för att försöka finna den generella trenden i börsen.

Point and Figure

Point and figure-diagrammet visar prisrörelser genom att skapa kolumner med X och O för att markera stigande respektive fallande priser.  X och O placeras i separata staplar, där varje X och O representerar olika boxar, vilkas värde måste definieras. Utöver värdet för varje box, måste också antalet boxar som representerar en vändning specificeras.

Point and Figure Chart
Point and Figure

Fördelar med Point and Figure

Vissa traders tycker att point and figure är en bra diagramtyp för att trada breakouts, men du behöver dock spendera en del tid för att förstå hur diagramtypen fungerar.
Point and figure bildar också olika sorters prismönster som kan ge specifika köp-eller säljsignaler.

Kagi Chart

Till skillnad från point and and figure som nyttjar sig av boxar, använder sig Kagidiagrammet  av en sömlös linje för att representera marknadens rörelser, där linjens riktning visar vart priset är på väg.
Detta innebär att ett kagidiagram inte nyttjar boxar som måste specificeras. Dock måste den rörelse som skall krävas för att diagrammet ska ändra riktning specificeras. Så fort kursen har rört sig i det avstånd som specificerats mot den tidigare riktningen av linjen, ändrar den riktning.
Beroende på om marknaden har gjort nya högsta- eller lägstanoteringar har linjen olika färger. När börsen rör sig upp blir den grön och kallas för yanglinje, och när den rör sig nedåt blir den röd och kallas ändrar namn till yinlinje.

Kagidiagram
Kagidiagram

Fördelar med Kagidiagram

Eftersom att yang-och yinlinjerna representerar att priset bryter ut till upp-eller nedsidan, kan ett kagidiagram hjälpa till med att finna bra setuper i marknaden.

Three-Line Break

Likt point and figure, är inte three line break diagrammet inte tidsbaserat, utan ändras bara när kursen har rört sig ett visst avstånd. Diagramtypen visar en serie gröna och röda linjer, där röda linjer representerar fallande priser, och gröna linjer representerar stigande priser. Priset fortsätter i samma riktning till dess att det skett en vändning av trenden, vilket definieras som att kursen går under eller över de tidigare två staplarnas högsta- eller lägstanotering.

Three Line Break
Three Line Break

Fördelar med three-line break

Diagramtypen är bra för att upptäcka trendvändningar, och för att analysera stöd och motstånd.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

3 Candlestick-mönster som fungerar i trading (backtest och historisk avkastning)

3 Candlestick-mönster som fungerar i trading (backtest och historisk avkastning)