April 5

Price Action Trading VS Trading med indikatorer

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Price Action Trading VS indikatorbaserad trading

Price action är en typ av trading där man analyserar prisdatan direkt, utan att använda tradingindikatorer. Detta kan sättas i kontrast till indikatorbaserad trading, där man använder sig av tradingindikatorer för att analysera börsen och förstå vart den är på väg.

Price Action Trading

Vanliga former av price action trading är t.e.x candlestickformationer och grafmönster, och det är dessa som price action traders nyttjar för att bestämma när de skall gå ut ur och in i en marknad.
Med candlestickformationer menas de mönster som bildas av en eller flera candlesticks, såsom hammer, tweezer bottom, eller några andra av de mönster som vi kommer att gå igenom snart. Med grafmönster menas å andra sidan större formationer, såsom trianglar, kilar och huvud-skuldraformationen, som vi också kommer att gå igenom snart.

Trading med indikatorer

De traders som ägnar sig åt indikatorbaserad trading nyttjar sig av olika tradingindikatorer för att tolka marknadsdata. Det finns hundratals, om inte tusentals tradingindikatorer. Vissa används för att visa trendriktningen, medan andra används för att mäta momentum i marknaden. Vissa tradingindikatorer är ledande, men de flesta är laggande. Vi kommer att gå in på vad detta betyder om en liten stund!

MACD
MACD

Skillnader

En price action trader försöker oftast att identifiera trender och andra signaler genom att betrakta riktningen på större impulser i marknaden, liksom nya högsta- och lägstanoteringar. Om t.e.x de större rörelserna är positiva och ackompanjeras av mindre korrigeringar till nedsidan, anses trendriktningen oftast positiv.  På samma sätt anses en trend som består av nya lägstanoteringar och mindre positiva impulser vara negativ.
Ofta nyttjar price action traders av en trendlinje som sammanbinder toppar eller bottnar.

Trendlinje
Trendlinje

Indikatorledda traders baserar dock sin trading på indikatorer såsom ADX och glidande medelvärden för att bestämma riktningen och styrkan i en trend. Oftast används det glidande medelvärdet för att bestämma trendens riktning, medan ADX används för att bestämma dess intensitet. Trendriktningen bestäms då av lutningen på det glidande medelvärdet, där ett uppåtlutande medelvärde signalerar en positiv trend, och vice versa.
En annan skillnad är att price action traders använder sig av verktyg som fibonaccital och pivotnivåer för att att identifiera eventuella motstånd- och stödnivåer, medan indikatorledda traders använder sig mer av momentumindikatorer för att identifiera utbrott över motståndsnivåer. Några exempel på sådana tradingindikatorer är MACD, stochastic, RSI och CCI.

MACD
MACD

 

Även om det går att dela in teknisk analys i dessa två grenar är det viktigt att komma ihåg att de flesta traders använder sig av en kombination av båda. Exemplen ovan är MYCKET generaliserande, i syfte att göra det enklare att skilja på de två tradingstilarna. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Glidande Medelvärde i trading: Allt du bör veta om indikatorn för dina strategier

Glidande Medelvärde i trading: Allt du bör veta om indikatorn för dina strategier

Vilken tidsfrekvens är bäst för adx-indikatorn?

Vilken tidsfrekvens är bäst för adx-indikatorn?

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!