A conto

A conto är detsamma som en delbetalning eller förskottsbetalning.

A conto kommer ursprungligen från Italien och renässansitalienskan. A conto kan översättas till svenska direkt som ”på löpande räkning”.

Vid betalning a conto ska företaget redovisa momsen den månad man betalar eller får betalt.

A conto finns också på Svenska Akademins ordlista (SAOL, s3) där det definieras som ”i förskott”.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.