April 4

A conto, vad är det? – definition och förklaring av Aconton

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder a conto?

De olika termerna i den ekonomiska världen slutar aldrig att ge olika personer huvudbry. En av dessa termer är a conto, vilket många kanske inte ens hört talas om. Om du lever i företagsvärlden och jobbar med fakturering och betalning, kommer du dock ha full koll på denna term. A conto är detsamma som en delbetalning eller förskottsbetalning. Termen kommer ursprungligen från Italien och renässans-italienskan. A conto kan översättas till svenska direkt som ”på löpande räkning”. Vid betalning a conto ska företaget redovisa momsen den månad man betalar eller får betalt. A conto finns också på Svenska Akademins ordlista (SAOL, s3) där det definieras som ”i förskott”. Ibland skrivs också detta ord felaktigt i form av aconto eller á conto, men står för precis samma sak.
För dig som vill ha kunskap om alla viktiga ekonomiska termer. Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen. Vidare ska vi gå in mera på vad a conto är och hur detta fungerar.

Så fungerar a conto

Inom alla företag handlar det om att de får betalt, ibland gäller förskottsbetalning samt att det vissa gånger görs delbetalning. Här finns det då a conto faktura och a conto fakturering. Det handlar helt enkelt om att man betalar något i förskott eller att en del betalas som förskottsbetalning. Om man ska jämföra a conto betalning med något, skulle detta kunna vara pro forma faktura. Hur som helt är en conto faktura betalning för något som ska slutföras, medan en pro forma faktura bara är att jämföra med en offert i form av en pris-hänvisning. Likheten mellan dessa två olikheter är dock att båda saknar krav på erläggande av kapital.
Det dagliga bruket av á conto handlar oftast om delbetalning av ett arbete eller en produkt som senare ska levereras. Det handlar alltså om att betala del av något i förskott. Rätt och slätt är en a conto faktura inte ett avslut. Här utgör den, och fungerar som, ett underlag för att en del av betalningen görs under utförandet av arbetet eller ett uppdrag. Efter detta kommer sedan en slutfaktura när alla utförda eller levererade delar i ett arbete kan redovisas. På den slutgiltiga fakturan finns hela summan minus de á conto fakturor som redan betalats.

Hantering av moms vid bruk av á conto fakturering

Att fakturera a conto används mycket ofta. Med anledning av det finns det också regler för hur ekonomi och moms ska redovisas. Det mesta av detta handlar om momsen. I det fall ett företag tar betalt i form av delbetalning eller förskottsbetalning via a conto, redovisas moms enligt följande i bokföringen.

Momsredovisning vid bruk av a conto

  • Om en faktura via a conto betalas under samma period som slutfakturan sker bokföring och redovisning av momsen under samma period.
  • Om faktura via a conto betalas under en period och det under nästa period slutbetalas via annan faktura, redovisas och bokförs alltid moms under respektive perioder som betalningen sker för respektive faktura.

Ovanstående regler används oavsett om det handlar om a conto för enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering