Björnmarknad, vad är det?

Björnmarknad har vi när börsen fallit över 20% på en 2-månadsperiod. 

En björnmarknad är alltså när värdepapperspriser sjunker 20 procent eller mer från de senaste högsta nivåerna. Björnmarknaderna är typiskt förknippade med nedgångar i en övergripande marknad eller index som OMX30, men enskilda värdepapper eller råvaror kan också vara i en björnmarknad om de genomgår en nedgång på 20 procent eller mer under en längre tidsperiod – typiskt två månader eller mer.

Björnmarknad är alltså en term som innebär att trenden på börsen är negativ. Det vill säga att börsindex går ned.

Ordet björnmarknad kommer från engelskans bear market, och syftar på att björnen slår nedåt till skillnad från tjuren (bull market) som lyfter uppåt.

Uttrycket kommer från början från björnskinnshandlare i USA som sålde sina varor innan björnen var skjuten.

Motsatsen till björnmarknad är tjurmarknad.

Andra ord och termer för upp och nedgång på börsen är Hausse (uppgång) och Baisse (nedgång).

Björnmarknad

Björnmarknad

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vad händer efter 2 dagar av uppgång eller rättare sagt 2 dagar av stora uppgångar i rad i en björnmarknad?

Bäst resultat får du om börsen går upp över 1,5%. Du får när du gör det 66% vinnare och en profit factor på hela 2,8. Inte illa för en blankningsstrategi. Nackdelen med denna strategin är att den inte handlar så ofta. Men tillsammans med andra liknande edger så kanske den kan få plats i din verktygslåda nästa gång vi kommer i en björnmarknad. Du hittar liknande edger i andra marknader också med samma ungefär samma logik.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Read More