April 4

Björnmarknad, vad betyder det? – Definition av bear market & björnmarknader

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Björnmarknad

Björnmarknad har vi när börsen fallit över 20% på en 2-månadsperiod.
En björnmarknad är alltså när värdepapperspriser sjunker 20 procent eller mer från de senaste högsta nivåerna. Björnmarknaderna är typiskt förknippade med nedgångar i en övergripande marknad eller index som OMX30, men enskilda värdepapper eller råvaror kan också vara i en björnmarknad om de genomgår en nedgång på 20 procent eller mer under en längre tidsperiod – typiskt två månader eller mer.
Björnmarknad är alltså en term som innebär att trenden på börsen är negativ. Det vill säga att börsindex går ned.

Ordet björnmarknad kommer från engelskans bear market, och syftar på att björnen slår nedåt till skillnad från tjuren (bull market) som lyfter uppåt.
Uttrycket kommer från början från björnskinnshandlare i USA som sålde sina varor innan björnen var skjuten.
Motsatsen till björnmarknad är tjurmarknad.
Andra ord och termer för upp och nedgång på börsen är Hausse (uppgång) och Baisse (nedgång).

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad menas med överavskrivning?

Vad menas med överavskrivning?

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven