Vinstdisposition

Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Vinstdisposition

Vinstdisposition är hur företaget väljer att använda ett bolags vinster.

Vinstdisposition är hur vinsten i företaget ska fördelas mellan utdelning till aktieägare och avsättningar till eget kapital.
Vinstdisposition ska framgå av årsredovisningen, och är en del av förvaltningsberättelsen.
Vinstdisposition innebär alltså avsättning till bundna fonder, främst reservfond, eller fria fonder, t ex dispositionsfond, dels utdelning till aktieägarna och överföring av medel i ny räkning dvs. balanserad vinst.
Vinstdisposition betyder på engelska appropriation of profits.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter