April 5

Vinstdisposition, vad är det? – Förklaring och definition av vinstdispositioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vinstdisposition

Vinstdisposition är hur företaget väljer att använda ett bolags vinster.

Vinstdisposition är hur vinsten i företaget ska fördelas mellan utdelning till aktieägare och avsättningar till eget kapital.
Vinstdisposition ska framgå av årsredovisningen, och är en del av förvaltningsberättelsen.
Vinstdisposition innebär alltså avsättning till bundna fonder, främst reservfond, eller fria fonder, t ex dispositionsfond, dels utdelning till aktieägarna och överföring av medel i ny räkning dvs. balanserad vinst.
Vinstdisposition betyder på engelska appropriation of profits.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan