April 4

Vinstdisposition, vad är det? – Förklaring och definition av vinstdispositioner

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Vinstdisposition

Vinstdisposition är hur företaget väljer att använda ett bolags vinster.

Vinstdisposition är hur vinsten i företaget ska fördelas mellan utdelning till aktieägare och avsättningar till eget kapital.
Vinstdisposition ska framgå av årsredovisningen, och är en del av förvaltningsberättelsen.
Vinstdisposition innebär alltså avsättning till bundna fonder, främst reservfond, eller fria fonder, t ex dispositionsfond, dels utdelning till aktieägarna och överföring av medel i ny räkning dvs. balanserad vinst.
Vinstdisposition betyder på engelska appropriation of profits.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket