April 5

Vad Innebär Organisk Tillväxt?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Organisk tillväxt är ett begrepp inom företagsekonomin som används för att beskriva tillväxten i ett företag. Den typ av tillväxt som anses vara organisk kommer från företagets satsningar på exempelvis nya butiker samt marknadsföring som ökar omsättningen. Det är dock viktigt att inte förväxla organisk tillväxt med förvärvad tillväxt. I enkla termer kan organisk tillväxt sammanfattas som att det är organisationen som lyckas växa på egen kraft.

Organisk Tillväxt – En Indikator

Det är viktigt att förstå begreppet organisk tillväxt, ett centralt nyckeltal. Det är ett av de mest signifikanta nyckeltalen som återfinns i kvartals samt årsredovisningen. Anledningen till att den organiska tillväxten separeras från den förvärvade är för att ge en bättre bild av företaget. Hur presterar det? Har de drivits framåt av egen kraft och innovation eller är krävs förvärv för att bolaget ska utvecklas?

Förvärvad Tillväxt Är Inte Organisk

Företag utökar då och då sin verksamhet genom att förvärva konkurrerande företag som är verksamma i samma bransch. Exempelvis förvärvade det stora svenska iGaming företaget Kindred den fristående brittiska aktören Stanjames. Genom förvärvet lyckades Kindred snabba på sin inmarsch på den eftertraktade brittiska spelmarknaden. Det uppnåddes genom att man genom varumärket Unibet fick tillgång till Stanjames kunddatabas och ökade omsättningen. Denna ökning åstadkoms inte genom ökad försäljning med redan befintliga medel. Därmed räknas den tillväxt som uppnåddes i exemplet som förvärvad och inte organisk tillväxt.

Organisk Tillväxt – Tillväxt På Egen Kraft

rose 1687547 1280 Samuelssons RapportAtt växa organiskt innebär att ett företag växer genom sin egen kraft. Det innebär att företaget har lyckats öka sin försäljning genom att ha konkurrenskraftiga priser, öppna nya butiker eller på annat sätt öka sin försäljning med redan befintliga resurser. Denna typ av tillväxt tar givetvis lite längre tid än att förvärva tillväxt.

Organisk Tillväxt Kan Ta Tid

För att enklare förstå begreppet kan du tänka på matvaror. När du är och handlar på Hemköp finns det flera ekologiska produkter som i regel kostar mer än motsvarande icke-ekologiska vara. En ekologisk vara har fått växa av sin egen kraft, den har vuxit organiskt. Således tar det relativt lång tid och mer resurser innan den varan kan skördas och säljas. Motsvarande vara som inte är ekologisk har inte vuxit organiskt. Istället har den fått hjälp av diverse tillväxthormoner och konstgödsel. Med andra ord har den inte vuxit av sin egen kraft.

Förvärvad Tillväxt – Alternativ Till Organisk

Förvärvad tillväxt är ett bra alternativ för att bryta igenom platåer som inte kan penetreras organiskt. Exempelvis kan ett företag som vill utöka sin verksamhet i ett nytt land göra det genom att köpa upp redan befintliga bolag. Således kan förvärvad tillväxt användas som ett komplement till organisk tillväxt.

Summering

Organisk tillväxt måste skiljas åt från förvärvad tillväxt. Den organiska tillväxten redogör för den andel av tillväxten som tillkommit från företagets egen kraft. Det innebär bland annat nya butiker som har öppnats upp alternativt ökad försäljning i redan existerande kanaler. Motsatsen till den organiska tillväxten, förvärvad tillväxt, innebär att tillväxt förvärvats. Det görs genom uppköp av andra bolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)