April 4

Apportemission, vad betyder det? – definition av apportemissioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Apportemission

Det finns många olika saker som du måste veta vid investeringar i aktier eller andra värdepapper knutna till olika företag. Apportemission är en emission av aktier i aktiebolag mot någon annan form av betalning än kontanter. Med andra ord är en nyemission där betalningen för aktierna är andra tillgångar än pengar en apportemission. Den egendom man betalar med brukar kallas för apportegendom. Det kan vara i princip vilken tillgång som helst såsom aktier, fastigheter, maskiner eller patent. Något som är nödvändigt är dock att de saker eller egendomar med ett värde som garanterar emissionen ägs av företaget i fråga.

Så går en apportemission till

Det första som måste fastställas är att det enbart kan kallas för en apportemission när en betalning för nyemitterade aktier sker med annan egendom än pengar. Med andra ord kan det till exempel finnas de nyemissioner som utförs utan apportegendom, vilket då betyder att bolagets kapital istället används som betalning för en nyemission. Förutom de olika möjligheterna att betala med tillgångar eller pengar, är en apportemission och en nyemission precis samma saker.
När ett företag inte har eller inte kan bruka sitt eget kapital för ett förvärv, kan det många gånger handla om att de föreslår en nyemission. I det fallet är det mycket vanligt att detta då blir genom en apportemission. Här kan företaget då se till att egendom används och att egendomarnas värde betalar emissionen. Du kan läsa mera om hur en nyemission går till genom att klicka på länken i inledningen. Den enda skillnaden här är att ett företag istället erlägger betalning för nyemitterade aktier genom annan egendom än pengar.

Vad kan vara en apportegendom?

När en apportemission ska således betalning för nya aktier i ett företag ske med annan egendom än pengar. Vad är det då som kan vara exempel på annan egendom som har ett värde att stå för en apportemission? Ja, egentligen kan detta vara precis vad som helst, bara det finns ett substantiellt värde i de tillgångar som uppges. Några exempel på detta kan vara maskiner, fastigheter, patent eller uppfinningar. Här finns det även mer exempel på apportegendom vid en apportemission för alla de som kan bredare kunskaper inom detta område.

När utförs en apportemission?

Det flesta gånger som en nyemission görs, brukar det handla om en av två olika saker. Det första är att ett företag anser att deras aktier har ett för högt värde. Genom att då göra en nyemission kan de skapa dubbelt så många aktier till ett värde av halva priset. I det fallet är det inte en apportemission, utan en nyemission. De gånger en apportemission utförs handlar det mer och oftast om ett uppköp av annat företag. Här kan det då vara så att de aktier som finns i företaget får ett nytt värde, eller så behåller aktierna sitt tidigare värde. Hur som helst kommer en apportemission alltid att ske genom att använda företagets tillgångar istället för det kapital som eventuellt finns.

Olika regler och lagar för en apportemission

De lagar som har att göra med en emission finns precis som allting annat i aktiebolagslagen. Information om apportemission kan även hittas hos Bolagsverket och Skatteverket. Utöver de lagar som måste följas är det också massor med olika dokument som måstye finnas med vid en apportemission. Här kan det vara mycket bra att se över allt och skapa en checklista för allt som ingår. Nedan kan du se några exempel på delar i en apportemission.

  • Apportavtal: Ett dokument som sätter upp riktlinjerna och vad som ska användas i den kommande apportemissionen. Detta avtal undertecknas av alla inblandade parter.
  • Dagordning för extra bolagsstämma gällande apportemissionen.
  • Teckningslista: Lista över hur det ny antalet aktier i de olika bolagen ska fördelas.
  • Revisorsyttrande: En rapport som påvisar att alla ekonomiska delar i en apportemission är korrekta.
  • Processbeskrivning: Ett dokument som beskriver de olika delarna i emissionen och när de ska ske och utföras.

Sammanfattning av apportemission

För att kort sammanfatta något som egentligen är mycket komplicerat, handlar en apportemission om att det skapas flera aktier i ett bolag. Detta göras oftast i syfte att överta eller för att helt eller delvis köpa ett annat företag. När det kallas för apportemission istället för nyemission används ett företags tillgångar istället för kapital för att betala nyemitterade aktier i bolaget.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar