April 4

Lösenpris, vad är det? – definition och förklaring av lösenpriser

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Lösenpris

Lösenpris är det pris per aktie som innehavaren av en köpoption respektive utfärdaren av en säljoption ska betala om optionen utnyttjas.
Lösenpris är alltså det pris som köparen av optionen har rätt att handla på vid slutdagen.
Avkastningen från optionen beror på hur priset på den underliggande tillgången utvecklats fram till förfallodagen relativt optionens lösenpris.
Lösenpris på engelska betyder strike price.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket