Lösenpris

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Lösenpris

Lösenpris är det pris per aktie som innehavaren av en köpoption respektive utfärdaren av en säljoption ska betala om optionen utnyttjas.
Lösenpris är alltså det pris som köparen av optionen har rätt att handla på vid slutdagen.
Avkastningen från optionen beror på hur priset på den underliggande tillgången utvecklats fram till förfallodagen relativt optionens lösenpris.
Lösenpris på engelska betyder strike price.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter