April 4

AP7 Såfa 2024 – Utveckling, hävstång, avkastning och Avanza

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fördelar och nackdelar med AP7 Såfa

AP7 Såfa, sjunde AP fonden, är en fond som ofta används som ett vanligt tillvägagångssätt för att pensionsspara passivt. Detta oavsett om det är ett medvetet val eller inte. Många som intresserar sig för sitt pensionssparande kliar sig i huvudet när de funderar över hur vida fördelarna med AP7 Såfa överväger nackdelarna. Läs vidare för att lära dig mer om den statliga pensionsfonden.

Standard allokeringen AP7 Såfa

För gemeneman är det nu möjligt att själv allokera sin pension, men för den som inte aktivt förvaltar sin egen pension placeras pensionsbesparingarna i fonder. Detta är en blandning av de två AP-fonderna AP7 Aktiefond samt AP7 Räntefond. Beroende på individens ålder justeras dennas andel av kapitalet mellan fonderna för att maximera den riskjusterade avkastning. Med andra ord, för en äldre individ med sitt pensionssparande i AP7 Såfa återfinns en större andel i räntefonden och vice versa för en yngre individ.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Fördelar med AP7 Såfa

För att kunna skapa en bra uppfattning om vad fördelarna och nackdelarna med sjunde ap fonden är följer nedan en sammanfattning, vi börjar med fördelarna.

  • Väldiversifierad
  • Låga avgifter
  • Riskjusterad baserat på ålder

 

-Väldiversifierad
Allokeringen av tillgångarna som förvaltas av AP7 har en bra mix av tillgångar spridda över hela världen, med andra ord återfinns så väl svenska värdepapper som internationella. Således blir du som investerare mindre exponerad mot regionala risker.
-Låga avgifter
Förvaltningsavgiften för varierar något beroende på hur stor andel av varje individs kapital som återfinns i aktiefonden respektive räntefonden. Men generellt sett är förvaltningsavgiften låg, 0,09% samt 0,04%.
-Riskjusterad baserat på ålder
I fonder får individen en spridning pensionskapitalet baserat på hur långt från pensionen han är. Ur ett historiskt perspektiv har det lönat sig att vara investerad i aktier. Men eftersom risken i aktier är högre än för räntepapper viktas andelen räntepapper upp i takt med att pensionen närmar sig.

Nackdelar AP7 Såfa

  • Hävstång
  • Statligt förvaltad
  • Bristande transparens

-Hävstång
Användning av hävstång i sjunde ap fonden innebär att fondförvaltaren utöver det kapital som fonder har att allokera använder sig av belåning för att snabba på fondens tillväxt. Dessvärre kommer det med ökad risk och för många pensionssparare kan det kännas otryggt. Att den använder hävstångsprodukter har kritiserats av statens utredare.
-Statligt förvaltad
Många anser att staten inte bör vara involverade i individens pensionsplanering. Detta är givet vis en åsikt lika god som någon annan, men denna artikel nöjer sig med att konstatera att staten styr AP7 och du som läsare får bilda dig din egen uppfattning rörande om det är negativt eller ej.
-Bristande transparens
Som följd av att alla individer som äger fonden har en individuell allokering av räntefonden och aktiefonden kan det vara svårt att säga vad fonder har för exakt utveckling. Således är det svårt att jämföra fondens faktiska utveckling gentemot andra alternativ.

Summering
Sjunde ap fonden är den fond som förvaltar kapital från så kallade soffliggare. Fonden är en blandning av AP7 Aktiefond samt AP7 Räntefond för att justera risken för varje individ baserat på dennas ålder. Detta är en väldiversifierad fond med låga avgifter, men för att generera avkastning används hävstång. Det kan vara svårt att jämföra fonden gentemot konkurrenterna.

Vi använder cookies. Läs mer genom att logga in på vår hemsida. Ansvarig utgivare är SR.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring

Aktieportfölj, vad är det? – definition och förklaring