April 4

Belåningsvärde, vad är det? Förklaring av belåningsvärden

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Belåningsvärde

För att kunna låna pengar mot säkerhet, måste det finnas något som har ett värde. Belåningsvärde är det värde som en aktie, värdepapper eller fastighet högst kan belånas till. Givetvis finns det även andra saker och föremål som kan ha ett belåningsvärde. I det fallet kan detta vara guld, silver, antika föremål eller andra ting som till exempel en bil eller en båt. Här brukar det dock enbart handla om mindre summor. När det gäller den ekonomiska marknaden och större lån är det aktier, fonder, värdepapper eller fastigheter som gäller. Det som en långivare ser som det säkraste valet vid dessa tre säkerheter är fastigheter.
I och med att vi talar om olika säkerheter som styrs av marknadspriser, kan ett belåningsvärde alltid stiga och sjunka. Belåningsvärde på engelska heter The collateral value. Synonymer till belåningsvärde har varit svårt att hitta. Lämna gärna i kommentarsfältet om du vet något ord som är en synonym. Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.
Vidare ser du en kortfattad beskrivning av att belåna en fastighet. I övrigt kommer det här att handla om all belåna aktier. När det gäller andra värdepapper, handlar det oftast om precis samma sak.

Belåna en fastighet – Precis som ett bolån

Här handlar det inte om någon belåning av värdepapper. Faktum är att du som vill ta ut ett lån på en fastighet, står inför precis samma sak som att köpa hus för första gången. Det handlar rätt och slätt om ett bolån. Generella bolån ges från 70% upp till maximala 85% av köpeskillingen, vilket också ska ligga i paritet med det vid köpet gällande marknadsvärdet. För dig som har ordnad ekonomi brukar det dock också att gå bra med ett topplån på detta, vilket kan göra att du i slutändan kan belåna en fastighet till dess maximala marknadsvärde. Ibland till och med överbelåna denna. Så är det dock inte med aktier eller fonder, vilket anses innebära en högre risk.

Belåning aktier – Vad innebär det att belåna sitt aktieinnehav

Att enbart investera i aktier betyder en stor risk. Om du sedan väljer att låna pengar med värdet av ditt aktieinnehav som säkerhet, ökar risken betydligt. Belåningsvärdet beräknas utifrån marknadsvärdet och belåningsgraden. Ett belåningsvärde är alltså det högsta värdet som det går att få ditt värdepapper eller hus belånat till. Vilket belåningsvärde ett värdepapper får beror framför allt på volatiliteten och likviditeten i en aktie. Vad som är den stora risken med detta är, som alla vet, att aktier kan både öka och minska i värde.
Om du belånar dina aktier när marknadsvärdet är lågt löper du en mindre risk. Du som belånar ditt aktieinnehav vid ett högt värde löper en större risk. Innebörden av att belåna ett aktieinnehav är att du helt plötsligt kan stå med ett mindre värde och ett för högt lån, som tvingar dig att sälja och stå med en förlust. Givetvis kan det också gå åt andra hållet, där en belåning av aktier avslutas med ett positivt resultat.
De flesta som belånar sina aktier ser detta som en investering som ska skapa en hävstångseffekt på det investerade kapitalet. Hur mycket du får låna med dina aktier som säkerhet bestäms av följande:

  • Det finns ett marknadsvärde på dina aktier och en belåningsgrad. Detta fastställer det procentuella värde du kan belåna ditt aktieinnehav för.
  • För att bestämma vilken belåningsgrad du står inför, ses till likviditet och volatilitet.

Ett bra val där du få ett bra belåningsvärde aktier är Avanza, som är vana vid investeringar, inte ställer några frågor och även lämnar en bra ränta. Detta för att göra det lättare för dig att få tillbaka bra avkastning på dina investerade pengar.

Räkneexempel på belåningsvärde

Låt oss skapa några exempel för att du lättare ska inse hur belåning av aktier går till och vilka risker respektive positiva resultat som finns förknippat med detta. För att kunna ge ett exempel måste vi först fastställa en belåningsgrad. I detta exempel sätter vi den på 80% av marknadsvärdet. Du vill belåna aktier som har ett marknadsvärde av 25 000 kr.
Du får då låna pengar upp till: 25 000 kr x 80% (0,8) = 20 000 kr
Om du sedan väljer att återinvestera dina lånade pengar i nya aktier, är det också möjligt att belåna även dessa. Med andra ord har du nu ett marknadsvärde på:
20 000 kr x 80% = 16 000 kr
Som du förstår kan du låna på alla aktier du innehar. Detta betyder således att du vid återinvestering av alla lånade pengar totalt uppnår ett belåningsvärde som maximalt kan ge dig i runda slängar 105 000 kr. Totalt kan du då äga aktier till ett värde av 130 000 kr.
Det exakta beloppet du maximalt kan få som belåning på dina aktier samt återinvesterat kapital blir (via formel nedan):
25 000 / (1 – 0,8) – 17453 = 107 547 kr

Beräkna räntan på dina belånade aktier

För att göra det hela enkelt säger vi att du lånar 100 000 kr för att investera i aktier. Detta ger dig ett totalt aktieinnehav med ett värde av 125 000 kronor. Du kommer dock bara att betala ränta på 100 000 kronor, som är det belånande kapitalet. De övriga 25 000 kronorna står som det initiala belåningsvärde du är 100% ägare av. Du får en ränta på 6% per år.
Din årsränta blir då: 100 000 x 0,06 = 6 000 kronor
Många gånger är det så att det handlar om mindre perioder än ett år, och då vill du veta vad din dagsränta är:
6 000 / 365 = 16,44 kr (Vill du veta veckoränta 16,44 x 7 = 115 kr)
Det är här den hävstång vi nämnde tidigare kommer in. Du vill öka hävstången till ett positivt resultat. Här ökar då riskerna att ditt aktieinnehav ska minska i värde, men många gånger ökar också möjligheterna till vinst. Vi ska ge ett exempel på det du vill ha, vilket är en vinst. Att många också förlorar pengar är ingen hemlighet, varvid vi också lär dig via ett exempel hur det kan se ut.

Exempel på belåning med vinst

Du startade med ett helägt och betalt aktievärde av 25 000 kr. Du har belåning på 100 000 kr, vilket totalt landar på 125 000 kronor. Allt kapital är nu återinvesterat i aktier.
I detta exempel stiger aktiekursen under en period av 180 dagar. Din ökning är 15% vilket gör att du total har ett aktieinnehav med ett marknadsvärde av 143 750 kr. För att få reda på hur stor din totala vinst är, måste du då första ta bort lånade pengar.
143 750 – 100 000 kr = 43 750 kr
Efter detta har du en ränta du betalt på totalt: 2 958 kr. Detta lägger du samman med värdet av ditt initiala aktieinnehav och får följande resultat: 25 000 + 2 958 = 27 958 kr.
Den slutliga beräkningen blir då: 43 750 – 27 958 = 15 792 kr
Du har alltså gjort en vinst på 63% av det egna initiala marknadsvärdet om du säljer allt vid denna tidpunkt.
Räknar du till det totala investerade kapitalet inkluderat med belåning har du gjort en nettovinst på: 12,63%.

Exempel på belåning med förlust

Du startade med ett helägt och betalt aktievärde av 25 000 kr. Du har belåning på 100 000 kr, vilket totalt landar på 125 000 kronor. Allt kapital är nu återinvesterat i aktier.
Till skillnad mot förra exemplet går det under en period av 365 dagar dåligt och chansen mellan att öka och minska i värde är inte till din favör. Här har ditt marknadsvärde på ditt totala aktieinnehav sjunkit med 15%. Ditt totala marknadsvärde är nu 106 250 kr. Här har du genast mer förlust än vad som är hälsosamt. Beräkningen går till som tidigare.
106 250 – 100 000 kr = 6 250 kr
Du har alltså bara kvar 6 250 kronor av ditt initiala investerade kapital. Du har sedan ränta att dra bort på totalt 6 000 kr. detta ger ett resultat av 250 kronor kvar av ditt satsade kapital av 25 000 kronor. Helt enkelt kan vi säga att du gjort 100% förlust av eget kapital.
Slår du samman det hela har du 100 250 kr kvar av 125 000 kronor, vilket är en reell förlust av cirka 20%.
I detta läge har du fortfarande chansen att ta dig ur denna spiral utan förluster i form av skulder, för att inte råka ut för mera förlust. Här handlar det om kunskaper och kyla samt vad du verkligen tror ska ske i framtiden.

Sammanfattning belåningsvärde – Att tänka på och övrig information

Utöver den risk du utsätter dig för vid belåning, där du vill låna genom att pantsätta ditt aktieinnehav, finns det mer saker att tänka på när du vill investera i belåning av aktier. Alla vill tjäna mer pengar, men i slutändan gäller det att du får tillbaka det du satsat. Detta är också fullt möjligt och finns stora chanser till genom att belåna ett aktieinnehav. Det finns dock många skar att se till.
Några extra av dessa är att du personligen anses ansvarig för eventuella förluster. Här kan då en individuell kreditprövning utföras när du vill låna innan belåning beviljas. Mer tillkommer också att du vid en större nedgång på marknaden kan råka ut för en så kallad tvångsförsäljning av ditt aktieinnehav. Detta ställer vi likvärdigt med en indrivning av Kronofogden vid ett obetalt lån, men att det istället sker via en mäklare på aktiemarknaden.
Idag är det många som vill tjäna mer pengar genom att ta lån och investera pengar. Ett av de bästa sätten är belåning av aktier om du jämför med andra lån. Dock ska du se till att du har de kunskaper som krävs så att du får tillbaka investerad kapital. Bara detta kräver kunskaper.

Läs gärna vår artikel: Belåning av aktier

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser