Belåningsvärde, vad är det? förklaring och definition

Belåningsvärde är det värde som en aktie, värdepapper eller fastighet högst kan belånas till.

Belåningsvärdet beräknas utifrån marknadsvärdet och belåningsgraden.

Belåningsvärdet kan både stiga och sjunka.

Vilket belåningsvärde ett värdepapper får beror framför allt på volatiliteten och likviditeten i en aktie.

Belåningsvärde betyder på engelska The collateral value.

Synonymer till

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.