Belåningsvärde

Belåningsvärde är det värde som en aktie, värdepapper eller fastighet högst kan belånas till. Belåningsvärdet är alltså det högsta värdet som det går att få ditt värdepapper eller hus belånat till.

Belåningsvärdet beräknas utifrån marknadsvärdet och belåningsgraden.

Belåningsvärdet kan både stiga och sjunka.

Vilket belåningsvärde ett värdepapper får beror framför allt på volatiliteten och likviditeten i en aktie.

Belåningsvärde betyder på engelska The collateral value.

Synonymer till belåningsvärde har varit svårt att hitta. Lämna gärna i kommentarsfältet om du vet något ord som är en synonym.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.