April 4

Multiplikatoreffekt, vad är det? – definition av multiplikatoreffekter (Keynes)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Multiplikatoreffekt definition

Multiplikatoreffekt är ökningen av ett lands penningmängd vilket resulterar i att bankerna kan låna ut pengar. En multiplikatoreffekt är en ekonomisk term som beskriver hur ändringar i penningmängden förstoras av kedjereaktioner från ekonomiska aktiviteter.

Multiplikatoreffekt myntades av John Maynard Keynes i sin bok The General theory of employment, interest and money.

Multiplikatoreffekt går ut på att en ökning av konsumtion eller investeringar ökar inkomster mer än den ursprungliga ökningen. Det blir en så kallad multipel ökning.

Multiplikatoreffekten kan även uppstå i många olika former, men ett vanligt exempel är banklån.

Multiplikatoreffekten består i att den ursprungliga utgiftökningen understiger intäkterna för den förda politiken – genom att de ökade offentliga investeringarna och konsumtionen genererar arbetstillfällen, vilket i sin tur innebär att det leder till ytterligare konsumtion och fler investeringar.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser