April 4

Bästa swingtradingaktierna – Hur man hittar aktier till swingtrading

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att finna de bästa Swingtradingaktierna kan innebära användandet av grundläggande data, teknisk analys samt de kriterier som är fastställda i din tradingstrategi. Läs vidare för att lära dig mera om allt detta.

Swingtrading är en stil av handel där swingtraders försöker dra nytta av upp och nedgångar i aktiekurserna, och trades brukar pågå från några dagar till några veckor. Du kan tjäna pengar med denna typ av trading , men först måste du veta hur man hittar rätt aktier för att handla.

Du kan hitta aktier att swingtrejda genom att använda några av följande metoder:

  • Välj aktier av företag som har en kultur av konsekvent släppa relevant och tillförlitlig information under marknadstimmar
  • Screena aktier baserat på handelsvolym och volatilitet, och välj de som handlar över 500.000 aktier per dag med måttlig prisvolatilitet
  • Tekniskt analysera de valda aktierna för att undvika aktier som visar korrelation och sedan kategorisera dem i “potentiella köp” och “potentiella sälja kort” aktier
  • Använd din tradingstrategi, välj de aktier som visar giltiga köpa och sälja korta uppställningar från respektive kategorier

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

 

Den perfekta källan för att lära dig finna rätt Swingtradingaktier: Swingtrading Signaler

Komihåg att de strategier och de exempel du finner i denna artikel inte alls är det enda rätta svaret. Varje enskild trader har sitt eget sätt att utföra trading och det är inte alls så att en nödvändigtvis är bättre än den andra. Dock kommer de metoder du läser om i denna artikel beröra olika metoder som den stora massan av swingtraders använder sig av.

 

 

Hur man hittar aktier till Swing Handel

Fundamental information

När vi letar efter intressanta aktier för Swingtrading, blir det första att se till hur stort åtagande ett företag har när det gäller att informera omvärlden om deras verksamhet. Med andra ord, leta efter aktier i företag som alltid ger ut pålitlig information rörande deras verksamhet via pressreleaser och alltid ger informationen i rätt tid.

Det är mycket du ser och läser i nyheterna om olika aktier, men du ska enbart koncentrera dig på det som verkligen har relevans såsom nyheter om nya produkter, personalförändringar i ledningsposition, eventuella rekonstruktioner, övertaganden, sammanslagningar, uppköp, aktiesplit, utdelningar samt offentliga erbjudanden. Givetvis, ska du heller inte missa att se över hur mycket företaget går med vinst.

Gällande alla aktier du har för avsikt att investera i, ska du alltid kontrollera företagets nyhetskalender för att få ett hum om vilken information de delger allmänheten. Hur de delger informationen i relation till börsens öppettider. Vissa företag släpper stora delar av sina nyheter, inklusive finansiella rapporter, efter att börsen är stängd.

Swingtrading, i motsats till Daytrading, kräver att du håller dina poster över natten. I det fallet kan ett släpp av viktiga nyheter efter det att börsen stängt, (exempelvis omsättning och vinst), skapa en kraftigare volatilitet rörande en aktie med anledning av värdeförändringar innan börsen öppnar. Detta betyder inte att du måste avstå från trading med dessa aktier, men det ger klara signaler att du gör ett bättre val med aktier i företag som släpper sina nyheter under de timmar börsen är öppen.

Vad du än väljer att handla med, ska du alltid försäkra dig om att du är fullt uppdaterad och har all nödvändig information rörande de företag och de aktier du ska handla med. Som tillägg till företagets egna hemsida och viktiga informationskällor som MarketWatch, CNBC och Bloomberg gör du också ett bra val att kontrollera SECFilings.com för mera information.

Ytterligare något som vissa swingtraders gör är att indela aktier med solida grunder (konstanta kvartals- och årsomsättningar samt växande vinster, låg skuldbörda och ett sunt utbetalningsförhållande) under ”potentiella köp”. Detta medan de aktier som har svaga fundamentala grunder sorteras under eventuella ”kortsiktiga investeringar”.

Komihåg att många som ägnar sig åt Swingtrading enbart ser till tekniska mönster och analyser rörande värdeförändringar och bortser från fundamentala data.

Teknisk analys

Många traders använder sig av teknisk analys som den enda metoden att finna bästa Swingtradingaktier. Nedan ska vi diskutera de viktigaste aspekterna rörande en teknisk analys som swingtraders använder sig av för att hitta de aktier de handlar med.

Daglig handelsvolym

Detta är en av de viktigaste parametrarna för att kontrollera olika aktier. Anledningen till det är mycket enkel. När du ägnar dig åt Swingtrading ska du enbart handla med de aktier som tillräckligt likvida, så att du utan problem kan ingå och avsluta handel när du vill.

Likviditet, är för det mesta, en parameter som bygger på daglig handelsvolym av en aktie. Se till att alltid välja de aktier som har en lägsta handelsvolym på 500 000 aktier per dag. Dessa val kommer att säkerställa att du alltid kan köpa eller sälja ett par hundra aktier precis när du själv önskar.

Missa inte: Kan du bli rik på Swingtrading

Prisvolatilitet

En annan mycket viktig parameter handlar om att överväga hur stor volatilitet ett pris på en aktie har. Med andra ord, hur kraftiga är de värdeförändringar som sker och hur lång tid tar de från början till slut? Som swingtrader är ditt mål att tjäna på de svängar som utgör ett prisfall eller en värdeökning, vilket gör att du vill handla med aktier som gör märkbara rörelser rörande priset varje gång och undvika de aktier som inte rör sig märkbart.

En av de parametrar som avgör den volatilitet som finns rörande en vissa aktie är ”Beta”. Betavärdet hos en aktie är ett mätvärde som avgör en akties volatilitet i jämförelse med den volatilitet som finns i ditt marknadsindex. Vissa swingtraders väljer enbart aktier som har ett betavärde över 1.0.

Association

För associerade aktier, det som påverkar en aktie kommer också att påverka den andra, kommer en förlust på den ena nästan helt säkert också drabba den andra. Det är mycket viktigt att du undviker alla de aktier som har en relation till varandra. Detta är nödvändigt för att minimera de risker du har i din portfölj. En tumregel är att alltid undvika att välja många aktier inom en och samma industri eller företag som erbjuder liknande produkter.

Pris

Om du inte har för avsikt att utföra handel med det vi kallar ”Penny stocks”, ska du alltid se till att du filtrerar aktier baserat på pris. Du ska sätta ditt eget lägsta pris för de aktier du avser att handla med.

Relativ styrka

Detta är ett mätvärde på en akties pristrend jämfört med en annan aktie, industri eller marknadens index. Detta jämför prisutvecklingen hos en aktie med en andra. De aktier som har gjort ett bättre resultat än marknadens index, anses vara ledare i respektive marknad, medan de som har presterat dåligt betraktas som förlorare.

Vissa swingtraders handlar efter marknadens generella värde rörande relativ styrka rörande de aktier de har valt för att finna ledare och förlorare. Detta för att sedan indela dem i grupper som potentiella  köp och potentiella kortsiktiga investeringar. Efter detta använder de sedan sin tradingstrategi för finna köp och säljsignaler from sina uppsatta regler.

Filtrera aktier

Trots att det är fullt möjligt att manuellt kontrollera aktier genom att använda ovan nämnda parametrar, blir det mycket enklare att använda ett verktyg. Där kan du själv lägga in de olika variabler och få en lista av aktier som möter upp mot dina kriterier på bara några sekunder. Det finns många typer av filter på nätet såsom Finviz eller StockRover. Använd dem för att förenkla delar av din trading.

Din tradingstrategi

Som en trader på aktiemarknaden måste du ha en tradingstrategi. Helt enkelt ett set av olika kriterier som tydligt talar om när det är tillfälle att köpa respektive sälja en aktie. Detta kan vara ett diagrammönster såsom triangel eller huvud och skuldra eller så kan det vara en signal från en tradingindikator (övervärderad/undervärderad) i Stochastic eller RSI som exempel.

Efter att ha sorterat aktier efter deras fundamentala data ska du ha fått ihop en rad aktier som tillhör grupperna ”potentiella köp” samt ”kortsiktiga investeringar”. Ditt nästa jobb blir då att använda din tradingstrategi för att välja ut de som din tradingstrategi signalerar från gruppen av potentiella köp. Detta är de aktier du ska handla med. Du ska också samla de aktier som du fortfarande inte registrerat köpsignaler på i en separat lista som du håller koll på till dess var och en av dem genererar en signal för köp.

På samma sätt kommer du också att välja aktier ur det du kallat för kortsiktiga investeringar. Här gäller det att de har en säljsignal istället. Här kan du sedan placera ett lägsta pris för försäljning på dessa. Likaså de som fortfarande inte genererar säljsignal, ska placeras i en separat grupp tills dessa var och en av dem har en tydlig signal.

Sammanfattning

Att finna de bästa Swingtradingaktierna kan innebära att du måste kontrollera aktiers fundamentala data och tekniska parametrar för att slutligen välja ut ett fåtal som avger en stark köp respektive sälj potential. Detta för att sedan applicera din tradingstrategi och slutligen välja de som ger klara signaler att följa de uppsatta reglerna i din strategi.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!