April 4

Hur man använder RSI i Swingtrading

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

RSI används bäst i swingtrading för att upptäcka översålda och överköpta förhållanden. I allmänhet, när RSI flyttar över 70, anses marknaden vara överköpt. När RSI rör sig under 30 år anses det i allmänhet vara översålt. Swingtraders använder för att köpa på översålda nivåer och sälja på överköpta nivåer. 

Vill du lära dig mer om hur du kan använda RSI i swingtrading. Läs vidare så ger vi dig ytterligare vägledning!

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

 

Vad är Swingtrading?

Precis som namnet Swingtrading påtalar, är detta en metod där handlare försöker tjäna pengar på de svängar som olika finansmarknader hela tiden gör. Inom detta område betyder svängningar att värdet och priset på rör sig upp och ned under en viss tid. Swingtraders behåller mestadels sina poster under ett par dagar upp till ett maximum av några veckor.

För att kunna identifiera olika möjligheter på marknaden, brukar swingtraders oftast använda sig av tekniska analyser och i vissa fall fundamentala analyser. För sina tekniska analyser använder swingtraders oftast tekniska indikatorer som hjälper dem att finna rätta tillfälle för köp respektive sälj.

RSI, eller Relative Stength Index, är den indikator som generellt sett används när det kommer till tekniska analyser inom Swingtrading.

Missa inte: Swingtrading onlinekurs

Vad är RSI?

Relative Strength Index är en speciell indikator som hjälper traders på finansmarknaden att identifiera när marknaden är övervärderad respektive undervärderad. Den kategoriseras normalt som en händelse-indikator och utvärderar marknaden genom att mäta storleken på prisförändringar.

RSI i Swing Trading
Denna indikator visas normalt sett som en oscillator, vilket betyder ett grafiskt diagram som svänger mellan värdet 0 till 100.

RSI i Swingtrading

Som du kan se på diagrammet ovan, är RSI indikatorn normalt sett placerad under själva tradingdiagrammet som en linjär graf som i detta exempel är röd. I mitten av RSI grafen kan du se hur denna area är märkt med lila färg. Den högsta nivån påvisar övervärdering, medan den lägsta nivån påvisar undervärdering. Med andra ord betyder detta att varje gång som RSI linjer korsar den övre nivån, påvisar detta att den specifika aktien är övervärderad. Som motsats till det så kommer en RSI linje som korsar den nedre tröskelnivån att påvisa att en aktie är undervärderad.

Vad är undervärdering respektive övervärdering?

För att du ska kunna använda dig av RSI i Swingtrading, är det mycket viktigt att du vet vad undervärdering och övervärdering är.

Precis som på alla marknader, gällande alla produkter, så är det tillgång och efterfrågan som styr. Alla produkter och tjänster inklusive finansiella tillgångar jobbar efter regeln tillgång och efterfrågan. Om det finns större tillgång än det finns intresse för, kommer priset/värdet för det mesta att falla. Om det finns en större efterfrågan än det finns tillgång, så ökar för det mesta priset/värdet.

På olika finansmarknader, som aktieindex, händer det att ett värde på en aktie ökar för mycket och många gånger för fort. Vid dessa tillfällen brukar man hänvisa till att marknaden/aktien är övervärderad.

Motsvarigheten är då när värdet på en marknad eller en specifik aktie faller för mycket och orealistiskt snabbt. Då säger investerare och traders att det handlar om en undervärdering.

Nedan kan du se ett diagram där RSI har applicerats, där övervärdering samt undervärdering har markerats med pilar.

Hur man använder RSI i Swing Trading

Hur man använder RSI i Swing Trading

I båda dessa fall har marknaden oftast reagerat på en reversering i trend och försökt att korrigera priset därefter. I det fall där marknaden anses vara övervärderad, kommer marknadspriserna att få en fallande trend. Detta medan en markering för undervärdering vill resultera i att marknaden får en uppåtgående trend. Detta är de tendenser och svängningar på vissa marknader som man drar fördel av i Swingtrading som bygger på genomsnittliga svängningar på marknaden.

Att använda RSI i Swingtrading

Som vi redan har nämnt ovan, är RSI en indikator som oftast används in Swingtrading, för att kunna identifiera när marknaden ska falla tillbaka till sitt genomsnittliga värde. Som vi beskrivit ovan, är ett RSI-värde på mera än 70 oftast ansett som en markering att marknaden är övervärderad. Ett RSI-värde på mindre än 30 påvisar i motsats att marknaden är undervärderad.

En vanlig RSI strategi

En vanlig strategi som används av traders är att ingå affärer när RSI-värdet är lägre än 30, för att sedan sölja när det blir högre, som exempelvis 50. De tröskelvärden som ger signaler för att köpa eller sälja, kan modifieras för att passa olika marknader samt den tidsperiod du ämnar investera inom.

Normalt brukar du behöva justera dina tröskelvärden till möjligtvis 80 och 40 gällande en marknad på uppgång, medan värden som 60 och 20 passar i en fallande marknad. Detta för att en marknad på uppgång tenderar till att öka mera innan den slutligen reverserar. Detta medan motsatsen gäller för en fallande marknad.

Dock är det värt att notera att under en lång och stark trend, kan marknaden vissa gånger ta lite tid på sig att reversera. Som exempel, om det pågår en mycket stark hausse-trend när en övervärdering identifieras, kan marknaden ta extra tid på sig att initiera en reversering. I dessa fall kan du vissa gånger upptäcka en divergens.

RSI – Skillnader

En divergens gällande RSI är när en RSI linje rör sig i motsatt riktning mot prisgrafen. Som exempel, en RSI kan ha nått botten av en undervärdering för att sedan börja återhämta sig. Detta medan marknaden fortfarande faller.

RSI-indikatorn tillämpades på ett diagram som visar en hausseartad avvikelse

Bullish RSI DIvergence

 

I det fallet har vi en RSI divergens som bygger på en hausse. Naturligtvis finns det också RSI divergens som bygger på en baisse, vilket då blir en motsats till hausse-divergens. Med andra ord, om RSI-linjen vänder om från en hög värdering medan priset på en aktie fortfarande går uppåt, har vi en divergens baserad på en baisse.

Divergens kan sägas vara en starkare indikation på övervärdering eller undervärdering. Ju längre tid en divergens existerar, desto mera troligt är det att marknaden vänder. Givetvis, är det mycket svårt att veta exakt hur lång tid det tar innan marknaden verkligen vänder. Dock, kan det vara en stor hjälp att kunna identifiera en divergens när detta kombineras med andra indikatorer eller värderingsmönster.

RSI Breakouts

Det vanligaste sättet att använda RSI i Swingtrading är för att identifiera undervärderingar. Dock kommer du se att genomsnittlig tillbakagång inte alls fungerar så bra i vissa marknader. På dessa marknader kan det vara bättre att använda RSI för att identifiera en uppgång istället. Som ett exempel kan du prova att köpa vid ett traditionellt scenario som påvisar övervärdering, i hopp om att fånga en ny trend.

Kom bara ihåg att trend och breakout strategier tenderar till att ha mycket få vinnande affärer i jämförelse med genomsnittlig tillbakagång. Det kan få den psykologiska pressen inom Swingtrading svårare att hantera.

Glöm inte: Läs våra Swingtrading Guider!

Stöd och motstånd

RSI kan också användas som stöd och motståndsnivåer. Om du kikar på ett diagram och noterar att det finns vissa RSI nivåer där priset vände om eller fann det svårt att forcera. Ja, då kan du dra slutsatsen att priset i de flesta fall kommer att få svårt vid samma nivåer ytterligare gånger.

Vill du veta mera om stöd och motstånd, finner du många artiklar om detta i vår blogg.

RSI – Tillsammans med andra indikatorer

Enbart RSI i sig, kan fungera bra vid Swingtrading, men om du kopplar samman denna indikator med flera, såsom värdemönster kan du lyckas skapa bättre tradingsignaler. Här finns det egentligen inget som är rätt eller fel. Experimentera med olika indikatorer som ADX och MACD och se om du på egen hand kan få till något som ser lovande ut.

Sammanfattning

RSI är en av de mest använda indikatorerna inom Swingtrading. Denna metod fungerar både för att finna övervärderingar och undervärderingar av aktier och marknader. Detta såväl som att identifiera så kallade breakouts som kan vara värdefulla att följa.

Om du vill ha mera Swingtrading råd och tips, rekommenderar vi att du kikar närmare på våra många Swingtrading guider.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!