April 4

Swingtrading Indikatorer (Bästa indikatorn för Swingtraders)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Swingtrading är en mycket populär form av trading, då denna inte alls kräver extremt mycket tid att utföra. Med en bra tradingstrategi, behöver det inte ta mera än 20 minuter per dag. Affärer (trades) inom Swingtrading brukar vara mellan ett par dagar upp till ett par veckor där de försöker fånga de stora svängningarna på marknaden.

I Swingtrading måste du utnyttja en rad olika indikatorer/signaler när du forskar och söker finna olika trender på marknaden. Vissa av dessa indikatorer kan vara mycket komplicerade. Faktum är att det skulle vara omöjligt för någon som är ny på marknaden att förstå vissa av de indikatorer som används av professionella firmor.

Hur som helst, är många av de vanligaste och mest använda indikatorerna mycket enkla i sin natur. Ett annat faktum är att de flesta tradingindikatorer som även används av professionella investerare, är precis de som de lärde sig under sina första aktiva veckor inom trading.

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

Enligt oss, är några av de bästa indikatorerna och metoderna för Swingtrading:

  • Genomsnittliga rörelsetal
  • Volym
  • RSI (Relative Strength Index)
  • Stöd och motstånd

Alla Swingtrading indikatorer ovan är vedertagna och använda på det breda planet och kommer att hjälpa dig lyckas bättre med Swingtrading.

Konsten att förstå begränsningarna i Swingtrading indikatorer

Innan vi går vidare till indikatorerna i sig, är det viktigt att ha förståelse för vad de står för. Tradingindikatorer är inte alls bättre än andra former av tekniska analyser, och ska aldrig ses som ett verktyg till garanterad framgång. Det finns aldrig någon garanti för att en affär vill ge avkastning bara för att en tradingindikator signalerade detta.

Nedan ser du några andra faktorer som kan påverka om du slutligen gör en vinst eller om du tar en förlust i Swingtrading:

  • Olika förutsättningar på marknaden kan många gånger dämpa effektiviteten av indikatorer. Även om det ser ut som ett värdepapper ska gå upp, kan helt plötsligt en bred uppfattning om en kommande baisse få det att sjunka ytterligare i värde.
  • Din timing måste vara exakt. Att ge sig in vid exakt rätt tillfälle, kan vara nödvändigt för att landa en hög avkastning.
  • Det som många människor kallas för känsla, är helt enkelt erfarenhet. Precis som med allt annat, blir du bättre som trader ju mera tid du spenderar på att forska och plocka upp marknadens signaler.

Vidare kommer fyra tradingindikatorer och några av deras olika varianter, som du kan använda för att utföra enklare Swingtrading. När dessa används på rätt sätt, bör de vara tillräckligt för att du ska kunna få en bra avkastning på din investering.

Missa inte: Gå vår Swingtrading kurs och få reda på hur enkelt det är med Swingtrading och ett heltidsarbete.

Genomsnittliga rörelsetal

Den genomsnittliga rörelsen på marknaden är en av de enklaste och lättaste tradingindikatorerna inom Swingtrading. En genomsnittlig rörelse slätar ut den oregelbundna och kortsiktiga värdeförändringen och hjälper oss att bättre förstå i vilken riktning ett värdepapper rör sig. Genomsnittliga rörelser är bra indikatorer i sig själva, men används också som grund för mera beskrivande indikatorer.

Komihåg att genomsnittliga rörelser nästan alltid ligger efter realtidspriset med anledning av tiden det tar att skapa dessa grafer. Ju mera data som ska hanteras, desto mera ligger de efter. Med anledning av det säger det sunda förnuftet att det bästa blir att kombinera genomsnittliga rörelser både på kort och lång sikt. Genom att göra så får du förståelse för både de långsiktiga och kortsiktiga trenderna, vilket ger dig en mera solid grund att basera dina val på.

Genomsnittliga rörelser med en längd runt 100-200 räknas normalt som långsiktiga, 50-200 medellånga medan 5-50 faller inom ramen för kortsiktiga.

Missa inte våra tradingsignaler och våra Swingtrading guider.

Enkelt genomsnittligt rörelsetal vs. Exponentiellt genomsnittligt rörelsetal

En SMA tar helt enkelt medelvärdet av en uppsättning data och placerar detta över det grafiska diagrammet. Det betyder således att alla värden väger lika tungt när de tas med i beräkningen.

En EMA ger värden av olika vikt. Här är alla de senaste data av större vikt. Med andra ord kommer en EMA att snabbare uppvisa förändringar i ett värde, vilket ger mindre släpp mot realtiden.

Vår erfarenhet säger att exponentiellt genomsnittligt rörelsetal fungerar bäst, men det finns naturligtvis fall där det motsatta också gäller. Detta är något som alltid varierar beroende på strategi och marknad.

Crossovers

När kortsiktiga genomsnittliga rörelser korsar de långsiktiga, anses ett värdepapper vara på väg uppåt och en signal för köp genereras. Detta är känt som en crossover och är ett mycket populärt sätt att använda indikatorer för genomsnittliga rörelsetal.

Swing Trading Indicators (Bästa indikatorer för Swing Traders)

Se till diagrammet över Microsoft ovan. Nära början av februari 2019, korsar det kortsiktiga MA (20 dagar) över det långsiktiga MA (50 dagar). Detta är något som kallas för en hausse-artad crossover, som då indikerar en kommande värdeökning. Som du också kan se, så har aktien rört sig i en konstant uppåtgående trend sedan dess.

Givetvis är motsatsen också möjlig. Om en kortsiktig MA korsar den långsiktiga MA, men i den andra riktningen. Ja, då kan en nedåtgående trend vara på gång. Detta är något som du också kan se i samma diagram innan den uppåtgående trenden påbörjades.

Nu går vi vidare till den mindre roliga delen. Medan crossovers rörande genomsnittliga medeltal är något som ständigt tas upp på nätet, är sanningen att de faktiskt inte fungerar så bra. För några decennier sedan, var dock situationen annorlunda. Då kunde en Swingtrader som ägnade sig år MA crossovers strategier tjäna riktigt mycket pengar.

Även om crossovers idag har spelat ut sin vikt som ett komplett tradingsystem, så fungerar det fortfarande som en kompletterande del. Idag är detta ett filter. I ett flertal av våra tradingstrategier, filtrerar vi ut dåliga affärer, genom att kräva att det kortsiktiga genomsnittet ska vara över eller under det långsiktiga.

Handelsvolym

Handelsvolym kan användas för att fastställa hur stark en trend är. En värdeökning i samband med ökad handelsvolym signalerar en starkare marknad, än en värdeökning tillsammans med en minskad handelsvolym. Detta därför att om volymen ökar, betyder detta en kraftigare tilltro till trenden. I motsats, betyder en minskad handelsvolym att det inte finns någon tilltro till en trend med bibehållet ökat värde.

I Swingtrading kan volymen användas med en annan indikator eller som en signal i sig självt. Låt oss se vidare på hur du kan använda volym för effektiv Swingtrading.

Att se reverseringar genom att använda volym i Swingtrading

Oavsett när en marknad är på uppgång, ska traders också kunna se en kraftfull, förhoppningsvis ökande handelsvolym. För att ett värde ska fortsätta öka, måste det finnas tillräckligt med köpare som är redo att trycka upp priset ytterligare.

För att förklara det hela så enkelt som möjligt. En värdeökning eller minskning i värde i kombination med en liten handelsvolym är inget att ta fasta på. Dock, är en kraftig uppgång eller nedgång i värde i kombination med en kraftig ökning i handelsvolym något att se till. Detta brukar tendera till att vara något att ta på, som kan ge relativt klara signaler på vilken väg ett värdepapper kommer att gå.

Precis innan en trend reverserar, är det oftast en kraftigt ökad handelsvolym. Detta med anledning av att många människor med små och stora poster, har väntat på att sälja och gör detta på samma gång. Detta är alltid en period med hög volatilitet, som sedan följs av en trend som reverserar.

Nedan ser du några exempel på toppar i handelsvolym, som föregår en förändring i marknadens riktning:

Swing-handelsvolymindikator

Swing-handelsvolymindikator

 

Att se hausse signaler via handelsvolym i Swingtrading

Ett mönster som traders använder sig av, är att leta efter en nedgång som händer rörande priset för ett värdepapper. Detta följt av en uppgång och ytterligare en nedgång, där nedgången inte är lika kraftig som den första i kombination med minskad handelsvolym, kan ses som en signal för en kommande hausse.

Nedan ser du ett exempel på ett sådant mönster. Som du kan se, kan detta mönster benämnas uppvisa en volymdivergens.

Volymdivergens

Volymdivergens

Idén bakom detta mönster är att en negativ trend tappar drivkraft och styrka, vilket är uppenbart genom att:

  1. Handelsvolymen, och tillsammans med den sjunker pressen att sälja.
  2. Björnarna misslyckades med att pressa priset lägre än den förra nedgången.

Relative Strength Index (RSI) – Index för relativ styrka

Denna tradingindikator fungerar som en oscillator med rörelser mellan 0 till 100. Normalt sett, kommer ett värde av 70 eller mera på denna tradingindikator skapa signaler som talar för att ett värdepapper är övervärderat. Detta medan ett värde av 30 eller under skapar signaler som talar för en undervärdering. Den typiska förståelsen för ett RSI-värde, är att köpa när indikatorn rör sig in på undervärderat territorium, medan du ska sälja när värdet påvisar en övervärdering. Se nedan:

 

RSI i Swing Trading

RSI i Swingtrading

Det är viktigt att komma ihåg att signal för övervärdering nästan alltid kommer att genereras vid en uppåtgående trend. Precis som signal för undervärdering genereras vid en fallande trend. Här är det alltid upp till dig som swingtrader att avgöra vilken vikt du ska lägga på dessa signaler.

Medan de flesta anser att RSI fungerar bäst att använda som en indikator för reversering, så tycker vi från vår erfarenhet att detta värde också fungerar bra som en indikation för en kommande kraft.

Andra sätt att använda RSI

Medan du helt enkelt kan hålla utkik efter signaler för övervärdering och undervärdering, finns det också flera sätt att använda RSI.

Precis som med handelsvolym vi tidigare gick igenom, kan en avvikelse hjälpa dig att finna förändringar på marknaden.

Att se avvikelser med hjälp av RSI är mest tillförlitligt när marknaden har haft en lång trend. En avvikelse blir då en signal att marknaden börjar förlora drivkraft och styrka, vilket signalerar att marknaden ar en motsatt riktning inom kort.

Ta en titt på diagrammet nedan:

RSI-avvikelse

RSI-avvikelse

Här ser du hur RSI indikatorn påbörjade sin nedgång, efter att den haft en lång uppåtgående trend, medan värdet fortsatte öka. Inom kort resulterade den nämnda avvikelsen i en motsatt riktning på trenden.

Tidsintervallen som använts för trenden ovan är 14. Detta är den generella tidsintervallen som de flesta swingtraders använder. Dock är vår uppfattning att de bästa resultaten finns någonstans i tidsintervallerna 2-10.

The RSI är en mycket mångsidig tradingindikator, som kommer att hjälpa dig även när du kommit till ett mera avancerat stadium i din trading. Att studera RSI ordentligt och lära sig alla dess intrikat kan hjälpa dig mycket.

Stöd och motstånd

Enkelt förklarat, nivåer på stöd och motstånd är prisnivåer som värdepapper har svårt att passera. När ett värdepapper sjunker till sin stödnivå, gör ett ökat intresse det svårt för priset att sjunka under denna nivå. Precis som när ett värdepapper ökar sitt värde så mycket att det når sin motståndsnivå, leder den ökade tillgången till en omöjlighet för värdet att öka ytterligare.

Motstånd blir support

Motstånd blir support

På bilden ovan kan du se hur värdet bröt motståndsnivån, som sedan blev en stödnivå som värdet åter testade med gott resultat.

Komihåg att både motståndsnivå och stödnivå alltid är teoretiska värden baserade på tekniska analyser. Normalt sett tar det mycket kraft att forcera en motståndsnivå. Vid ett sådant tillfälle, blir oftast den gamla motståndsnivån den nya stödnivån som på bilden ovan.

I Swingtrading. Kan traders använda stöd och motstånd för att bedöma och fastställa sin tidpunkt för köp respektive avyttring av en specifik post. Som exempel, om ett värdepapper har en stödnivå på 100 dollar kan det vara värde att öppna en investering på lång sikt när värdet ligger nära denna punkt.

Hela nummer (jämna siffror)

Eleganta och trivsamma hela nummer (jämna siffror) brukar oftast vara det som blir stöd och motståndsnivåer för värdepapper. Detta beror helt enkelt på att många mäklarfirmor så väl som privata investerare sätter säljpris respektive maximal förlust vid dessa nivåer.

Som exempel, för att ett värdepapper ska forcera sin motståndsnivå, måste alla av denna fonds poster fyllas innan det kan passera det satta värdet på 100 dollar som var värdepapprets motståndsnivå. En fonds post i en aktie kan vara extremt stor och med anledning av detta kan 100 dollar komma att bli motståndsvärdet för detta värdepapper.

Att använda sig av stöd och motståndsnivåer som en tradingindikator är mycket svårt. Dock kommer förmågan att kunna fastställa dessa nivåer vara av stort värde och nytta när du ägnar dig åt Swingtrading. Detta med anledning av att du kommer att kunna dra nytta av och rida på trenden, medan du samtidigt har en bra uppfattning om var värdet kommer att möta ett starkt motstånd.

För att skaffa dig mera information och förståelse för hur stöd och motståndsnivåer verkligen fungerar, rekommenderar vi att du läser vår artikel om stöd och motstånd.

Artikeln är en översättning från vår engelska systersida The Robust Trader. Vi ber om ursäkt för dåligt språk. Skyll på Google Translate… 🙂

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!