April 4

Branschfonder: Definition och förklaring av en bra branschfond

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Branschfonder är en bred kategori av fonder där fokus ligger på en särskild bransch. Om du vill investera specifikt i exempelvis bioteknik, fastigheter, ny energi eller ädelmetaller då är det en branschfond du ska leta efter.

Så hittar du en bra branschfond

För branschfonder är det viktigaste givetvis att först välja vilken bransch du vill investera i. Läs på om vad som påverkar olika branscher. Vissa branscher är ocykliska och påverkas inte så mycket av konjunkturläget. Hit hör till exempel livsmedel och läkemedel.

Många andra branscher är cykliska och påverkas på olika sätt av konjunkturläget. Till exempel brukar skogsaktier och konsultbolag stiga i värde tidigt i en konjunkturuppgång. Därefter brukar konsumentprodukter och bolag som är underleverantörer till industrin gynnas.

Fastighetsaktier/bygg tar fart sent i konjunkturcykeln. När investerare flyttar pengar från en bransch till en annan sker en så kallad sektorsrotation. Det kan vara svårt för en småsparare att hänga med och bedöma läget. Dessutom är det svårt – även för experter – att med säkerhet säga var i konjunkturcykeln vi befinner oss.

När du väl har hittat din en bransch som du vill investera i bör du fokusera på de billigaste fonderna i kategorin. Det finns egentligen ingen anledning att investera i en aktivt förvaltad branschfond. Ditt val av bransch och tidpunkt för investeringen kommer att ha större betydelse för din avkastning än ditt val av fondförvaltare.

Bra branschfonder

Genom att spara i branschfonder kan du få exponering mot en eller flera branscher som du tror extra mycket på. Det finns ett stort antal branscher att välja bland, exempelvis:

 • Bioteknik
 • Energi
 • Fastighetsfonder
 • Finanssektorn
 • Industri
 • Infrastruktur
 • Jordbruk
 • Kommunikation
 • Konsumentbolag
 • Läkemedel
 • Miljö
 • Ny energiteknik
 • Ny teknik
 • Onoterade bolag
 • Råvaror
 • Vattenresurser
 • Ädelmetaller

Några exempel på populära branschfonder

Fastighetsfonder

 1. Länsförsäkringar fastighetsfond A
 2. Avanza Fastighet by Norhammar
 3. IKC Fastighetsfond A
 4. Swedbank Robur Fastighet A
 5. ODIN Fastighet C SEK

Läkemedelsfonder

 1. Handelsbanken Hälsovård Tema 
 2. DNB Health Care A
 3. Swedbank Robur Healthcare
 4. SEB Läkemedelsfond
 5. C WorldWide Healthcare Select

Råvaror

 1. BGF World Mining A2
 2. Atlant Green Tech Metals
 3. Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU
 4. Allianz Global Metal and Minings
 5. BGF Natural Resources Gr & Inc A2

Ny teknik

 1. Swedbank Robur Ny Teknik A
 2. TIN Ny Teknik A
 3. Avanza World Tech by TIN
 4. Swedbank Robur Technology A
 5. Thematica – Future Mobility Ret1 SEK Acc

Energi

 1. Handelsbanken Hållbar Energi A
 2. BNP Paribas Energy Transition
 3. BGF World Energy A2
 4. DNB Fund Renewable Energy retail A
 5. Schroder ISF Global Energy A

Miljö

 1. CB Save Earth Fund
 2. Nordea Klimatfond BP SEK
 3. BGF Circular Economy
 4. Lundmark Climate Impact Fund
 5. Storebrand Smart Cities A2

Vissa branschfonder har dessutom ett särskilt geografiskt fokus, som till exempel Europa, USA eller Asien. Oavsett vilken branschfond du väljer måste du vara medveten om att det handlar om en mycket smal fond. Risken är förvisso mycket lägre jämfört med att köpa enskilda aktier i bolag inom kategorin. Jämfört med en bredare indexfond till exempel är det dock en betydligt högre risk.

Här kan du läsa mer om våra försök att hitta de bästa fonderna.

Branschfondernas utveckling

Det går inte att tala om någon generell utveckling för branschfonder. Varje bransch har sitt jämförelseindex. Till exempel används ibland S&P Global Green Energy som jämförelseindex för ny energi. Kommunikationsfonder kan jämföras med MSCI World Communication Services. För finansbolag kan du titta på MSCI World Financials Index, och så vidare.

Det kan vara vilseledande att titta på historiken för ett visst branschindex och försöka dra några slutsatser om den fortsatta utvecklingen. I närtid är det mycket möjligt att en bransch som uppvisat god utvecklingen den senaste tiden fortsätter att prestera bra.

På sikt finns det dock inget som säger att det blir så. Börsen som helhet går på sikt upp. De flesta branschindex ökar också i värde på sikt. Skillnaden är att vissa branscher kommer att gå bättre än index medan andra kommer att gå sämre under vissa perioder. Man brukar tala att branscherna går i cykler, vilket gör det svårt att pricka rätt om man inte är en erfaren investerare.

Hur ska man spara i branschfonder?

Om du tror att en särskild bransch kommer att gå bättre än andra branscher eller allmänna index i framtiden då kan du satsa på en branschfond. Det krävs med andra ord att du har insikt i vad som kan gynna en särskild bransch framöver. Det är sällan bra att låta en branschfond utgöra basen i portföljen.

De flesta sparare gör klokt i att undvika branschfonder. Om du vill spara i en branschfond bör det vara som ett komplement till ett bredare sparande. Tänk på risken och låt inte en enskild bransch ta allt för stor plats i portföljen. Det är heller sällan klokt att köpa en specifik bransch och behålla fonden för evigt eftersom de flesta branscher går i cykler, vilket avspeglas i fondvärdet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter