April 4

Obligationsfonder 2024 (Långa räntefonder) – Bästa Obligationsfond

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Obligationsfonder (Långa räntefonder), vad är det egentligen? Bland alla olika fonder som vi kan investera i, finns det många olika typer. En del av dessa är säkrare än andra, medan andra nästan innebär lika höga risker som att investera direkt i aktier. En av de säkrare fonder som finns är långa räntefonder. En obligationsfond är något som har en koncentration på investeringar i obligationer och andra räntebärande papper. Det vanligaste är att obligationsfonder är utgivna av olika stater. Andra vanliga utgivare av dessa fonder är hypoteksinstitut och banker samt vissa stora bolag och koncerner.

Ett annat namn för obligationsfonder är räntefonder, dock kommer inte alla räntefonder att vara obligationsfonder utan ednast de som kallas långa räntefonder
När vi säger att obligationsfonder också kallas räntefonder, handlar det om de räntefonder som investerar in räntebärande värdepapper och obligationer. Speciellt då långa räntefonder. Här finns det också de räntefonder som enbart investerar i räntebärande enheter samt räntespekulation mellan valutor i olika länder. Dessa faller inte under ramen för det som kallas för långa räntefonder. I denna artikel ska vi gå närmare in på vad detta egentligen är för fonder, vilka som är de bästa obligationsfonderna 2020 samt hur det fungerar att investera i dessa fonder som blivit mycket populära inom gruppen av småsparare.

Läs mer om bästa fonderna enligt mig.

De bästa obligationsfonderna

Att idag säga vilka räntefonder eller obligationsfonder som är bäst är mycket svårt. Detta då dagens räntor är rekordlåga samt att det i vanliga fall krävs en del kunskap inom detta område för att göra de rätta valen. Vi anser att du finner de bästa ränte- och obligationsfonderna på Avanza och Nordnet.

Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap 16.21%
Fidelity Global Bond A-Dis-USD 21.60%
UBS (Lux) BS Global Dyn $ P-acc 24.15%
UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) P acc 16.90%
AS SICAV I Euro Govt Bd A Acc EUR 16.75%
FIM Emerging Yield 8.73%
SEB Corporate Bond C SEK – Lux 7.10%
Carnegie Obligationsfond A 3.37%
Nordea Stratega RäntaA 3.65%
Nordea Obligationsfond icke-utd 3.31%
Spiltan Räntefond Sverige 2.56%

På Avanza finns det också många obligationsfonder att välja bland.

Du hittar nedan lista om du klickar här.

 

img 5e56792ba5154 Samuelssons Rapport

Vad är obligationsfonder

Som vi redan beskrivit är obligationsfonder alltså detsamma som långa räntefonder och något som räknas till räntefonder och investerar i huvudsak i obligationer samt räntebärande värdepapper. Om detta vore det enda att hålla reda på, så hade allt rörande räntefonder och obligationsfonder varit enkelt. När det gäller denna typ av fonder kommer dessa att finnas i en rad olika former.
Dessa typer brukar placeras inom olika kategorier.

  • Korta räntefonder
  • Långa räntefonder (Obligationsfonder)
  • Företagsobligationsfonder

Nedan ska vi kort beskriva vad dessa tre är och vad som skiljer dem åt.

Korta räntefonder

När det gäller korta räntefonder brukar inte detta vara något som inkluderar obligationer och kommer därför inte att falla inom ramen för dessa. Dock är även korta räntefonder ett säkert alternativ för investeringar. Här handlar det om fonder som brukar ha en duration mellan 3 månader upp till 12 månader och investerar i räntebärande värdepapper.
Det säkraste alternativet när det du investerar i korta räntefonder är SSVX (Statsskuldväxlar). Dessa skulle kunna jämföras med säkerheten av ett sparkonto med insättningsgaranti. Detta leder dock till att de också ger en låg ränta. Ett bra exempel på korta räntefonder är Öhman Penningmarknadsfond.

Länga räntefonder (Obligationsfonder)

Här kommer vi till långa räntefonder, vilket är det som också bär namnet obligationsfonder. Skillnaden här är att det handlar om fonder där dessa investerar i och handlar med skuld-brev som har en duration över 1 år. Faktum är att det kan handla om större investeringar i räntebärande värdepapper och obligationer som sträcker sig över 20 till 30 år.
Du som investerar i långa räntefonder kommer här att få en betydligt bättre avkastning på din investering. Dock kommer risken med en investering i långa räntefonder och obligationsfonder att öka. Som du säkert vet finns det inte några investeringar med bra avkastning med 100 % garanti. Vad som kan sägas är att de är mycket säkrare än blandfonder, kryptofonder och exempelvis Asienfonder. De bästa är att diversifiera sina egna investeringar och satsa på både korta och långa räntefonder.

Företagsobligationsfonder

Detta är egentligen något som är en del av det som kallas för långa räntefonder. Den stora skillnaden mellan generella obligationsfonder och företagsobligationsfonder, är att dessa enbart lånar ut pengar till företag. Dessa lån (obligationer) har löptider mellan 1 till 5 år. Det finns olika typer av dessa räntefonder, där vissa kallas för High Yield, vilket står för högre avkastning.
Detta är något du i dagsläget kan glömma. Idag är det svårt att få någon avkastning på räntefonder, då räntorna är mycket låga. När sedan High Yield fonderna fokuserar på att låna ut till företag med dålig ekonomi ökar riskerna kraftigt med denna typ av investeringar.

Varför är obligationsfonder viktiga?

Den stora faktorn som gör långa räntefonder viktiga är att det klassas som ett säkrare sätt att investera. Vikten av en fond typ kan förstås först när du har kunskapen om vilka de olika fördelarna med räntefonder är:

  • Du binder inte ditt investeringskapital, vilket betyder att du nät som helst kan sälja dina fonder.
  • Friheten att köpa ena dagen, sälja den andra och ha kapitalet den tredje dagen.
  • Investeringar i olika ränte- och obligationsfonder skapar säkerheten att inte lägga alla ägg i samma korg.
  • För att investera i räntefonder krävs inget stort kapital.

En annan mycket stor fördel med ränte- och obligationsfonder är att de inte är kopplade till börsen och den vanliga aktiemarknaden. Här kommer det betyda att toppar och dalar på aktiemarknaden inte direkt påverkar rörelserna i ränte- och obligationsfonder.
Sist men inte minst kommer en kombination och en diversifiering av dina investeringar alltid vara den rätta vägen att gå. Genom att investera en del av ditt kapital i obligationsfonder, betyder detta att di med lite tur kan slå index även vid ekonomiska nedgångar.

Risker

Långa räntefonder köper värdepapper som löper längre än ett år oftast några år. De kan ocskå ha en viss risk och man bör därför köpa på ett par års sikt eller längre.
Dessa fonder påverkas mer av utvecklingen på den långa räntemarknaden som styrs av obligationer. Går marknadsräntan upp kan obligationsfonder gå ner i värde och går marknadsräntan ner kan obligationsfonder gå upp i värde. Fördelen är att vid en ränteuppgång  så får du en bättre utveckling på fonden än i en kort räntefond.  Nackdelen är att om räntan går ner förlorar du mer än om du hade köpt en kort räntefond eller satt in pengarna på ett vanligt sparkonto.
Långa räntefonder minskar i värde när räntan stiger. Långa räntefonder ökar i värde när räntan sjunker.

Vad skall man välja?

Som vi tidigare har informerat om handlar alla goda investeringar om att sprida och minimera sina risker genom diversifiering. Att diversifiera sina investeringar leder också oftast till ökad avkastning och mindre förluster. Med det sagt ska du inte investera i enbart obligationsfonder och heller inte enbart i blandfonder.
Du kan tryggt investera i båda dessa typer av fonder och även i andra såsom Sverigefonder och Asienfonder. Om du sedan lägger mindre investeringar i kryptofonder samt en del en varierad aktieportfölj, kommer du oftast vara en av de som får ut mest av dina investeringar. Gillade du denna artikeln om obligationsfonder? Du kan läsa med nedan.

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter