April 4

Nordenfonder: Investera i de nordiska marknaderna

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nordenfonder investerar i aktier på de nordiska börserna. De nordiska marknaderna omfattas av Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island. Hit hör även Åland som tillhör Finland samt Grönland och Färöarna som tillhör Danmark.

Vad är Nordenfonder?

Nordenfonder är aktiefonder med ett regionalt fokus på de nordiska länderna. De nordiska marknaderna har mycket gemensamt i form av transparenta och välreglerade börser. Det är frågan om moderna och välutvecklade marknader, vilket gör dessa fonder till en säker bas i portföljen. Alla börserna i Norden förutom Oslobörsen är dessutom del av Nasdaq Nordic.

Samtidigt finns det skillnader. Den svenska marknaden domineras av industri- och finansbolag. Den danska börsen präglas av hälsosektorn. Oslobörsen är energitungt (olja). I Finland är det mycket IT, men även industri, råvaror och finansbolag. Island är litet i sammanhanget men präglas av fiskeindustrin (processutrustning). Tillsammans utgör de en väldiversifierad mix. Eftersom det är fem olika valutor som gäller på marknaderna sprids risken ytterligare.

Nordenfonder kan ses som ett lite bredare alternativ till Sverigefonder. Sverige utgör också en stor andel i de flesta Nordenfonder, följt av Danmark och därefter Finland. Norge är relativt litet och Island utgör den minsta andelen i dessa fonder.

Här kan du läsa mer om våra försök att hitta de bästa fonderna.

Det finns breda Nordenfonder och Nordenfonder som riktar in sig på medelstora och små bolag. Dessutom går det att hitta en hel del indexfonder med inriktning på Norden.

Nordenfonder
Nordenfonder

Nordenfondernas utveckling

Nordenfonderna jämförs ofta med indexet MSCI Nordic Countries. Sedan 2001 har detta index utvecklats med 4,5 procent per år. De senaste 10 åren var utvecklingen nästan 12 procent per år, vilket är bra. De senaste 5 åren var den genomsnittliga avkastningen varje år mindre än 1 procent. Utvecklingen har varit sämre än för världsindex under jämförelseperioden.

De nordiska börserna tenderar att svänga lite mer än världsindex. Periodvis har utvecklingen varit bättre för Nordenfonder jämfört med de globala fonderna, även om nedgångarna därefter blivit desto större.

Volatiliteten på de nordiska börserna är högre än för världsindexet. En stor del av denna volatilitet uppmättes dock under finanskrisen då Oslobörsen drabbades extra hårt i samband med fallande oljepriser.

Så hittar du bra Nordenfonder

Det finns drygt 80 breda Nordenfonder, varav knappt 60 är öppna för svenska småsparare. Inom kategorin små och medelstora bolag hittar du ytterligare drygt 20 fonder. Oavsett vilken kategori du väljer är det bra att fokusera på de billigaste fonderna. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften för Nordenfonder är knappt 1,4 procent.

De billigaste fonderna är faktiskt gratis. Det finns flera fonder i denna kategori som kostar mindre än 0,5 procent. Mer än så ska du inte behöva betala. Det är klokt att hålla förvaltningsavgifterna nere eftersom de annars påverkar din avkastning allt för mycket på sikt.

De billigaste Nordenfonderna är indexfonder. Därför spelar det inte så stor roll vem som förvaltar fonden. Däremot kan du välja vilken inriktning på index du vill ha (t.ex. etisk, högutdelande eller vanlig indexfond).

Hur ska man spara i Nordenfonder?

Du kan med fördel spara i en Nordenfond istället för en bred Sverigefond för att uppnå ytterligare riskspridning över marknader inom samma region och mellan fler branscher. Nordenfonder tillhör kategorin aktiefonder och därför bör sparhorisonten vara lång. Kombinera en sådan fond med en global fond och krydda med en eller fler andra fonder så får du en robust fondportfölj.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Bästa Fonderna 2024 – Tips för långsiktigt fondsparande

Vad är fonder?

Vad är fonder?