April 4

Depåförsäkring, vad är det? – definition och förklaring av depåförsäkringar

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Depåförsäkring

En depåförsäkring är en försäkringstyp där försäkringstagaren själv bär placeringsrisken och där utbetalningarnas storlek i huvudsak bestäms av försäkringens värde.
I en depåförsäkring placerar du själv dina pengar valfritt i exempelvis aktier, fonder och olika slag av värdepapper.
En depåförsäkring ger dig möjlighet att fritt handla med värdepapper utan att behöva tänka på att deklarera köp och försäljningar.
Depåförsäkring ger dig möjligheten att handla med aktier, fonder och aktieindexobligationer utan att betala skatt på vinster och utdelningar.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket