April 5

Depåförsäkring, vad är det? – definition och förklaring av depåförsäkringar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Depåförsäkring

En depåförsäkring är en försäkringstyp där försäkringstagaren själv bär placeringsrisken och där utbetalningarnas storlek i huvudsak bestäms av försäkringens värde.
I en depåförsäkring placerar du själv dina pengar valfritt i exempelvis aktier, fonder och olika slag av värdepapper.
En depåförsäkring ger dig möjlighet att fritt handla med värdepapper utan att behöva tänka på att deklarera köp och försäljningar.
Depåförsäkring ger dig möjligheten att handla med aktier, fonder och aktieindexobligationer utan att betala skatt på vinster och utdelningar.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar