September 11

Depåförsäkring, vad är det? – definition och förklaring av depåförsäkringar

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Depåförsäkring

En depåförsäkring är en försäkringstyp där försäkringstagaren själv bär placeringsrisken och där utbetalningarnas storlek i huvudsak bestäms av försäkringens värde.
I en depåförsäkring placerar du själv dina pengar valfritt i exempelvis aktier, fonder och olika slag av värdepapper.
En depåförsäkring ger dig möjlighet att fritt handla med värdepapper utan att behöva tänka på att deklarera köp och försäljningar.
Depåförsäkring ger dig möjligheten att handla med aktier, fonder och aktieindexobligationer utan att betala skatt på vinster och utdelningar.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?