April 5

Fair value, vad är det? – förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fair value

Fair value är ett engelskt ord som betyder “verkligt värde”. Fair value är försäljningspriset som överenskommits av en köpare och en säljare, förutsatt att båda parter gör transaktionen frivilligt och är informerade. Många investeringar har ett fair value som bestäms av en marknad där värdepappret handlas. Exempel på detta är en börs. Fair value representerar också värdet av ett företags tillgångar och skulder när ett dotterbolags bokslut konsolideras med ett moderbolag.
Mer läsning om fair value.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det