Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Fair value

Fair value är ett engelskt ord som betyder ”verkligt värde”. Fair value är försäljningspriset som överenskommits av en köpare och en säljare, förutsatt att båda parter gör transaktionen frivilligt och är informerade. Många investeringar har ett fair value som bestäms av en marknad där värdepappret handlas. Exempel på detta är en börs. Fair value representerar också värdet av ett företags tillgångar och skulder när ett dotterbolags bokslut konsolideras med ett moderbolag.
Mer läsning om fair value.

Följ Oss På Twitter