September 9

Fair value, vad är det? – förklaring och definition

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Fair value

Fair value är ett engelskt ord som betyder “verkligt värde”. Fair value är försäljningspriset som överenskommits av en köpare och en säljare, förutsatt att båda parter gör transaktionen frivilligt och är informerade. Många investeringar har ett fair value som bestäms av en marknad där värdepappret handlas. Exempel på detta är en börs. Fair value representerar också värdet av ett företags tillgångar och skulder när ett dotterbolags bokslut konsolideras med ett moderbolag.
Mer läsning om fair value.

Intresserad av

Aktier, Investeringar och Trading

Anmäl dig till vårt gratis nyhetsbrev

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022