September 23

Dotterbolag, vad är det? – Förklaring och definition av dotterbolagen

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Dotterbolag

Dotterbolag är ett aktiebolag som kontrolleras och styrs av ett annat bolag som också kallas moderbolag.
Moderbolag och dotterbolag ingår tillsammans i en koncern.
Aktiebolagsrättsligt gäller inga andra särregler mellan moder- och dotterbolag. Det rör sig fortfarande om två separata aktiebolag.
En synonym till ordet är filial.
Det heter på engelska subsidiary.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför januari 2023

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)

Kryptoaktier – Resultat (En portfölj med kryptoföretag)