Dotterbolag

Last Updated on 8 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Dotterbolag

Dotterbolag är ett aktiebolag som kontrolleras och styrs av ett annat bolag som också kallas moderbolag.
Moderbolag och dotterbolag ingår tillsammans i en koncern.
Aktiebolagsrättsligt gäller inga andra särregler mellan moder- och dotterbolag. Det rör sig fortfarande om två separata aktiebolag.
En synonym till ordet är filial.
Det heter på engelska subsidiary.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter