April 4

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vinst per aktie

Vinst per aktie är den del av ett företags vinst som allokeras till varje utestående aktie.
Det beräknas utifrån den totala vinsten under en period, delat med antalet aktier som företaget har på aktiemarknaden.
För att räkna ut vinst per aktie så behöver man alltså veta antalet utestående aktier och nettovinsten efter utdelning.
Formeln för vinst per aktier är: bolagets vinst dividerat med antalet utestående aktier: Vinst per aktier = Vinst efter skatt / totalt antal aktier.
Med Vinst per aktie kan man värdera hur förhållandet mellan värderingen av en aktie är till vinsten.
Vinst per aktie heter på engelska earnings per share (EPS). Bokstäverna står för följande:

  • E = Earnings
  • P = per
  • S = Share

Tillsammans blir det “Earning per share.”
P/E-talet använder vinst per aktier i nämnaren på detta sätt: Aktiekurs/Vinst per aktie = P/E-tal
Vinst per aktie är en viktig faktor när du analyserar ett företags fundamentala data.

Här hittar du en ekonomisk ordlista och olika nyckeltal med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Fundamental Analys (Ny Enkel Guide) – Analyserara Fundamentalt starka aktier

Fundamental Analys (Ny Enkel Guide) – Analyserara Fundamentalt starka aktier

Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av egna kapitalet

Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av egna kapitalet