November 21

Vad betyder vinstmarginal? | Definition och förklaring av vinstmarginaler

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Vinstmarginal

Jag fick en fråga av en medlem idag om vad vinstmarginal är för något och om jag använder det något i mina fundamentala analyser för mina aktieportföljer.
Jag har inte skrivit om vinstmarginal på Samuelssons Rapport tidigare och tänkte att jag kunde skriva kort om det.
Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger ett bolags vinst i förhållande till dess omsättning. Med andra ord är vinstmarginalen ett nyckeltal som talar om hur stor vinst man får per omsättningskrona.
Vinstmarginalen avser årsvinsterns andel av hela omsättningen.
Det diskuteras ibland om vilken vinst man talar om om man skall räkna ut vinstmarginalen. Det som stöts och blöts är oftast hur långt ner i resultaträkningen som  man skall gå. Det vill säga hur långt ner man skall gå när man tar reda på täljaren.

Hur beräknas vinstmarginalen?

Nyckeltalet beräknas enligt formeln nedan och genererar vinstmarginalen efter att rörelsens kostnader dragits av.

vinstmarginal
vinstmarginal formel

Så förbättras vinstmarginalen

Som går att avläsa i uträkningen förbättras vinstmarginalen genom att minska kostnader, alternativt att öka sina intäkter. Nedan följer två exempel:
Företag X har 5 000 000 SEK i omsättning och rörelsekostnader om 4 000 000 SEK. Vinstmarginalen skulle i detta fall bli:

vinstmarginal
vinstmarginal

Omsättningen ökar med 10%, vilket ger en omsättning om 5 500 000 SEK. Här antar vi att kostnaderna hålls konstanta för att förenkla exemplet. Omsättningstillväxten får följande effekt på vinstmarginalen:

vinstmarginal
vinstmarginal beräkning

Kostnaderna minskas med 10% till 3 600 000 SEK, medan intäkterna hålls konstanta under samma antagande som ovan. Effekten av detta blir:

vinstmarginal
vinstmarginal formel

Det finns många nyckeltal utöver vinstmarginal man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

vinstmarginal
vinstmarginal

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

P/E Tal – Allt Du Behöver Veta – Räkna Ut P/E-Talet Med Exempel & Video

Vad Betyder Substansvärde? (Räkna Ut Substansvärden – Med Exempel)

Vad Betyder Substansvärde? (Räkna Ut Substansvärden – Med Exempel)