June 4

Vad betyder räntabilitet på eget kapital?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Vad betyder räntabilitet på eget kapital

Räntabilitet på eget kapital är ett nyckeltal som visar hur god avkastning aktieägarna får på det kapital de investerat. Räntabilitet på eget kapital inkluderar inte det kapital som finansierats genom skulder i beräkningen. Här skiljer sig detta nyckeltal från exempelvis räntabilitet på totalt kapital.

Så räknar du ut räntabilitet på eget kapital

För att räkna ut räntabilitet på eget kapital gör du så här:
Räntabilitet på eget kapital = Resultat / (genomsnittligt) eget kapital
Resultatet hittar du i företagets resultaträkning.
Eget kapital är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Man kan även kalla det för företagets egna medel. Det kan även ses som en skuld till aktieägarna. Du hittar eget kapital i balansräkningen.

 

Ett sätt att mäta lönsamheten i företaget

Räntabilitet på eget kapital är ett sätt att mäta lönsamheten i företaget. Det är ett snabbt sätt att se hur avkastningen på det egna kapitalet varit. Ett annat namn för räntabilitet på eget kapital är ROE – Return on Equity.
Det går att använda sig av detta nyckeltal för att jämföra ett företags effektivitet med andra företag inom samma bransch. Man kan även använda det till att jämföra olika divisioner inom en och samma koncern. ROE kan dessutom användas för att identifiera områden i verksamheten där effektiviteten kan förbättras.

Syftet med att använda räntabilitet på eget kapital

En fördel med att använda räntabilitet på eget kapital jämfört med andra räntabilitetsmått är att det är så enkelt att använda. Du hittar resultatet i resultaträkningen och eget kapital i balansräkningen. Det är ett snabbt sätt att bilda sig en uppfattning om lönsamheten i ett bolag.

Nackdelar med räntabilitet på eget kapital

Eftersom räntabilitet på eget kapital inte tar med företagets skulder i beräkningen kan det leda till ett onormalt stort värde på detta nyckeltal. Ett företag med stora skulder och därmed låg soliditet kan framstå som mycket mer lönsamt än företag som inte har så många skulder.

Vad är bra ROE?

Man kan fråga sig vad en bra räntabilitet på eget kapital (ROE) är. Vad som är bra beror på vilken bransch vi talar om. Värdet varierar nämligen inte bara mellan olika bolag utan även mellan branscher.
En tumregel brukar dock vara att ROE ska vara minst 10 procent för att räntabiliteten på det egna kapitalet ska anses vara bra. Tillväxtbolag förväntas ha mycket högre ROE än andra bolag.
Medianvärdet för räntabilitet på eget kapital bland Stockholmsbörsens Large Cap-bolag är drygt 14 procent i skrivande stund. För Small Cap-bolagen ligger motsvarande siffra på 4,5 procent.
Inom Large Cap är medianen för ROE bland industribolagen drygt 19 procent. Bland finans och fastighet är medianmåttet för räntabilitet på eget kapital drygt 13 procent. Aktier inom dagligvaror har ett medianvärde för ROE på knappt 15 procent.
När du jämför räntabilitet på eget kapital mellan olika aktier är det därför bra att hålla sig till aktier inom samma bransch. Annars blir det som att jämföra äpplen med päron.

Så kan ett företag höja sin räntabilitet på eget kapital

Om räntabiliteten på det egna kapitalet är för lågt kan företaget vidta åtgärder för att höja det. Här är några exempel på åtgärder:

  • Prishöjningar
  • Ökad försäljningsvolym
  • Finansiera expansion och marknadsföring med lånade pengar
  • Effektiviseringar i produktionen
  • Outsourca en del av verksamheten

Alternativ till räntabilitet på eget kapital

Ett populärt alternativ till räntabilitet på eget kapital är den så kallade du Pont-modellen. Denna modell visar hur bra ett företag är på att utnyttja sina resurser i relation till omsättningen. För att räkna ut räntabiliteten enligt du Pont tar du vinstmarginalen och multiplicerar den med omsättningshastigheten (som även kallas kapitalomsättningshastigheten). När omsättningshastigheten är låg innebär det att företaget är dåligt på att utnyttja sina tillgångar.
Det finns även flera andra mått på räntabilitet. Här hittar vi räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital och räntabilitet på operativt kapital. Vart och ett av dessa lönsamhetsmått har sina för- och nackdelar. Just räntabilitet på eget kapital väljer många just för att det är så enkelt.

Sammanfattning

Räntabilitet på eget kapital är ett sätt att mäta lönsamheten i ett företag. Detta nyckeltal visar vilken avkastning som företaget åstadkommer med hjälp av investerarnas kapital. Det är ett populärt nyckeltal eftersom det är så lätt att använda. Samtidigt har det sina begränsningar. Ett företag med stora skulder och låg soliditet kan framstå som mycket mer lönsamt än ett företag som har bättre ordning på sina finanser.

Vad är en styrelsesuppleant?

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys

Vad betyder EBIT? – Så räknar du ut EBITen

Vad betyder EBIT? – Så räknar du ut EBITen