Var hittar jag ett investmentbolags substansrabatt?

Här är en bra källa att börja på om du vill hitta ett investmentbolags substansrabatt.

Mer om substansrabatt

Investmentbolagens substansvärde publiceras också regelbundet av bolagen vid varje kvartalsrapport. För att räkna ut ett investmentbolag substansvärde så tar du det samlade marknadsvärdet på ett investmentbolags innehav plus nettoskuld. Dela sedan det totala substansvärdet med antal aktier så får du sedan investmentbolagets substansvärde per aktie.

Substansrabatten är skillnaden mellan en aktiekurs och värdet på de bokförda tillgångarna i bolaget.

Vissa investmentbolag kan handlas till rabatt. Det innebär att deras aktie kostar mindre än vad du hade kunnat köpa portföljbolagen styckvis för. Vissa bolag handlas även till en premie om man tror att bolaget kommer att göra bra affärer framöver och således skapa ett mervärde. Det kan handla om att man värdesätter kompetensen och ledningen i investmentbolaget så högt att man är beredd att betala extra för det.

En lista över investmentbolag

Här är en bra lista över bolag gjord av Avanza. Det är en lista med både utländska och svenska Investmentbolag.

Leave a Reply