April 4

10 största anledningarna till att traders misslyckas – (hur man lyckas som daytrader och swingtrader)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

De 10 största anledningarna till att så många misslyckas med trading

Om du är en av de som forskat och läst om tradingrelaterat material under den senaste tiden, är det mycket troligt att du läst statistiken. Den som säger att 90%, eller mera, av alla traders misslyckas och förlorar sina pengar. Samma statistik säger också att 10% av alla trader landar på status quo. Medan det också finns 10% som får sitt kapital att växa.

Givetvis kan det vara så att dessa ganska exakta nummer inte är helt korrekta. Det kan ju vara så att många flera förlorar på sina investeringar. Ett faktum som kvarstår, är dock att nästan alla traders förlorar på lång sikt.

img 60ca4e613de98 Samuelssons Rapport

En av de största anledningarna till att så många traders misslyckas är att de saknar fördel och en bra tradingstrategi. Utöver det finns det också ett flertal andra anledningar som bidrar mer eller mindre till att avgöra hur många traders som misslyckas. En del av dessa inkluderar psykologiska aspekter, såväl som dålig hantering av likvida medel.

I denna artikel ska vi belysa de stora anledningarna till varför så många traders misslyckas och vad du kan göra för att öka dina chanser att profitera på din trading. Du kommer också att upptäcka vilken typ av trading du ska välja, för att maximera dina chanser att inte falla i den breda kategorin av förlorare.

Låt oss snabbt gå vidare!

Anledning 1: Avsaknad av tradingstrategi

Handelsplan

Tradingplan

Trading är ett äventyr som kräver ett långsiktigt perspektiv och en solid tradingstrategi. Det är helt nödvändigt att i förväg känna till vad du ska handla med, när du ska handla och hur din trading ska gå till. Om du inte vet detta, resulterar det i att du saknar en generell riktning i din trading. Du kommer att upptäcka dig själv med att byta metod, marknader och strategier för din trading hela tiden. Resultatet av det kommer att ha förödande effekter på resultatet av din trading. Gällande trading är det viktigaste att allt är konstant som är nyckeln till framgång. Detta under förutsättning att din metod och strategi verkligen fungerar.

Nedan följer några viktiga punkter du ska ha klara i din trading strategi innan du sätter igång med trading:

Vilken typ av trading koncept ska du fokusera på? Ska du satsa på en trendföljande, reverserande strategi som bygger på genomsnittet eller en annan mindre känd metod inom trading? Det är ytterst viktigt att du bestämmer detta innan du påbörjar din trading. Det med anledning av att du tjänar massor på att lära dig de olika metoderna inom trading var för sig.

Vilken är din tidsram för trading?

Vilka värdepapper ska du handla med?

Givetvis är en tradingstrategi ett måste, men denna kommer att vara värdelös om du har en edge (fördel)…..

Anledning 2: Trading utan edge

Handelsfel

Handelsfel

Enligt oss är detta den absolut största anledningen till att så många traders misslyckas med sina investeringar.

För att ha en chans att bli framgångsrik inom trading, måste du se till att skaffa dig en fördel, ett övertag, på marknaden. Du måste helt enkelt veta att efter du har ingått en affär, är det högst troligt att marknaden går i din riktning än den motsatta.

Medan allt detta nu låter ganska uppenbart, är verkligheten helt annorlunda. Många traders är helt omedvetna om att de strategier de använder sig av saknar detta viktiga övertag på marknaden. Realiteten är att de flesta tekniska analyser som används inte alls fungerar i sin ursprungliga och generella form. Dessa måste anpassas och formas till något som verkligen fungerar med just din valda marknad. Inom de flesta marknader sker rörelser och förändringar oregelbundet, vilket gör det omöjligt att använda dem i meningsfulla analyser. Som trader är det ditt jobb och mål att sålla ut agnarna från vetet och slutligen finna de strategier som fungerar.

För dig som vill läsa mera om hur processen att skapa fungerande tradingstrategier går till, har vi skrivit en utförlig guide vid namn, Swingtrading Guider, som kan vara intressant.

Anledning 3: Utför trading med disciplin

 

Att vara disciplinerad

Detta är den vanligaste anledningen till att så många som faktiskt har en fördel och ett övertag på marknaden misslyckas.

Det hela är mycket enkelt. Du måste ta de affärer som din tradingstrategi signalerar. Detta oavsett vad du själv tror eller har för åsikt om dessa, eller i vilket skede av din trading du befinner dig i.

Även om det låter mycket enkelt, kan detta vara svårt. Många traders, inklusive vi själva, kämpar hårt med detta vid olika tillfällen. Det är frestande att ingå en extra affär, eller kanske hoppa över några som inte ser så lovande ut.

Dock är faktum, att det enda du ska tänka på som trader, är att aldrig avvika från de uppsatta reglerna i din tradingstrategi. Ditt övertag på marknaden, ligger inte i dina personliga val. Din fördel ligger alltid i din redan beprövade handelsram, vilket är din tradingstrategi.

De gånger då de flesta investerare har svårt att följa de uppsatta reglerna, är när de befinner sig i en negativ kurva. Att följa regler i en tradingstrategi, är alltid enklare när du tjänar pengar på den. Den verkligheten förändras kraftigt vid en större eller längre tids förlust, vilket lätt kan börja påverka din mentala stabilitet negativt.

Anledning 4: Att handla med för stora poster

Så, nu antar vi att du har en tradingstrategi med den nödvändiga fördelen mot marknaden och den stabilitet det tar att handla med alla de poster som denna strategi signalerar. Ja, då kan väl inget gå fel?

Ja, det är inte riktigt så enkelt.

Även de traders som har en fungerande strategi och klarar av att handla med alla poster, kan sluta som förlorare. Detta om de handlar med för stora poster (trades). Detta kan leda till att det avsatta investeringskapitalet förintas under en rad av förlustaffärer.

För att göra detta mycket klarare, låt oss säga att du följer en tradingstrategi och satsar 2% av ditt investeringskapital på varje post. Det skulle då betyda att du som råkar ut för en rad av 10 förluster i följd, skulle ha förlorat 20% av ditt totala investeringskapital. Här talar vi om en hanterbar förlustsituation, som anses representera en godtagbar risknivå.

Som motsats, kan du tänka dig att de som riskerar 10% av investeringskapitalet på varje post. Om så vore fallet, skulle detta medföra att samma rad av 10 förluster i följd hade förintat hela ditt investeringskapital.

En av de största utmaningarna som vi står inför som traders, är att skapa en balans mellan risk och avkastning. På den ena sidan finns det faktum att du som tar för stora risker, kan förlora allt. På den andra sidan är verkligheten att du som satsar för lite, inte erhåller en avkastning som kan ställas i paritet mot ditt arbete.

Anledning 5: Slumpmässig förstärkning av marknaden

Slumpmässig förstärkning, att något helt plötsligt bara går bättre än tidigare, är något som inte bara finns inom trading utan i de flesta delar av livet. Kort sagt, kan det handla om att vi tillskriver ett visst resultat att vara skicklighet eller brist på den samma. Detta medan verkligheten säger att resultatet härstammar från ren tur och inget annat.

Inom trading kan det vi kallar en ökad tilltro som bygger på slumpmässig förstärkning, vara något som byggts upp under lång tid. Detta gör många gånger att denna tilltro blir svår att ta sig ur.

De traders som förlorar mest på slumpmässig förstärkning, är oftast de som agerar på sin egen intuition. Givetvis kommer även dessa traders att landa några rader av vinstgivande resultat. Detta utan att de äger någon fördel mot marknaden. Här kommer de att tillskriva att deras succé ligger i en mycket värdefull intuition. Som ett resultat av detta börjar de riskera mera kapital i varje post de handlar, för att tjäna mera pengar. Detta leder bara till att de förlorar mera när deras vinstgivande rad finner sitt slut. Något som alltid händer inom trading.

Medan en slumpmässig förstärkning av marknaden oftast ses som ett tillfälle bland nybörjare på de olika marknaderna, är det mycket viktigt att uppmärksamma att även professionella traders faller för dessa misstag då och då. Även de med en tradingstrategi och ett förhållningssätt till marknaden som ger bra avkastning, kommer att uppleva rader av förluster vid olika tillfällen. Det viktiga är att du under dessa perioder inser att bra handel inte är den som slutade med vinst, utan alla de som utfördes i enlighet med de uppsatta reglerna i din tradingstrategi.

Anledning 6: Att inte upptäcka skiftningar på marknaden

Det stora misstaget är att många traders tror att de bara behöver finna en strategi som fungerar för dem, och att de sedan kan använda samma verktyg under hela sin tradingkarriär.

Realiteten är att det inte existerar någon tradingstrategi som fungerar för evigt. Marknaderna förändras ständigt. Detta betyder att dina strategier inte längre är synkroniserade med marknaden, vilket gör att du måste överge alla gamla strategier som inte längre fungerar.

I sin tur betyder det att du alltid måste vara beredd att byta ut/förnya de strategier som inte längre fungerar, för att inte stå utan möjligheter att fortsätta din bana som trader.

Något annat som är mycket viktigt att tänka på, är att ha kunskaperna om när det är dags att byta ut en tradingstrategi för att minimera eventuella förluster så tidigt som möjligt. Här rekommenderar vi att du använder dig av en handelsdagbok där du registrerar alla dina affärer. Detta så du snabbt kan identifiera de strategier där resultaten dalar, som kanske då kommer att behöva bytas ut eller tas bort.

Allt detta tar oss snabbt och enkelt till nästa punkt, vilken är vad som händer om du inte för en handelsdagbok.

Anledning 7: Att inte föra en handelsdagbok

Även om du inte upptäcker det som en nybörjare inom trading, fyller att föra en handelsdagbok en mycket essentiell funktion för dina möjligheter att lyckas med trading. Att ha saker som dina misstag, tradingresultat samt andra mätbara data är ytterst viktigt för att du ska kunna identifiera olika områden som behöver förbättras.

Nedan ser du några av de uppgifter och data som du ska överväga att inkludera i en handelsdagbok:

 • Datum
 • Namn på värdepapper
 • Antalet andelar/Total investering
 • Beskrivning av tradingsignaler
 • Beskrivning av köp och sälj signaler
 • Avslutat bruk och anledningar till detta
 • Total vinst/förlust från varje affär

När du vill veta mera om handelsdagbok och funktionen av denna, läser du mera i våra guider eller tar en Swingtrading kurs online.

Anledning 8: Att ha orealistiska förväntningar

Faktum är att Internet är helt nersölat med falska tradingkurser och falsk information om trading. Här snackar de om att du får avkastning på flera hundra procent, eller till och med tusen procent per år. De säger att detta är möjligt och också enkelt att lyckas med.

Givetvis förstår vi att det är lätt att ryckas med och falla för denna flaska propaganda. I verkligheten är det dock omöjligt att lyckas håva in dessa enorma avkastningar på löpande band. Inte ens de bästa och mest erkända investerarna i världen lyckas med detta. I och med denna falska information är det idag många traders som inte förstår att deras 10-30% avkastning är fantastisk. Av den anledningen är det många som slutar deras mycket givande trading.

Anledning 9: Att inte klara den psykologiska pressen

Handelspsykologi

Handelspsykologi

Vid en första anblick kan det verka som om trading skulle vara ett mycket enkelt och lättsamt sätt att tjäna pengar. Det enda du behöver göra är att bygga en tradingstrategi och utföra de affärer som denna ger signaler till. Ja, innan du har hunnit säga hej, har du tjänat massor av pengar.

Beskrivningen ovan kan vara korrekt under de tider som allt går bra och ditt kapital ökar för varje dag som går. Vid sådana tillfällen är trading verkligen roligt och allting känns underbart. Att misslyckas som trader genom att inte göra de affärer som din tradingstrategi ger signaler för, är i sig inte ett problem. Tvärtom, måste du istället ha en så bra självkontroll så att du inte blir förblindad och börjar köpa för stora poster.

Sedan har vi motsatsen. Saker är inte alls nära att vara lika enkla när du befinner dig i en djup svacka av många förluster i rad som du heller inte kan se ett slut på. Även om i stort sett alla människor förstår att en det existerar en viss nivå av förluster, som en ofrånkomlig del av trading, är det inte alls ovanligt att se personer börja utföra irrationella handlingar utan verkan för att återfå eller avvärja förluster. Som några exempel är det inte alls ovanligt att se vissa personer:

 1. Sluta agera på de signaler som deras tradingstrategi ger, med anledning att de tror detta ska sluta i mera förluster.
 2. Försöka att göra affärer som inte signalerats av deras tradingstrategi.
 3. Låta förlorande affärer löpa, i tron att marknaden ska vända on den bara får lite mera tid på sig.
 4. Avsluta affärer för tidigt, bara för att de ska få in vinsten och i alla fall tjäna lite pengar.

Alla de fyra punkterna ovan har enbart en negativ effekt på dina tradingresultat. Medan du nu säger att du aldrig skulle göra dessa misstag, så är det mycket enklare än du tror vid en tidpunkt då du upplever en djup svacka av många förluster.

Återigen, ett av de absolut bästa sätten att hålla sig lugn och fokuserad under en tid av märkbara förluster är att föra en handelsdagbok.

Anledning 10: Att inte lägga ned det arbete som krävs

Allt för många traders lever i tron att trading är enkelt och att de kan tjäna pengar direkt på de olika marknaderna.

Som ett resultat av det, har trading lockat till sig allt för många lycksökare som bara vill år de snabba pengarna. Detta utan att lägga ned det arbete som krävs.

Bara att skapa en tradingstrategi som är värd att handla med, och som har en chans att hålla under en tid, tar massor av misslyckade försök och oräkneligt antal timmar vid datorn. Det vet vi från våra egna erfarenheter, eftersom vi har skapat och handlat med våra egna strategier under många år.

När vi lär ut trading till våra studenter är skillnaden mellan de som misslyckas och de som lyckas, att vissa verkligen lägger ned mera arbete än andra.

Komihåg, som traders tävlar vi alltid med alla andra som har tillgång till samma handelsplattform och teknologi som vi har. För att vi ska ha en fair chans att vinna detta spel, måste vi helt enkelt jobba lite mera än andra.

Det bästa sättet du undviker att misslyckas som trader

Undvik att bli en förlorande handlare

Undvik att bli en förlorande handlare

Efter att ha tagit upp 10 anledningar till varför de flesta traders misslyckas, vill vi nu ge dig några goda råd hur du kan undvika att misslyckas som trader. Även om det är många faktorer involverade och som måste tas med i beräkningen, tror vi att det finns några bra tips som kan ha stor inverkan på om du lyckas bli en framgångsrik trader.

Gå en tradingkurs

Ett av de bästa sätten att inte misslyckas som trader är att gå en tradingkurs. På så sätt ger du dig själv chansen att lära dig beprövade metoder som har fungerat bra för andra traders. På så sätt kan du undvika att spendera månader, eller till och med år, att göra alla saker fel och inte tjäna några pengar.

Kom bara ihåg att du aldrig ska ta det första bästa erbjudande du springer på. Tyvärr är det ett faktum att det finns massor av falska kurser och falsk information, som bara tänker på att håva in dina pengar för kursen. Av den anledningen ska du alltid kontrollera alla fakta innan du går en tradingkurs.

Några frågor som du ska ställa innan du går en kurs är:

 • Använder den person eller det företag sina egna pengar för sin trading?
 • Erbjuds du som student, den Heliga Graalen inom trading? Om så är fallet, kan du vara relativt säker på att du handlar med falsk tradinginformation. Något sådant existerar inte inom trading.
 • Garanteras du stora rikedomar om du går en kurs, utan att du behöver utföra något arbete? När du hör sådana saker, ska du direkt dra öronen åt dig och vända dem ryggen.

Välkommen att se över de kurser vi erbjuder. Givetvis ska du även här kontrollera alla fakta och det vi erbjuder. Vi är inget undantag från de regler som gäller. Här kan du också läsa mera om Swingtrading.

Undvik Day Trading

Vi vet att day trading är det som de flesta nybörjare på marknaden föredrar att lägga sitt fokus på. Här är det löften om snabba pengar och snabba händelser med mycket trading action som lockar de som vill göra en karriär inom trading.

Dock, finns det en sak som inte nämns. Day trading är en av de svåraste tradingformerna att behärska.

aktiemarknaden kommer det mesta av den avkastning som fås över långa perioder, inte alls att komma från day trading. Denna härstammar istället från det som händer när börsen är stängd. Detta är bara en av de anledningarna till att day trading blir mycket svårare att behärska än andra tradingformer. Som motsats till day trading finns Swingtrading, som drar nytta av den tid som börsen är stängd.

Så, om du är ny inom trading, rekommenderar vi verkligen ett val av en tradingform som är enklare. I det fallet är det ett bra val med Swingtrading. Det kommer kraftigt öka dina chanser att tjäna pengar på marknaden, på samma gång som du inte behöver läggas ned tillnärmelsevis lika mycket värdefull tid.

Missa inte våra tradingsignaler och våra Swingtrading guider.

Jobba hårt

Detta är något ganska så uppenbart, men väl värt att repeteras om igen.

Här på Samuelssons Rapport, är vi inte framgångsrika med anledning av att vi har något orättvist övertag. All den erfarenhet och kunskap vi har idag, är ett resultat av många års hårt arbete.

När saker inte går din väg, ska du vara analytisk och komma fram till vad det är för anledning till detta. Genom det kommer du att lära dig otroligt mycket. Även om det är mycket frustrerande, är det också något som kommer att löna sig i längden.

Det finns många människor som får trading att verka lätt, och att inte veta att deras inställning är helt fel kan göra att du inte vill lägga ned det arbete som krävs. Verkligen, vem vill lägga ned massor med arbete när alla andra ser ut att göra pengar medan de rullar tummarna.

Slutsats

Vi hoppas att denna artikel som tar upp de 10 största anledningarna till varför så många traders misslyckas, inte bara har bidragit till insikt gällande de stora anledningarna till misslyckad trading. Vi hoppas också att den ska bidra som ett verktyg att öka dina chanser att lyckas.

För alla de som vill läsa mera om hur det går till att lyckas med trading, rekommenderar vi våra kompletta guider. Du finner också guider till day trading och algoritmisk trading beroende på vilken tradingform som intresserar dig.

Artikeln är en översättning från vår engelska systersida The Robust Trader. Vi ber om ursäkt för dåligt språk. Skyll på Google Translate… 🙂

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Swingtradingsignaler – Vanliga frågor

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!

Tradingsignaler sedan 2013 | Vi vågar visa våra resultat!