April 4

Hur påverkar räntan preferensaktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Hur påverkar räntan preferensaktier?

När räntan går upp så sjunker i regel priset på preferensaktier. Vad beror detta på? En preferensaktie skiljer ju sig från en så kallad stamaktie. En stamaktie är den vanligaste typen av aktie och de som man oftast handlar med på börsen. En preferensaktie är annorlunda och påverkas inte lika mycket av bolaget och marknaden. Här får man istället förtur till aktieutdelningar och det handlar om att få en stabil avkastning på sina investeringar.

När räntan är låg – Hur påverkas preferensaktier?

Preferensaktier kan ses mer som en företagsobligation. Men här finns det ingen bestämd dag då obligation löses ut. Utan den som äger preferensaktier kan vänta sig en återkommande och stabil utdelning. När vi har ett lågt ränteläge i Sverige så kan man se det som att man får dåligt betalt för sitt kapital i en räntefond. Då vill man hellre investera i en preferensaktie som ger en högre avkastning på pengarna.

När räntan är hög – Hur påverkas preferensaktier?

Men om räntan går upp så kommer fler investerare att välja räntefonder istället. Det är inte ett helt rakt samband, men det finns där. Räntefonder har ju generellt en lägre risk än preferensaktier. I vissa fall kanske en investering i en räntefond är befogad men en investering i en preferensaktie helt obefogad. Allt handlar om inriktningen på portföljen.
Syftet med preferensaktier är att innehavaren ska få ta del av utdelningar, även i de fall stamaktierna inte har någon utdelning alls. Om utdelningen för preferensaktierna uteblir, faller i regel kursen på dessa kraftigt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?