June 24

Investera i Silver 2023

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

Silver har länge varit ett lönsamt investeringsobjekt för investerare som söker efter långsiktig kapitaltillväxt. Det har visat sig vara särskilt lönsamt för investerare som investerar under en längre tid. Om du har planer på att investera i silver år 2023, är det en god idé att ta reda på mer om marknaden för silver, fördelar och risker, samt alternativa investeringsmöjligheter. Vi kommer att diskutera detta och mer i den här artikeln.

Varför är silver ett bra investeringsobjekt?

Silver är ett bra investeringsobjekt eftersom det är relativt billigt att köpa och ofta värderas högt. Silver är också en långsiktig investering som har en hög resale-värde och har en tendens att öka i värde när ekonomiska omständigheter förändras. Silver är också ett fleksibelt investeringsobjekt som kan köpas som bullion, mynt eller ETFer. Silver är också ett mycket liquidt investeringsobjekt som gör det möjligt för investerare att köpa och sälja det snabbt.

Vad är de senaste trenderna inom silvermarknaden?

1. Priset är på uppgång. Silver har haft en stark årstrend under 2020 och har nått nya historiska höjder.

2. Efterfrågan ökar. Silver används ofta som en investering och det finns ett stort intresse för denna metall. Det finns även en ökande efterfrågan från industrin.

3. Ny produktutveckling. Det finns ett ökande fokus på innovation inom silvermarknaden, med nya produkter som produceras för att möta kundernas behov. Detta inkluderar nya produkter som silversmycken, silvermynt och silverbarrer.

Hur kan man investera i silver (t.ex. fysiskt silver, ETF:er, certifikat)?

1. Fysiskt silver – Du kan köpa fysiskt silver i form av bullions, mynt eller smycken. Du kan köpa silver från banker eller från edelmetallhandlare.

2. ETF:er – Exchange Traded Funds (ETF:er) är ett passivt förvaltat investeringsfonder som handlas på en börs som vanliga aktier. Du kan investera i ETF:er som är baserade på silver.

3. Certifikat – Certifikat är ett finansiellt instrument som kan användas för att investera i silver. Certifikat representerar en andel av det underliggande silverinnehavet.

Vilka faktorer påverkar priset på silver?

Det finns flera faktorer som påverkar priset på silver, inklusive efterfrågan från industrin, investeringsintresse, valutakurser, råvarupriser och politiska och ekonomiska förhållanden. Ökad efterfrågan från industrin, såsom teknologi och medicinsk utrustning, kan öka priset på silver. Investeringsintresse kan också påverka priset, eftersom silver ofta används som en form av alternativ investering till guld. Valutakurser kan också påverka priset, eftersom silver ofta handlas i dollar. Råvarupriser kan påverka priset genom att påverka tillverkningskostnaderna. Slutligen kan politiska och ekonomiska förhållanden, såsom krig och inflation, också påverka priset.

Vad är riskerna med att investera i silver?

1. Prisvolatilitet: Priset på silver är mycket volatilt och kan öka eller minska snabbt. Detta innebär att investerare riskerar att göra stora förluster eller stora vinster, beroende på marknadsförhållandena.

2. Leverage Risk: Silver är ett typsikt marginprodukt, vilket innebär att investerare är beredda att använda stora belopp för att köpa en relativt liten mängd silver. Om priset på silver sjunker kan det leda till stora förluster för investerare som har använt för mycket gearing.

3. Förseningar och avbrott: Silverpriserna är mycket känsliga för nyheter oc

Det finns flera strategier för att investera i silver, inklusive:

Direkt investering: Detta innebär att köpa fysiskt silver, som silvermynt eller silverbar, och hålla det i en säker plats. Denna strategi ger enkelhet och kontroll över investeringen, men det kan vara svårt att sälja fysiskt silver snabbt och det kan också vara svårt att värdera.

ETF: Exchange-traded funds (ETF) är ett sätt att investera i silver genom att köpa aktier i en fond som håller silver. Detta gör det lättare att köpa och sälja silver snabbt, men det kan vara svårt att värdera och det finns avgifter och skatter som ska betalas.

Förvaltade konton: Detta innebär att låta en professionell förvaltare hantera investeringar i silver åt dig. Detta ger fördelen med professionell rådgivning, men det kan vara dyrt och det finns ingen garanterad avkastning.

Futures och options: Detta innebär att köpa eller sälja silver på ett framtida datum till en bestämd pris. Detta kan ge höga avkastningar, men det är också hög risk och kräver mycket kunskap om marknaden.

Det är viktigt att undersöka och förstå alla faktorer som kan påverka silverpriset innan man investerar i silver, och att balansera risk och avkastning i sin investeringsstrategi. Det är också viktigt att konsultera en finansiell rådgivare för att få hjälp att välja den bästa strategin för ens individuella situation.

Vilka är de viktigaste händelserna inom silverbranschen att hålla koll på varje år?

1. Guld och silverpriser – De flesta silverpriser är direkt relaterade till guldpriset, så det är viktigt att hålla koll på hur marknaden reagerar kring båda.

2. Silverproducerande företag – Det finns många silverproducerande företag som producerar silver runt om i världen. Det är viktigt att hålla koll på deras verksamhet för att förstå hur de påverkar priset på silver.

3. Myntmarknaden – Myntmarknaden är en annan stor del av silverbranschen, där det finns många olika silvermynt som är tillgängliga för investerare. Det är viktigt att hålla koll på vilka mynt som är populära och hur priset på dem förändras.

4. Silver-ETFer – Det finns många silver-ETFer som är tillgängliga för investerare. Det är viktigt att veta vilka ETFer som är populära och hur de har utvecklats för att förstå marknaden.

5. Silverförsäljning – Det är också viktigt att hålla koll på hur mycket silver som säljs världen över, eftersom detta kan ha stor inverkan på marknaden.

Tips för att hålla koll på dina silverinvesteringar

1. Upprätta ett budget: Det är viktigt att hålla koll på dina silverinvesteringar genom att upprätta ett budget för att se hur mycket du har råd att investera. Genom att upprätta ett budget kan du följa dina utgifter, så att du inte investerar mer än vad du har råd med.

2. Använd ett investeringsverktyg: Det är viktigt att hålla koll på dina silverinvesteringar genom att använda ett investeringsverktyg. Det finns olika typer av verktyg som hjälper dig att följa upp och analysera dina investeringar och se hur de presterar.

3. Följ marknaden: Det är viktigt att följa marknadsutvecklingen när det gäller silverinvesteringar. Om marknaden är förhöjd eller sänkt kan det påverka hur dina investeringar presterar. Därför är det viktigt att följa marknaden så att du kan fatta välinformerade investeringsbeslut.

4. Använd en investeringsstrategi: Det är viktigt att ha en investeringsstrategi när det gäller silverinvesteringar. En investeringsstrategi hjälper dig att följa marknaden och förstå vilka investeringar som är bäst för dina finansiella mål och risknivå.

5. Utvärdera dina investeringar: Det är viktigt att regelbundet utvärdera dina investeringar för att se om de presterar som förväntat. Det hjälper dig att fatta välinformerade investeringsbeslut och hålla koll på dina silverinvesteringar.

Industriell användning av silver

Den industriella användningen av silver förändras ständigt. Tidigare användes mycket silver inom fotografi, för framkallning av film, idag används det i solpaneler och mobiltelefoner. Den andel av producerat silver som går till industrin har ökat från ca 40 % i början av 90-talet till ca 50-60 % idag. Av alla metaller är silver den med störst ledningsförmåga av elektricitet och värme. Något som innebär att ädelmetallen inte är så priskänslig, då det tar emot för tillverkare att byta bort dess överlägsna elektriska ledningsförmåga mot billigare sämre material.

Det största industriella användningsområdet för silver är följaktligen inom el och elektronik. Inte minst är silver användbart för miljövänliga ”gröna” applikationer som solpaneler, batterier och kopplingar i elbilar, vattenrening samt vindkraftverk.

Nästan all elektrisk och elektronisk utrustning använder silver, om än i små mängder. Metallen ingår i datorer, mobiltelefoner, bilar och vitvaror. Silver i sprayform används för att tillverka RFID-taggar. Vidare har denna metall en ypperlig reflektionsförmåga och används bland annat för LED-chips inom belysning. Vid lödning används silver som tillsats i legeringar och det ingår även i diverse industrikemikalier som till exempel etenoxid för tillverkning av polyester.

Denna mångsidiga metall har också en fantastisk egenskap som bakteriedödare. Redan i antiken användes silverbeläggningar i vattenkärl av fenicier och romare för att hålla vattnet färskt. Idag används silver inom sjukvården i till exempel salvor, förband och katetrar.

Skillnader mellan silver och guld

Redan de gamla grekerna och romarna använde mynt av silver och guld. De två ädelmetallerna har en mångtusenårig historia som betalningsmedel och värdebevarare. På samma sätt har de två metallerna använts för smycken, prydnadsföremål och bestick, som en symbol för rikedom.

År 2019 producerades ca 27 000 ton silver och 3300 ton guld, det togs alltså upp drygt åtta gånger mer silver än guld, men man bör då komma ihåg att i pengar räknat är produktionen av guld mycket större än den av silver. Det är svårt att uppskatta hur mycket guld och silver som nu finns ovan jord men ungefärliga uppskattningar brukar ange ca 190 000 ton guld och ca 1 600 000 ton silver, även där motsvarande drygt 8 gånger så mycket silver som guld.

En skillnad är dock att silver till större grad förbrukas och försvinner som skrot medan guldet bevaras, vilket förmodligen sänker den verkliga siffran för hur mycket silver som finns tillgängligt. Uppskattningar för hur mycket silver och guld som finns kvar under jord brukar ange en siffra på ca 17-19 gånger så mycket silver som guld. Om silver och guld fortsätter att brytas som nu uppskattas tillgångarna att i stort sett vara förbrukade innan år 2050.

Tillgången på metallerna indikerar att guld borde kosta ungefär 10-20 gånger så mycket som silver, och det är också där priset har legat historiskt fram till slutet av 1800-talet, då valutorna i högre grad knöts till guldet och sedelanvändningen ökade relaterat till mynt. Under 1900-talet börjar sedan de stora prisfluktuationerna mellan silver och guld. Ofta hänger de samman med politiska beslut som Roosevelts ”Gold Reserve Act” 1934, eller Nixons upplösning av Bretton Woods 1971.
Under detta århundrade var det genomsnittliga prisskillnaden 47:1. Ett nytt historiskt prisrekord för skillnaden mellan silver och guld sattes under ”coronakrisen” den 18 mars 2020 då guld kostade 126 gånger så mycket som silver.

Även om både guld- och silver föll samtidigt som börserna i februari och mars 2020, så föll silvret mer. Om man tittar på samtliga stora börsfall under de senaste decennierna kan man se att det framförallt är guldet som är en tillflykt i kriser. För det mesta har guldpriset gått upp när börsen gått ner, det har inte varit fallet med silver.
Det är guld som centralbankerna lagrar för att öka stabiliteten. Silver är däremot alltmer sedd som en industriråvara och faller när de tillverkande företagen faller. En indikation som illustrerar silvret som industriråvara är att skillnaden mellan silver- och kopparpriset uppvisar betydligt mindre skillnader över tid än silver och guld.

Utvecklingen av priset på silver

Jämfört med aktier har silver varit en sämre långsiktig investering om man ser till de senaste decennierna. Silver har haft två tjurrusningar i modern tid, en runt 1980 och en under finanskrisen med en peak 2011. Båda gångerna toppade priset på runt 50 dollar per uns. Däremellan har värdeutvecklingen varit begränsad även om stora fluktuationer ägt rum. Om man inte haft tur och gått in och ut vid rätt tidpunkt, så har silver till största delen varit en besvikelse för investerare.

Investera i Silver

 

Manipulation av silver- och guldpris

Det har länge pågått en debatt om det verkligen finns en manipulation av silver- och guldpriset. Där bedömare på den ena sidan har kallat det för konspirationsteorier och de på den andra sidan har beskrivit det som obestridliga fakta.

En form av manipulation ägde otvivelaktigt rum 1980 när de två bröderna Bunker och Herbert Hunt köpte upp hälften av världens silver. Fadern H.L Hunt hade femton barn med tre olika fruar och familjen var en de rikaste i USA. Förmögenheten hade H.L grundlagt då han hade spelat tills sig oljekällor på poker och sedan fortsatt till att bli en stor aktör inom oljebranschen runt om i världen.

De två brödernas plan var att skydda sig från dåtidens höga inflation och kontrollera den fysiska silvermarknaden och priset genom att köpa upp så mycket silver som möjligt. I stort sett lyckades planen, när Bunker började handla med silver 1970 stod priset i 2 dollar per uns och på toppen 1980 hade de två bröderna drivit upp priset till 50 dollar per uns. Det som satte stopp för planen var när råvarubörsen COMEX och terminsmarknaden CBOT ändrade sina regler och begränsade volymen av silverkontrakt som man fick teckna sig för samt höjde kravet på säkerhet. Den 21 januari 1980 stoppade COMEX all handel i silver och endast stängning av terminskontrakt accepterades. Under perioden januari till mars det året föll priset från 50 till 10 dollar per uns.

Den manipulation av silver och guld som ägt rum på 2000-talet sägs ha två grupper av aktörer: centralbanker samt de banker som är ansvariga för handeln med ädelmetaller. Motivet för världens centralbanker att pressa ner priserna på guld och silver ska vara att skydda valutor och statsobligationer från att sänkas av konkurrensen från ädelmetaller och förhindra inflation och oreda i de finansiella systemen.

Banker som Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, UBS, Merrill Lynch och Deutsche Bank är organiserade aktörer på guld och silvermarknaden. Handlare från dessa banker har åtalats och dömts av finansiella institutioner för så kallad ”spoofing”, en metod där handlaren lägger både köp och säljordrar men sedan återkallar de som aldrig varit aktuella. Detta är ett sätt att styra priset för att tjäna pengar, och det främsta motivet för spoofing är just profit. Vissa bedömare hävdar dock att storbankerna går centralbankernas ärenden och sänker priserna på guld och silver, inte minst då den manipulerade handeln ofta fått just den effekten.

En organisation som driver tesen om manipulation av marknaden för ädelmetaller är GATA Gold Anti-Trust Action Committee. GATA startades av en före detta Merrill Lynch-anställd och en redaktör som jobbar för guldgruvor samt andra uppdragsgivare för att ställa marknadsmanipulatörer till svars.
Mot GATA står oberoende bedömare och banker som hävdar att även om det förekommer viss manipulation på alla marknader så går det inte att kontrollera priset fullt ut, vilket inte minst tillväxten i guld och silverpriset på 10-talet bevisar.

Skall man investera i silver?

Som många investerare har erfarit är det ofta svårt att förutspå framtiden. Vi får se om silvrets relativt sett låga värdering kommer att balanseras och en ny topp i silver är på väg eller om den plana kurvan fortsätter. Om man är långsiktig och inte vill lägga alla ägg i samma korg, kan nog silver ändå vara värt att överväga.

Summering

Det är mycket som talar för att investera i silver. Denna ädelmetall är en viktig industriell råvara, inte minst i moderna applikationer som elektronik och solpaneler. Ur ett historiskt perspektiv är silver billigt, priset relaterat till guld nådde den lägsta nivån någonsin under inledningen av Covid-19 pandemin. Råvaror är “säkra” investeringar, priset kan falla, men de kan inte gå i konkurs som ett företag. Silver upplevs som mer konkret, värdebeständigt och är mer etablerat i samhället än digitala valutor såsom Bitcoin. Historiskt har silver och framförallt guld haft en betydelse som valuta och kan ses som en tillflyktslösning under finansiella kriser. Det finns även saker som talar emot silver, såsom den ganska blygsamma värdeutvecklingen historiskt och de möjliga anledningarna till detta.

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Faktorinvestering – Förstå de underliggande principerna

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj

Investeringsstrategi för långsiktigt sparande: Så här bygger du en robust portfölj