June 11

Dubbelbeskattning, vad är det? – förklaring av dubbelbeskattningar

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Dubbelbeskattning är när 2 olika länder lägger skatt på samma inkomst.
Dubbelbeskattning uppkommer då två eller fler stater enligt sina lagar har rätt att taxera inkomst eller kapital.
Så här skriver svenska skatteverket om dubbelbeskattning med olika länder.
Man kan råka ut för dubbelbeskattning i följande fall:

  • Du bor i ett EU-land men arbetar i ett annat
  • Du jobbar utomlands under en kortare period
  • Du bor och söker jobb utomlands och har tagit med dig arbetslöshetsförmåner från ditt hemland
  • Du bor som pensionär i ett land och får pension från ett annat

Det finns även en annan variant av dubbelbeskattning nämnligen: 
Dubbelbeskattningen av aktiebolag innebär att den utdelning som bolaget lämnar inte är avdragsgill i bolaget. Bolaget måste betala skatt även för den del av vinsten som sedan lämnas som utdelning till aktieägarna. När aktieägarna får denna utdelning så måste även dom skatta för detta. Det innebär att både bolaget och privatpersonen måste skatt för samma pengar. En del av ett aktiebolags vinst är enkelbeskattad i och med att en del av utdelningen är skattefri. Men fortfarande gäller att en viss del av vinsten blir dubbelbeskattad.
Dubbelbeskattning heter på engelska double taxation.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Alfa och Beta: en guide för nybörjare

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?

Obligationer – Vad är en obligation och hur fungerar obligationsmarknaden?