April 5

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring och definition

Konvertibelt skuldebrev kallas ibland även konvertibel. Ett konvertibelt skuldebrev med fast ränta ger dig rätt att konvertera, det vill säga byta skuldebrevet mot aktier i ett bolag till en viss kurs.
Ett konvertibelt skuldebrev (konvertibel) är ett räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt att byta ut sin fordran mot aktier i bolaget under skuldebrevets löptid, till ett i förväg bestämt pris.
Ett konvertibelt skuldebrev är med andra ord alltså ett lån upptaget av bolaget som är förbundet med en rätt att teckna aktier till i förväg bestämda villkor.

Ett konvertibelt skuldebrev eller konvertibel heter på engelska convertible debentures.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

FAQ

1. Vad är ett konvertibelt skuldebrev?

Ett konvertibelt skuldebrev är ett skuldebrev som innehåller ett alternativ för innehavaren att omvandla skuldebrevet till ett antal aktier i utgivarens företag. Omvandlingen sker vanligtvis mot en föreskriven kurs som är lägre än marknadspriset för aktierna.

2. Vad är fördelarna med att använda ett konvertibelt skuldebrev?

Konvertibla skuldebrev är ett sätt att få finansiering utan att utge nytt aktiekapital, vilket kan hjälpa företag att undvika att utge en stor mängd ny aktier till marknaden. Det ger också innehavarna av skuldebrevet ett lågt förhandlingspris för att köpa aktier i företaget, vilket är en attraktiv fördel.

3. Vad är nackdelarna med konvertibla skuldebrev?

Konvertibla skuldebrev kan innebära att företaget måste ge upp en stor del av sina aktier till innehavarna av skuldebrev, vilket kan leda till en försämring av företagets aktieägarstruktur och skapa konflikter mellan de olika aktieägarna. Det kan också leda till att aktieägarnas ägande av företaget minskar, vilket kan leda till ett minskat intresse för att investera i företaget.

4. Hur bestäms det pris som ska betalas för aktierna vid omvandling av det konvertibla skuldebrevet?

Det pris som ska betalas för aktierna vid omvandling av ett konvertibelt skuldebrev bestäms vanligtvis genom att utgivaren av skuldebrevet anges ett visst pris som är lägre än marknadspriset för aktierna. Priset är vanligtvis föremål för en kontraktsenlig värdering som använder ett antal olika metoder för att avgöra det slutliga priset.

5. Hur utförs omvandlingen av det konvertibla skuldebrevet?

Omvandlingen av det konvertibla skuldebrevet sker vanligtvis genom att innehavaren av skuldebrevet utfärdar ett uttalande som indikerar att den vill omvandla skuldebrevet till aktier. Utgivaren av skuldebrevet kommer sedan att utfärda aktierna i företaget till innehavaren och justera skuldebrevet för att återspegla omvandlingen.

6. Vilka är riskerna med att använda ett konvertibelt skuldebrev?

Det finns ett antal risker som är förknippade med användningen av konvertibla skuldebrev, inklusive risken för att konverteringen inte kommer att ske som förväntat och att företaget kan få en minskning av aktieägarintresset som ett resultat av konverteringen. Konvertibla skuldebrev kan också leda till att företaget måste ge upp stora mängder aktier, vilket kan skapa problem för företaget.

7. Är det möjligt för innehavarna av ett konvertibelt skuldebrev att omvandla skuldebrevet till aktier innan det är förfallodatumet?

Ja, det är möjligt för innehavarna av ett konvertibelt skuldebrev att omvandla skuldebrevet till aktier innan det är förfallodatumet, men det är vanligtvis en process som kräver att utgivaren av skuldebrevet samtycker till den tidiga omvandlingen.

8. Kan jag sälja mitt konvertibla skuldebrev?

Ja, det är möjligt för dig att sälja ditt konvertibla skuldebrev, men det är viktigt att du först förstår de villkor som gäller för det skuldebrev du äger och de krav som ställs på omvandlingen. Det är också viktigt att du förstår att det är en marknad för handel med konvertibla skuldebrev, så det kan vara lämpligt att ta reda på vad som är den aktuella marknadspriset för skuldebrevet innan du säljer det.

9. Hur avgörs det max antal aktier som kan omvandlas från det konvertibla skuldebrevet?

Max antalet aktier som kan omvandlas från ett konvertibelt skuldebrev bestäms vanligtvis i skuldebrevet själv och är beroende av det totala antalet aktier som finns i utgivarens företag. Det max antalet aktier som kan omvandlas kan också begränsas av andra faktorer som företagets lagstiftning och sekundära marknader.

Summering

Konvertibla skuldebrev är ett finansiellt instrument som tillåter investerare att investera i en företags aktie vid ett förmånligt pris. De skuldebrev som utfärdas är vanligtvis upp till fem år långa och ger investeraren rätten att konvertera skuldebrevet till ett visst antal aktier i det företag som utfärdat skuldebrevet. När skuldebrevet har konverterats till aktier är investerarens ägande i företaget lika med det antal aktier som konverterats från skuldebrevet. Konvertibla skuldebrev är ett attraktivt sätt för investerare att investera i ett företag som inte har börjat handla sina aktier på en börs. Det kan också vara ett bra sätt för företag att få tillgång till kapital när de inte kan eller är beredda att ta emot finansiering från traditionella källor. Konvertibla skuldebrev har ofta låga räntor och kan vara ett bra alternativ för investerare som söker högre avkastning. Eftersom skuldebrev i stor utsträckning är säkra investeringar, kan de också vara ett bra alternativ för investerare som söker låg risk.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering