April 4

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring och definition

Konvertibelt skuldebrev kallas ibland även konvertibel. Ett konvertibelt skuldebrev med fast ränta ger dig rätt att konvertera, det vill säga byta skuldebrevet mot aktier i ett bolag till en viss kurs.
Ett konvertibelt skuldebrev (konvertibel) är ett räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt att byta ut sin fordran mot aktier i bolaget under skuldebrevets löptid, till ett i förväg bestämt pris.
Ett konvertibelt skuldebrev är med andra ord alltså ett lån upptaget av bolaget som är förbundet med en rätt att teckna aktier till i förväg bestämda villkor.
Ett konvertibelt skuldebrev eller konvertibel heter på engelska convertible debentures.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

Depåbevis, vad är det? – definition och förklaring av depåbevisen

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

FAANG bolagen, vad är det? – Bäst FANG aktier?

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket

Hypotek, vad betyder det? – Allt du behöver veta om hypoteket