Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring och definition

Konvertibelt skuldebrev kallas ibland även konvertibel. Ett konvertibelt skuldebrev med fast ränta ger dig rätt att konvertera, det vill säga byta skuldebrevet mot aktier i ett bolag till en viss kurs.
Ett konvertibelt skuldebrev (konvertibel) är ett räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt att byta ut sin fordran mot aktier i bolaget under skuldebrevets löptid, till ett i förväg bestämt pris.
Ett konvertibelt skuldebrev är med andra ord alltså ett lån upptaget av bolaget som är förbundet med en rätt att teckna aktier till i förväg bestämda villkor.
Ett konvertibelt skuldebrev eller konvertibel heter på engelska convertible debentures.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter