April 4

Teknisk Analys och Volym – Hur man använder volymen det inom TA och trading?

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Volym inom teknisk analys är ett mått på antalet aktier som handlas under en given tidsperiod. I visa marknader kan det också syfta på antalet gånger som värdepapperet köptes och såldes under en viss tidsperiod. Volym är mycket användbart när det används på rätt sätt, och kan ofta hjälpa till med att filtrera bort falska signaler som inte är värda att ta.
Förändringar i volymen hos aktier berättar mycket om vad som har hänt i en marknad. Med volym får vi en bättre inblick i hur utbud och efterfrågan formade de rörelser vi ser.
Man kan använda volym på många sätt, men de följande är några av de vanligaste tillvägagångssätten:

Volym för att bedöma styrkan i marknaden

Traders nyttjar ofta volymindikatorer för att försöka bedöma med vilken styrka som en marknad utfört en viss rörelse.  När marknaden rör sig uppåt vill man t.e.x att volymen ökar, eller åtminstone håller sig på en stabil nivå, vilket indikerar att fler köpare ansluter sig och bidrar till den positiva trenden. På samma sätt antar man att ökande volym i en nedtrend signalerar att säljsidan är starkast, och kommer att fortsätta trycka ned marknaden. En signifikant prisrörelse utan en ökning av volymen är generellt ett tecken på svaghet i marknaden!
T.e.x är det vanligt att man vill att volymen är hög under ett utbrott, i ett försök att säkerställa att många marknadsspelare stod bakom utbrottet och kan tänkas stödja en avancerande marknad även framöver!

Utbrott med hög volym
Utbrott med hög volym

Om ett utbrott istället sker med låg volym, är istället den generella uppfattningen att det med större sannolikhet är en falsk signal!

TEKNISK ANALYS KURS – Lär dig den tekniska analysen

Volymen för att upptäcka slutspurter i marknaden

Slutspurter i trenden, som på engelska kallas för “exhaustion moves” är när marknaden gör ett sista försök att gå högre i en positiv trend, eller lägre i en negativ trend. Ofta är det när de traders och investerare som missade trenden blir rädda för att missa återstoden av rörelsen, och därför väljer att hoppa på i all hast.
Slutspurter sker ofta med hög volym, och efter att marknaden har trendat under ett längre. Ofta följs de av en period med lägre volym, varefter trenden tenderar att vända om.

Volymindikator för att bekräfta en trendvändning

Volym kan hjälpa till med att bekräfta att en vändning av trenden håller på att ske. Vanligtvis brukar en positiv trend innebära högre toppar och bottnar, och om marknaden istället presterar en lägre topp och botten, kan det hända att trenden håller på att vända. Och i fall som dessa, kan man försöka använda volym för att bekräfta att så är fallet!
Om den lägre botten gjordes med hög volym, medan den lägre toppen istället skapade med låg volym, är det ett ytterligare tecken på att marknaden kan komma att vända om. Tecken som dessa kan också hjälpa en att bedöma sannolikheten för att en reversalformation som huvud-skuldra-formationen skall slå väl ut!

Omslag av trenden med volym
Omslag av trenden med volym

 

Läs gärna också: Stöd och Motstånd

Använd volym för att upptäcka ackumulation och distribution i marknaden

Större institutionella spelare bygger ofta upp sina positioner i aktier under en längre tid, bland annat på grund av att de inte vill påverka priset på marknaden för mycket.
Ibland kan de större spelarnas intåg eller uttåg på marknaden efter en upptrend eller nedtrend vara en signal om vad som komma skall. Exempelvis kan det hända att de större spelarna börjar sälja av sina positioner när de anser att en aktie har gått upp för mycket. På samma sätt kan de välja att börja köpa sig in i en aktie som de anser har gått ned för mycket på sistone. Ibland leder dessa operationer till att börsen tradas inom en förhållandevis tight range, då sälj-eller köptrycket från de institutionella spelarna håller kvar marknaden och hindrar den från att röra sig för mycket.

Genom att hålla koll på volymen och upptäcka förändringar i tid, kan man eventuellt upptäcka när de institutionella spelarna går in i marknaden. Detta kan förse en med viktiga ledtrådar om vilket riktning priset kommer att utvecklas i framöver.

Ackumulation

En ackumulationsfas följer efter en negativ trend som har pågått under ett längre tag. Den kan pågå i allt från några få månader, till flera år, och marknaden präglas under denna tid till stor del av generell oro och rädsla över den nedgång som har varit.

Distribution

Det här är fasen då vi börjar se att marknaden producerar platåer och pauser, vilket tyder på att den positiva trenden är på väg att avslutas. I många fall kan distributionsfasen vara i flera månader, eller t.o.m år. Hoppas du gillade den artikeln om Teknisk Analys och Volym.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

3 Candlestick-mönster som fungerar i trading (backtest och historisk avkastning)

3 Candlestick-mönster som fungerar i trading (backtest och historisk avkastning)