September 19

Valutadag, vad betyder det? – definition och förklaring av valutadagar

Last Updated on 27 July, 2022 by Håkan Samuelsson

Valutadag

Valutadag är den dag då en insättning görs på ett bankkonto. Alltså den dag då ränta tillförs eller dras ifrån exempelvis ett bankkonto.
Valutadag är också den dag då räntan börjar beräknas. Oftast är detta samma dag.
Med valutadag menar man alltså – för att vara extra tydlig –  i bankvärlden den dag då en insättning görs på ett bankkonto, eller när räntan börjar beräknas.
Valutadag gäller både för inlåningsräntor som utlåningsräntor.
På engelska säger man value day för valutadag.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Teknisk Analys Utbildning – Grundkurs För Nybörjare

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022

Alla portföljer på Samuelssons Rapport är uppdaterade inför juli 2022