Valutadag, vad betyder det? – definition och förklaring av valutadagar

Last Updated on 4 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Valutadag

Valutadag är den dag då en insättning görs på ett bankkonto. Alltså den dag då ränta tillförs eller dras ifrån exempelvis ett bankkonto.
Valutadag är också den dag då räntan börjar beräknas. Oftast är detta samma dag.
Med valutadag menar man alltså – för att vara extra tydlig –  i bankvärlden den dag då en insättning görs på ett bankkonto, eller när räntan börjar beräknas.
Valutadag gäller både för inlåningsräntor som utlåningsräntor.
På engelska säger man value day för valutadag.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.