Valutadag, vad betyder det? – definition och förklaring

Valutadag är den dag då en insättning görs på ett bankkonto. Alltså den dag då ränta tillförs eller dras ifrån exempelvis ett bankkonto.

Valutadag är också den dag då räntan börjar beräknas. Oftast är detta samma dag.

Valutadag gäller både för inlåningsräntor som utlåningsräntor.

På engelska säger man value day för valutadag.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.