Last Updated on 24 November, 2021 by Håkan Samuelsson

Emittent

Emittent är en institution som ger ut värdepapper, exempelvis ett företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut certifikat.
Emittent är utgivare av obligationer, aktier eller andra värdepapper.
En emittent emitterar aktier via en emission
Emittent heter på engelska issuer.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter