Emittent, vad är det? – Förklaring och definition

Emittent är en institution som ger ut värdepapper, exempelvis ett företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut certifikat.

Emittent är utgivare av obligationer, aktier eller andra värdepapper.

En emittent emitterar aktier via en emission

Emittent heter på engelska issuer.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.