January 16

Investmentbolagsindex

Last Updated on 28 November, 2022 by Håkan Samuelsson

Det är inte lätt att veta exakt vilket som är det bästa investmentbolaget. Istället kan det vara smart att sätta ihop en portfölj med olika investmentbolag. För att göra det kan du ta ett investmentbolagsindex till din hjälp. Det är ett index som innehåller en grupp med investmentbolag.

Ett investmentbolagsindex kan vara antingen viktat eller oviktat. Om det är oviktat utgör varje innehav en lika stor del av portföljen.

I ett viktat investmentbolagsindex är innehaven olika stora beroende på vissa kriterier:

  • Marknadsviktat index: Större företag (större börsvärde) tar mer plats i indexet.
  • Viktat efter substansvärde:<span style=”font-weight: 400″> Investmentbolag får större vikt ju större substansrabatten är.

Samuelssons Rapports Investmentbolagsindex

Samuelsson Rapports Investmentbolagsindex innehåller aktierna Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergföretagen med lika vikt. Tillsammans utgör dessa fem bolag ca 94% av börsvärdet för de noterade investmentbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista. Nedan ser du utvecklingen.

Samuelssons Rapports Investmentbolagsindex

Uppdateras veckovis – senaste uppdatering 13 april 2020

Ibindex

Ib index (www.ibindex.se) är ett omtyckt investmentbolagsindex. Målet är att följa de investmentbolag som handlas på Stockholmsbörsen. Det är ett viktat index. Ju mer substansrabatt ett investmentbolag har desto större vikt får det i indexet. Omvänt gäller att investmentbolag som handlas till premium får en lägre vikt.

Ibindex

Skärmdump från Ibindex.se 2014 – 2020. Detta investmentbolagsindex har slagit Stockholmsbörsen med råge.

SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF)

SIXRXFIIF är ett samlingsindex för svenska investmentbolag. Även detta index tenderar att slå Stockholmsbörsen:

Följande investmentbolag ingår i SIXRXFIIF:

Investor B
Industrivärden A
Havsfrun B
Kinnevik B
Lundbergforetagen B
Latour B
Ratos
Öresund
Bure Equity
Vostok New Ventures
Creades
Traction
East Capital Explorer
Svolder B
NAXS
Strax

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Investmentbolag 2022 – De 51 bästa Investmentbolagen i Sverige

Investmentbolag 2022 – De 51 bästa Investmentbolagen i Sverige

Investmentbolag: Substansvärde, substansrabatt och substanspremie

Investmentbolag: Substansvärde, substansrabatt och substanspremie