EBIT

Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

EBIT är ett nyckeltal som visar ett företags rörelseresultat. Det står för Earnings Before Interest and Taxes, det vill säga företagets rörelseresultat före räntor och skatt.

Så räknar du ut EBIT

Låt oss först titta på beståndsdelarna:
E: Earnings = Rörelseresultatet
B: Before
I: Interest = Räntekostnaden för företagets lån
T: Taxes = Den skatt som bolaget får betala. Skatten kan variera från land till land.
Sifferuppgifterna återfinns i företagets resultaträkning.
Så här kan du räkna:
EBIT = Intäkter – tillverkningskostnader – övriga kostnader – avskrivningar – amorteringar
Du kan även tänka så här:

  • EBIT = EBITDA – avskrivningar – amorteringar
  • EBITDA = Bruttovinst – övriga kostnader (forskning, administrativa kostnader, utveckling m.m.)
  • Bruttovinst = Intäkter – tillverkningskostnader

Så kan du använda EV/EBIT

Eftersom EV/EBIT utesluter alla kostnader för skatt och ränta visar detta nyckeltal företagets förmåga att generera avkastning på verksamheten. Man kan säga att det visar på hur bra bolaget är på att skapa vinst inom sitt område. Därefter tillkommer skatt och ränta, två faktorer som företaget inte direkt rår på.
Ett stort EBIT-värde visar att företaget har förmåga att generera vinst som kan användas för att betala av skulder och finansiera verksamheten med.
Detta nyckeltal är även användbart för att jämföra ett eller flera bolags verksamhet i olika länder. Eftersom skattetrycket varierar mellan olika länder kan man få en falsk bild av hur väl verksamheten sköts ifall man tar med skatterna i kalkylen. Ett företag kan till exempel förefalla ha ett mycket bättre resultat än ett annat som ett resultat av att det fått uppskov på beskattningen. Med EBIT är det lättare att fokusera på verksamhetens resultat.

Vad betyder EBIT
Vad betyder EBIT

Samma logik kan användas för företagens skulder. En viss skuldsättning krävs för att företag ska kunna genomföra tillräckligt med investeringar, speciellt bland industribolagen. Mängden skuld varierar mellan olika bolag, liksom de villkor som företagen får på sina lån. Genom att jämföra resultatet utan att ta med räntekostnaderna i beräkningen är det möjligt att analysera hur bra kärnverksamheten går.

EBIT eller EBITDA?

Det går att vidareutveckla nyckeltalet och även räkna bort nedskrivningar och avskrivningar. Då talar vi om EBITDA istället (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Det är liksom EBIT ett nyckeltal som kan användas för aktieanalys. Dessutom används det när man räknar ut gränser för ränteavdrag.
Ett företag som är kapitalintensivt och har stora skulder kan ha intresse av att använda EBITDA för att resultatet ska se bättre ut. Man kan dock hävda att det är att skönmåla verkligheten eftersom företaget självklart själv måste står för kostnaden för amorteringar och avskrivningar. Då kan EV/EBIT vara mer rättvisande.

Sammanfattning

EBIT visar företagets rörelseresultat innan skatter och räntekostnader. Nyckeltalet bygger på uppgifter från resultaträkningen. Det används för att visa ett företags förmåga att genera vinst inom sitt område.

Följ Oss På Twitter