April 4

Vad är en balansomslutning? – Förklaring av balansomslutningen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett företags balansomslutning avser summan av tillgångarna samt summan av skulder och eget kapital. Den utgörs av två sidor – tillgångssidan och skuldsidan. När allt stämmer ska de två sidorna vara i balans, varifrån namnet balansomslutning kommer. På engelska kallas balansomslutning för Balance sheet total.

Balansräkningen har två sidor

Balansräkningen ingår tillsammans med resultaträkningen i varje företags bokslut. Balansräkningen har två sidor – en tillgångssida och en skuldsida. Tillgångssidan kallas även för aktivsidan medan skuldsidan också kallas för passivsidan. Det är dessa två sidor i balansräkningen som tillsammans bildar balansomslutningen.
Tillgångssidan inkluderar, som namnet antyder, företagets samtliga tillgångar. På skuldsidan hittar vi företagets skulder, men även det egna kapitalet. Balansomslutningen visar alltid ett positivt tal.

Balansomslutningens sidor ska balansera

En av bokföringens grundprinciper är att tillgångarna ska vara lika stora som skulderna plus det egna kapitalet. När så är fallet säger man att balansomslutningen balanserar. Skulle den av någon anledning inte göra det finns det fel någonstans i bokföringen som måste hittas innan företaget kan göra sitt bokslut.
Ibland kallas balansomslutningen kort och gott för omslutning. Det ska inte förväxlas med företagets omsättning, som är summan av försäljningen.

balansomslutning
balansomslutning

En grundsten i den dubbla bokföringen

En balanserande balansomslutning hör ihop med den så kallade dubbla bokföringen. Det är bokföringsstandarden som används av näringsverksamheter över hela världen. I Europa har denna bokföringsmetod använts sedan 1300-talet då den började användas i Florens. Principen är att varje transaktion ska bokföras på två konton – debet och kredit. Dagens bokföring skiljer sig dock från den medeltida. Nu för tiden används bokslut (och balansomslutning). På medeltiden skedde redovisningen separat för varje varuparti.

Vad används balansomslutningen till?

Balansomslutningens viktigaste uppgift är att verifiera att balansräkningen eller balansrapporten går jämnt ut, att de balanserar. Man kan säga att balansrapporten är en enklare variant av balansräkningen. Balansrapporten används löpande i bokföringen för uppföljning och avstämning. Balansomslutningen görs i både balansrapporten och balansräkningen.
Balansomslutningen används inte för att analysera bolag eftersom den inte säger så mycket om bolagets finansiella värde eller ställning. Däremot kan man använda balansomslutningen för att snabbt se hur det totala kapitalet förändrats över tid i ett företag. Ta årets balansomslutning och jämför den med tidigare års balansomslutningar. På så vis kan du snabbt få en uppfattning om hur stor tillväxten är i företaget.
Om du vill analysera företaget kan du istället utgå från resultaträkningen och använda dig av nyckeltal som exempelvis soliditet, likviditet, räntabilitet och omsättning.

Balansräkningen skickas till Bolagsverket

När balansräkningen är klar ska den skickas till Bolagsverket som en obligatorisk del av redovisningen. Innan dess är det viktigt att balansräkningen balanserar, att balansomslutningens bägge sidor är lika stora.

Sammanfattning

Balansomslutningen visar företagets tillgångar på tillgångssidan samt företagets skulder och eget kapital på skuldsidan. De två sidorna ska alltid balansera, det vill säga vara lika stora. Det är en viktig kontroll innan balansrapporten skickas in till Bolagsverket.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Inlåning, vad betyder det? – förklaring och definition av inlåningen

Inlåning, vad betyder det? – förklaring och definition av inlåningen

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering