Afrikafonder

Afrikafonder som innehåller aktier från länder i Afrika blir allt hetare bland investerare. Afrikanska nationer är idag bland de snabbast växande ekonomierna i världen, vilket också stimulerar den globala tillväxten.

Här är en bra lista hos Avanza med Afrika fonder blandat med mellanösternfonder.

Afrikafonder

Afrikafonder

Afrikafonder är fonder som äger olika tillgångar utfärdade på den afrikanska kontinenten. Afrikafonder täcker ett stort antal afrikanska aktier och obligationer inom alla sektorer, marknadsandelar, kreditkvaliteter och löptider. De kan passivt eller aktivt hanteras.

Investera i Afrikafonder: Nord, Syd eller Mellan?

Till skillnad från Europa eller Sydamerika varierar investeringar i Afrika ganska mycket efter region. Nordafrika liknar mycket av Mellanöstern i fråga om oljebaserade tillgångar och stora industrier, medan Sydafrika anses vara en mer utvecklad marknad med en stark gruvindustri. Afrika söder om Sahara är fortfarande otillgängligt för internationella investerare och innehåller mindre utvecklade ekonomier. Oavsett vad så har Afrika otroliga naturresurser.

 

Investera i afrika

Investera i afrika

 

Sydafrika är det mest populära sättet att investera i Afrikafonder och Afrikaaktier. Driven till stor del av råvaror och gruvdrift, är landet den största tillverkaren av guld, platina och krom i världen. Landets jordbruks- och banksektorer är emellertid också ganska stora och konsumentklassen sänker långsamt avlitet på export och bränsleuppgången inom den inhemska servicen.

Nordafrika består av Algeriet, Egypten, Libyen, Mauretanien, Marocko, Tunisien och Västsahara. Många av dessa länder är kända för sina omfattande råolje reserver. Libyen rymmer till exempel Afrikas största oljereserver och de åttonde största reserverna i världen. Över tio procent av all råolja som importeras till Europa kommer från Libyen. Multinationella företag har insatser i många av dessa oljereserver, även om politiken ofta stör verksamheten.