Sverigefonder

Sverigefonder kan vara svårt att botanisera bland. De innehåller i dagsläget nästan 100 fonder. Det är en av de tuffaste och största fondkategorierna hos Morningstar. Man behöver onekligen någon hjälp för att komma vidare genom denna djungel.

 

Här hittar du bra Sverigefonder hos Avanza.

 

Klicka på bilden för att komma till listan med Sverigefonder

Sverigefonder

Det finns många att välja bland men det finns också en bra sök- och sorteringsmöjlighet så att du lätt kan hitta det du söker.

Lär dig mer om  sverigefonder

Sverigefonder är den stora favoriten bland svenska fondsparare. Kanske är det inte så konstigt. Varför gå över ån efter vatten när vi har en välfungerande aktiemarknad på hemmaplan? Den historiska utvecklingen för Sverigefonder är minst sagt imponerande och de har en given plats i varje sparares fondportfölj.

Vad är Sverigefonder?

Sverigefonder är fonder som främst investerar på den svenska aktiemarknaden.

Industribolag väger ofta tungt bland Sverigefonderna, vilket är naturligt eftersom Sveriges starkaste bolag återfinns inom denna kategori. Många av bolagen i Sverigefonderna är storbolag, men det finns fonder som lägger mer vikt vid mellanstora bolag och småbolag. Det finns både aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder.

Även om Sverigefonderna investerar i Svenska bolag beror utvecklingen mycket på den ekonomiska utvecklingen i världen. Det beror på att det till stor del handlar om exportbolag. Det finns även Sverigefonder som har en särskild inriktning, till exempel på finans, fastigheter, råvaror, teknik eller sjukvård.

Stockholmsbörsens utveckling

Den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen sedan början av 1990-talet har varit drygt 12 procent per år. Sverigefonder som grupp har de senaste tio åren haft en utveckling på över 15 procent per år. Börsen svänger som bekant men den långsiktiga trenden är alltid upp. Genom att spara i Sverigefonder kan du ta del av denna positiva trend. På kort sikt kan givetvis börsen – och Sverigefonderna – gå ner. Under finanskrisen gick Stockholmsbörsen ner cirka 55 procent och efter IT-bubblan föll den med 70 procent. Det kan hända igen men pengarna växer ändå på sikt om du sparar regelbundet i Sverigefonder.

Stor skillnad mellan olika Sverigefonder

De senaste fem åren har de bästa Sverigefonderna gett en avkastning i storleksordningen 16 – 18 procent per år. Som jämförelse har de sämsta Sverigefonderna gett 6 till 8 procent avkastning per år. Till viss del beror skillnaden på fondernas fokus. Den senaste tiden har Sverigefonder med småbolag gått bättre än övriga Sverigefonder. Det innebär inte per automatik att det blir så de kommande fem åren. En annan förklaring är att vissa förvaltare är bättre än andra på att åstadkomma överavkastning jämfört med index. Avkastningen kan också bli lägre till följd av fondförvaltarens val att sänka risken och volatiliteten i Sverigefonden på bekostnad av avkastningen.

 

Sverigefond

 

Se upp för förvaltningsavgifterna

Det är praktiskt och bekvämt att spara i fonder. Med ett par klick köper du in dig i en hel portfölj med bolag som en förvaltare valt ut och tar hand om. Processen kan till och med automatiseras genom att månadsspara i Sverigefonder via någon av nätmäklarna.

Samtidigt tar alla förvaltare betalt för det jobb de utför. Kanske verkar inte en förvaltningsavgift på 1 till 2 procent av sparkapitalet så mycket om man i gengäld får vara med om en god utveckling. Faktum är att det på grund av ränta-på-ränta-effekten handlar om mycket pengar på sikt.

Den genomsnittliga förvaltningsavgiften för Sverigefonder är cirka 1,2 procent. De dyraste Sverigefondernas förvaltningsavgift är 3 procent. I andra änden av spektrumet finns de passivt förvaltade Sverigefonderna vars förvaltningsavgift är mindre än 0,5 procent. Det finns indexfonder som är helt utan förvaltningsavgift. Vissa fondförvaltare tar dessutom ut en avgift varje gång du köper eller säljer andelar i Sverigefonden. Den genomsnittliga köpavgiften är 0,16 procent och säljavgiften är 0,32 i snitt bland Sverigefonder.

Spartips: bygg din egen fond och spar förvaltningsavgifterna

Du kan spara enorma mängder pengar under en livstid genom att bygga upp din egen Sverigefond. Det gör du genom att köpa enskilda aktier. Tack vare de nytänkande nätmäklarna är det numera mycket lätt och billigt att sätta ihop sin egen portfölj. Hos nätmäklarna eller hos Morningstar kan du lätt se alla Sverigefonders största innehav. Hitta en eller flera Sverigefonder som inger förtroende och köp regelbundet samma aktier som finns i fonden. Du bör ha minst 15-20 olika aktier i portföljen för att uppnå en god riskspridning.

Sverigefonder eller indexfonder?

Ett fenomen som blivit allt populärare på senare tid är indexfonder. En indexfond är en passivt förvaltad fond vars innehav speglar ett aktieindex. I kategorin Sverigefonder finns det indexfonder som avspeglar OMXS30-index (I USA SP500), vilket motsvarar de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Den stora fördelen med indexfonder är att förvaltningsavgiften är mycket låg, ibland rent av noll. Det är också en enkel investeringsstrategi, vilket har sin tjusning. Nackdelen är att man kan ifrågasätta det sätt aktierna väljs. De 30 mest omsatta aktierna är nödvändigtvis inte de bästa aktierna.

Sverigefonder

Sverigefonder

Investmentbolag som alternativ till Sverigefonder

Ett alternativ till att köpa Sverigefonder är att köpa aktier i några av Sveriges bästa investmentbolag. Ett investmentbolag är ett bolag som köper aktier i andra bolag. De svenska investmentbolagen investerar dels i aktier som finns noterade på Stockholmsbörsen, dels investerar de i onoterade svenska bolag. På sätt och vis kan man likna en investering i investmentbolag med att köpa aktiefonder. Den stora skillnaden är att man slipper förvaltningsavgiften. Investmentbolag kan ibland även ha en längre investeringshorisont än många Sverigefonder, vilket är positivt för den långsiktige.

Så väljer du bäst fond

Börja med att bestämma dig för om du vill ha en bred Sverigefond eller en fond som specialiserar sig på exempelvis tillväxtbolag. Eftersom historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning är det svårt att dra några slutsatser genom att titta på hur fonderna har gått. Samtidigt finns det fondförvaltare som lyckats uppnå en bättre avkastning än index under en längre tid. Läs på om fondförvaltaren och välj en Sverigefond som har ett gott rykte. Det är viktigt att förvaltningsavgiften är så låg som möjligt. Ibland kan det vara värt att betala lite extra för en fond som förvaltas av en stjärnförvaltare, men som regel är det få fondförvaltare som lever upp till förväntningarna om avgiften är hög.

När är det dags att spara i Sverigefonder?

Ingen kan med säkerhet säga hur börsen kommer att gå den närmsta tiden. På sikt går den upp, men konjunktursvängningarna och annat gör att börsen på kort sikt kan bli volatil och till och med sjunka i värde. Många väljer att spara månadsvis i Sverigefonder och andra fonder och på så vis dra nytta av börsens långsiktiga trend utan att behöva försöka tajma dess upp- och nedgångar.