Europafonder

Europafonder är aktiefonder som i stor utsträckning riktar sig till aktier som är hemmahörande på den europeiska kontinenten. Dessa medel kommer att försöka tillhandahålla exponering för flera eller en nation i ett brett spektrum av utvecklade och framväxande ekonomier, marknadskapital, valutor och näringsliv.

Här hittar du en bra lista från Avanza som är enkel att sortera på med Europafonder.

Europafonder

Europafonder

För att marknadsföra sin fond i alla EU-medlemsländer behöver man bara registrera sin fond i ett EU-land under det landets finansinspektörs myndighet. Till exempel i Irland är det den irländska finansinspektionen. IFSRA är i sin tur en del av Europeiska värdepappersutskottet, som ansvarar för samordningen av värdepappersreglerna i alla EU-länder.

Europafonder och EU

Sedan de tidiga dagarna, då Europeiska stål- och kolindustrin bildades 1951 för att varor ska säljas och transporteras fritt inom EU-gränserna, har de europeiska politikerna länge försökt skapa en sömlös marknad för varor och tjänster på hela kontinenten.

Efter att Europeiska unionen (EU) officiellt skapades och ersattes av Europeiska ekonomiska gemenskapen efter Maastrichtfördraget 1993, har finansiella tjänster och kapitalförvaltningen i synnerhet flyttat till centrum för omfattande svepande lagstiftningsinitiativ