April 4

Europafonder, vilken är bästa Europafond att investera i 2024?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Europafonder är aktiefonder med aktier i europeiska bolag. Jag tycker en Europafond är ett bra komplement till en Sverigefond och en globalfond i en välbalanserad fondportfölj. I denna artikel får du lära dig mer om denna typ av fonder och hur du hittar den bästa Europafonden.

10 bästa Europafonderna

Hur vet man vilken Europafond som är bäst? Jag har sammanställt en lista med de enligt mig 10 bästa Europafonderna . Klicka på fondens namn så kan du läsa mer direkt hos Avanza.

Europafond Total avgift Riskjusterad avkastning (betyg)
AMF Aktiefond EuropaBästa Europafonden. Låg förvaltningskostnad och hög riskjusterad avkastning. 0.51% 5
Swedbank Robur Europafond 1.59% 5
MS INVF Europe Opportunity A 1.79% 5
CS (Lux) European Div Plus Eq B EUR 1.80% 5
SPP Aktiefond Europa 0.23% 4
DNB Europa Indeks A 0.32% 4
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 0.32% 4
Swedbank Robur Access Europa 0.38% 4
Öhman Etisk Index Europa 0.78% 4
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A 1.50% 4

Hur valde jag de bästa Europafonderna? Listan innehåller fonder med inriktning på Europa som har en högre riskjusterad avkastning än övriga fonder i samma kategori. Fonder med betyg 5 fick kosta som mest 2 % och fonder med betyg 4 fick kosta max 1,5 % för att vara med i listan.

Vad är en Europafond?

En Europafond är en aktiefond med aktier i europeiska bolag. Europas aktiemarknader är välutvecklade. Här finns ett stort utbud av både stora och små bolag med hög kvalitet. Det finns gott om både tillväxtaktier och värdeaktier i Europa.

Ett antal större marknader brukar dominera bland innehaven i Europafonder. Ungefär så här kan det se ut:

 • Tyskland
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • Schweiz
 • Danmark
 • Nederländerna
 • Spanien
 • Sverige
 • Italien
 • Norge
 • Finland
 • Belgien

De länder som ligger högt upp i listan brukar dominera bland Europafonderna och kan ofta utgöra 15 – 20 procent av fondens värde.

Fördelningen av innehaven varierar

Varje Europafond har sina egna placeringsregler. Det gör att det finns viss skillnad mellan olika fonder inom denna kategori. Vissa Europafonder är breda och köper aktier i bolag från ett stort antal länder i Europa.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Andra fonder är mer nischade mot ett fåtal marknader. Vissa Europafonder är uppbyggda efter ett visst aktieindex men många är aktivt förvaltade.

De flesta fonder med fokus på Europa har ingen begränsning att pengarna måste placeras på marknader inom EU.

Fördelningen kan ibland variera över tid beroende på vilken syn fondförvaltaren har på marknaderna i de olika länderna.

Flera branscher

Genom att köpa en Europafond kan du få exponering mot branscher och företag som skiljer sig lite från vad vi har i Sverige. Vilka branscher Europafonder investerar i varierar, men ett ganska typiskt upplägg ser ut så här (största innehav först):

 • Sjukvård
 • Finans
 • Stabila konsumentbolag
 • Teknik
 • Industri
 • Råvaror
 • Energi

Billiga Europafonder

Det är viktigt att försöka hålla förvaltningskostnaden så låg som möjligt. Detta gäller för alla fonder. Du kan aldrig veta hur bra utvecklingen blir. Förvaltningsavgiften däremot är något som alltid kommer att dras av från din avkastning oavsett hur det går.

En dyr Europafond är inte heller nödvändigtvis en bra fond. Dessutom är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Därför tycker jag att det är klokt att välja en billig Europafond.

Här alla Europafonder med en total avgift på runt 0,5 % eller mindre. Om du klickar på fondens namn kan du läsa mer hos Avanza.

Europafond Total avgift Förvaltningsavgift
Avanza Europa 0,17 % 0,10 %
Länsförsäkringar Europa Indexnära 0,23 % 0,20 %
SPP Aktiefond Europa 0,23 % 0,20 %
Skandia Europa Exponering 0,29 % 0,25 %
DNB Europa Indeks A 0,32 % 0,20 %
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 0,32 % 0,20 %
SEB Europa Indexfond C EUR – Lux 0,37 % 0,25 %
Swedbank Robur Europafond 0,38 % 0,20 %
SPP Europa Plus A 0,50 % 0,40 %
AMF Aktiefond Europa 0,51 % 0,40 %

Europafonder som gått bäst

Det kan vara vanskligt att investera i fonder bara för att de haft en bra utveckling hittills. Samtidigt kan en god utveckling över tid indikera att fondförvaltaren i varje fall gjort något rätt.

Europafonder med starkast utveckling – 5 år

Här är de Europafonder som haft allra starkast utveckling de senaste fem åren.

Europafond Utveckling 5 år Total avgift 
Elementa 69,05 % 1,96 %
PriorNilsson Idea 60,48 % 3,60 %
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR 59,53 % 2,12 %
Fondita 2000+ B 57,15 % 2,07 %
Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AE 53,51 % 2,17 %
BMO European Real Estate Scs A Acc EUR 48,18 % 2,24 %
Origo Quest 1 C 47,35 % 1,58 %
Didner & Gerge Small & Microcap 43,44 % 1,83 %
Jupiter European Growth 42,83 % 1,87 %
Fondita Sustainable Europe B 42,12 % 2,31 %

Europafonder som är populära

Vissa Europafonder är mer populära bland småsparare än andra. Det kan ha att göra med att de gått bättre eller att de är billigare än andra fonder. För dig som funderar på vilken Europafond du ska spara i kan det fungera som inspiration.

Vanligaste Europafonderna 2020

Här är en lista med de 20 mest ägda Europafonderna i Sverige 2020 enligt Avanzas statistik (antal kunder). Klicka på fondnamnet så kan du läsa mer hos Avanza.

Europafond Antal ägare hos Avanza Total avgift 
AMF Aktiefond Europa 59 609 st 0,51 %
DNB Europa Indeks A 32 036 st 0,32 %
SPP Aktiefond Europa 23 882 st 0,23 %
Avanza Europa 21 219 st 0,17 %
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc 18 523 st 1,78 %
Länsförsäkringar Europa Indexnära 16 975 st 0,23 %
Swedbank Robur Europafond 12 025 st 1,59 %
Allianz Europe Equity Growth A EUR 9 388 st 1,89 %
SEB Europafond Småbolag 8 395 st 2,03 %
Jupiter European Growth 7 463 st 1,87 %
Swedbank Robur Access Europa 6 768 st 0,38 %
UBS European Opportunity 6 021 st 3,19 %
Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR 5 694 st 2,12 %
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 5 186 st 0,32 %
Didner & Gerge Small & Microcap 4 726 st 1,83 %
GAM Star European Equity A EUR Acc 4 640 st 2,02 %
PriorNilsson Idea 2 812 st 3,60 %
Sparinvest SICAV European Value EUR R 2 643 st 2,06 %
Lannebo Europa Småbolag A SEK 2 591 st 1,89 %
SEB Hållbarhetsfond Europa D (EUR) 2 387 st 1,67 %

Europafonder som har lägre risk än övriga

De flesta Europafonder är rena aktiefonder. Därmed är risken per definition hög. Som vanligt innebär en högre risk även bättre chanser till god avkastning på sikt.

Det finns samtidigt ett antal Europafonder med alternativ inriktning och lägre risk. Dessa fonder är så kallade hedgefonder. En hedgefond behöver inte följa samma stränga regelverk som vanliga Europafonder. Till exempel kan de göra alternativa investeringar och blanka aktier.

Här är ett urval av Europafonder med låg risk:

Europafond Utveckling 1 år  Utveckling 3 år  Utveckling 5 år  Total avgift 
Elementa 30,91 % 36,07 % 69,05 % 1,96 %
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2 EUR 1,47 % 10,86 % 10,74 % 2,85 %
PriorNilsson Idea 4,30 % 27,92 % 60,48 % 3,60 %

Hållbara Europafonder

Ifall du vill att din Europafond ska vara hållbar och ta hänsyn till miljö och etiska aspekter finns flera alternativ att välja bland. Här är några av de mest hållbara Europafonderna som samtidigt har en låg till medelmåttlig förvaltningsavgift.

Europafond Total avgift 
Avanza Europa 0.17%
AMF Aktiefond Europa 0.51%
Öhman Etisk Index Europa 0.78%
UB Europa REIT A 1.34%
Swedbank Robur Europafond 1.59%
Evli Europe B 1.65%
SEB Hållbarhetsfond Europa C (EUR) 1.67%
SEB Hållbarhetsfond Europa D (EUR) 1.67%
Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR 1.89%

PPM-Europafonder

Det går utmärkt att spara i en Europafond inom ramarna för din premiepension. De PPM-Europafonder som finns har en lägre avgift än motsvarande fonder hos nätmäklarna.

Här är några av de billigaste Europafonderna inom PPM som finns på fondtorget hos Pensionsmyndigheten:

Europafond Avgift
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 0,16 %
Länsförsäkringar Europa Indexnära 0,16 %
SPP Aktiefond Europa 0,16 %
Swedbank Robur Europafond 0,16 %
Skandia Europa Exponering 0,17 %
AMF Aktiefond Europa 0,18 %
DNB Europa Indeks A 0,18 %
Öhman Etisk Index Europa 0,25 %
Nordea Europeiska Stjärnor 0,30 %
Handelsbanken Europa Tema A1 0,33 %
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 0,33 %
SEB Europafond 0,33 %
Delphi Europe Acc 0,38 %
Ålandsbanken Europe Value B Placeringsfond 0,38 %

Varför ska man spara i Europafonder?

Om du vill investera i europeiska bolag utan att själv behöva köpa enskilda aktier är en Europafond ett bra val. Du får en bred exponering mot ett stort antal bolag på flera europeiska marknader.

Europa utgör drygt 30 procent av världsindex. Därför bör du fundera på hur stor andel Europafonder du ska äga ifall du samtidigt sparar i en globalfond.

Samtidigt tycker jag att en Europafond är ett utmärkt komplement till just en global aktiefond. Anledningen är att amerikanska aktier dominerar det globala indexet med runt 65 procent. Vill du inte ha så stor exponering mot USA är en Europafond ett utmärkt komplement i fondportföljen.

Spara i Europafonder på ISK eller KF?

Investeringssparkonto (ISK) är mitt förstahandsval för att spara i Europafonder. När du har dina fonder på ett ISK schablonbeskattas de. Du betalar ingen skatt på själva vinsten.

Vill du ange en förmånstagare för ditt sparande, till exempel barn eller barnbarn, väljer du istället en kapitalförsäkring (KF). Även den schablonbeskattas. Till skillnad från ISK har du en viss motpartsrisk eftersom nätmäklaren formellt står som ägare i en KF.

Så sparar du i en Europafond

Fonder finns för att det ska vara lätt för dig att spara. Och det är lika lätt att spara i en Europafond som i andra typer av aktiefonder.

Du börjar med att öppna ett konto hos en nätmäklare. Vår favorit är Avanza. Där är det både lätt och billigt att spara i fonder.

Öppna konto hos Avanza

Sedan kan du fundera på hur stor andel du vill att Europa ska utgöra i din fondportfölj. Tänk på att de europeiska marknaderna även ingår i globalfonder.

Bestäm dig för om du vill ha en aktivt eller passivt förvaltad fond (indexfond). Vill du ha en bred exponering mot många europeiska länder eller vill du att vissa viktigare marknader ska få dominera?

Oavsett vilken typ av Europafond du väljer tycker jag att du ska välja en som har låg förvaltningsavgift. På så sätt blir det mer sparpengar över för dig!

Fortsätt läsa så ska jag guida dig bland de drygt 100 Europafonder som finns att välja bland!

Fördelar och nackdelar med ett sparande i en Europafond

Att spara i en Europafond är ett bra sätt att sprida på riskerna om du redan har stora innehav i en Sverigefond. Det är också ett effektivt sätt att minska exponeringen mot USA ifall du har en globalfond. Men vad är för- och nackdelarna?

Fördelar

 • Europas marknader är välutvecklade och fungerar bra
 • Diversifiering mot branscher som inte är så stora i Sverige
 • Europa kan gynnas av ett bättre samarbete inom EU och unionens expansion

Nackdelar

 • Många Europafonder är dyra (men det finns billiga alternativ)
 • Globalfonder täcker redan en stor del av Europa
 • Brexit och andra utmaningar kan vara ett hot

Risker

Den största risken med Europafonder är troligtvis den politiska risken. EU har utmaningar i form av Brexit, nationalism och spänningar som har med migrationspolitiken att göra. Det finns politiska skiljelinjer både mellan norr och söder (lån vs bidrag) och mellan väst och öst (tolerans vs traditionalism).

Samtidigt hänger politik och ekonomi inte alltid samman. Europa är en relativt rik kontinent. Ekonomin kan också komma att främjas av EU:s framtida expansion.

Precis som med andra aktiefonder är det en risk i sig att investera i aktiemarknaderna – en marknadsrisk. Samtidigt innebär detta större risktagande en möjlighet att få en mycket god avkastning på lång sikt.

Det finns ofta en valutarisk när du har andelar i en Europafond. Det beror på att aktierna i fonden är noterade i olika valutor än den svenska kronan, främst Euro. Om dessa valutor stärks mot kronan stiger värdet på fonden utöver den värdeökning som aktierna har. Motsatt effekt får det om kronan stärks mot andra valutor. Detta gör att det är en högre risk att köpa Europafonder när kronan är svag jämfört med andra valutor.

Sammanfattning

Europafonder är fonder som investerar på flera marknader i Europa – både inom och utanför EU. De bolag som ingår är ofta ganska stora och väletablerade.

Genom att köpa andelar i en Europafond får du en exponering mot bolag och branscher som kan skilja sig lite från vad som finns i Sverige. Det är därför ett bra komplement till en Sverigefond.

Europafonder är också bra för dig som sparar i en global fond men tycker att amerikanska aktier utgör en lite väl stor del av portföljen.

Ansvarig utgivare om du försöker logga in är inte Samuelssons Rapport. Allt nytt och det senaste hamnar på börsbloggen först. Vår webbsida använder cookies. Du kommer också kring månadsskiftet hitta steg för hur du skall investera i portföljer. Läs mer och sök hela nyheter på Samuelssons Rapport. Artikeln innehåller länkar till Avanza. 

Här kan du läsa mer om våra fondguider och artiklar samlade i vårt arkiv på ett ställe. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter

Fondavgifter: Allt du behöver veta om fondernas avgifter