Arvsvinst

Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst som ökar pensionskapitalet.

Arvsvinst uppstår om det finns pengar kvar på en försäkring när försäkringstagaren dör och det inte finns något återbetalningsskydd.

Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever och har samma försäkring.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som avlider och de som avlider inte har så mycket kapital. Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder eftersom det är fler som avlider och det finns mer kapital i försäkringen.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Utbildningar

inom Trading och Investeringar?