April 5

Swap, valutaswap och ränteswap vad är det? – förklaring av swapar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Swap

En swap är en form av derivatinstrument. En swap är ett finansiellt instrument som oftast innebär ett byte av betalningsströmmar mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp
Swap är ett finansiellt instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp.
En ränteswap är ett avtal om byte av ränteflöde under en bestämd tid. Med en ränteswap byter två parter bindningstid med varandra utan att företagens balansräkning, underliggande lån eller placering påverkas. En ränteswap kan innebära att en part med ett lån med rörlig ränta vill byta till en fast ränta för att vara säker på att kunna betala även om ränteläget skulle stiga.
Om en person vill ingå ett swapavtal kan han vända sig till sin bank och ha banken som motpart i ett swapavtal. När det gäller ränteswappar finns det en standardiserad marknad för att underlätta handeln med dessa finansiella instrument.
Swapavtal kan även tecknas för belopp i utländsk valuta, en så kallad valutaswap. Valutaswap kan vara användbart när du har en utestående valutatermin som du inte kommer att kunna fullfölja som planerat, på förfallodagen. Då kan du flytta fram kassaflödena och undvika att övertrassera kontot. En swap kan också innebära ett byte av en räntebetalning i utländsk valuta mot en räntebetalning i svenska kronor.
Ordet swap kan också användas om vissa avtal om byte av värden, t.ex. ett byte av värdet på aktier mot värdet av en obligation. Den påminner då mycket om en termin.
Ordet swap är ett engelskt ord som på svenska betyder byta.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Kapitalpension, vad är det? – definition och förklaring av kapitalpensioner

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar

Fluktuera, vad är det? – Förklaring och definition av fluktueringar