Avräkningsnota

Last Updated on 6 January, 2022 by Håkan Samuelsson

Avräkningsnota är en skriftlig specifikation på köpta eller sålda värdepapper, exempelvis aktier eller fonder. Efter en genomförd aktieaffär får man ett kvitto på denna transaktion, detta kvitto kallar man för avräkningsnota.

Avräkningsnota är alltså en form av kvitto för exempelvis en aktieaffär. Ett kvitto på ett köp eller en försäljning på en eller flera aktier.
Synonymer till avräkningsnota är diskontnota och arbitragenota.

Avräkningsnotan utgör ett avtal mellan säljare och köpare av värdepapper och behövs som underlag vid deklarationen och för likvidbetalningen samt för överföring av aktierna.
En avräkningsnota bör innehålla följande uppgifter:

– vilken aktie eller aktier som affären avser
– antalet aktier
– priset för aktierna
– hur aktieöverföringen skall ske
– hur likvidbelopp skall betalas

På engelska säger man contract note eller confirmation slip.

En avräkningsnota (eller fondnota) är en skriftlig handling som enligt lag måste upprättas vid köp (köpnota) eller försäljning (säljnota) av aktier och andra värdepapper.

Här hittar du en  ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter

Vi finns även påTwitter